Xuất bản thông tin

null Tân Hồng sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Hồng vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí huyện uỷ viên; bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Tại Hội nghị, các đại biểu được xem video clip kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, 05 năm qua, các cấp ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thịsố 05. Công tác tổ chức, học tập chuyên đề và xây dựng kế hoạch thực hiện của các cấp, các ngành triển khai một cách đồng bộ, phổ biến trong toàn Huyện, trong đó, đặc biệt chú trọng đối tượng tham gia thực hiện là đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.Công tác thông tin, tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được thực hiện và nhân rộng.

Dịp này, đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Tân Hồng gửi thư khen và biểu dương 06 tập thể,08 cá nhân. Ngoài ra, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện trao giấy khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hồng Gấm