Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022

Sáng ngày 30/5/2022, tại hội trường Sen Hồng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo" cho cán bộ chủ chốt các cấp trong Tỉnh.

Quảng cảnh hội nghị (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp)

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến 22 điểm cầu huyện, thành phố và tương tương, có trên 3.470 đại biểu là các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; Báo cáo viên cấp tỉnh; cán bộ, công chức Cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; phóng viên Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam tại Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, Cổng Thông tin Điện tử Đồng Tháp; Bí thư cấp uỷ huyện, thành phố, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; các đồng chí uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp huyện và tương đương, đảng uỷ viên cấp xã và tương đương; ban tuyên giáo (tuyên huấn) cấp huyện và tương đương, cán bộ tuyên giáo cấp xã và tương đương tham dự hội ghị.

Hội nghị được nghe đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ báo cáo những nội dung cốt lõi của Chuyên đề năm 2022. Phát biểu chỉ hội nghị, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị  xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập Chuyên đề trên trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn  viên, hội viên một cách nghiêm túc, đi vào thực chất, gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khoá XI nhằm tạo chuyển biến rõ nét.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong thực hiện Chuyên đề, trong đó đăng ký thực hiện những nội dung chính về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật; kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống". Trong các kỳ sinh hoạt chi bộ, cấp uỷ hằng tháng, cuối năm phải tự đánh giá mức độ hoàn thành những nội dung đã đăng ký.

HD