Xuất bản thông tin

null Họp Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất

Sáng 22/1/2021, tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp lần thứ nhất để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Chủ tịch UBBC Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Chủ tịch UBBC Tỉnh; đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC Tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC Tỉnh, chủ trì cuộc họp.

Mở đầu nội dung cuộc họp, đồng chí Mai Ngọc Dinh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh, Ủy viên UBBC Tỉnh báo cáo tình hình tổ chức thực hiện bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026: Đến nay, Tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; thành lập UBBC Tỉnh theo Quyết định số 07/QĐ-UBND-TL ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp; thành lập UBBC cấp huyện tại 07 địa phương, gồm có: Tân Hồng, Thanh Bình, Tháp Mười, Lấp Vò, Lai Vung, thành phố Hồng Ngự, thành phố Cao Lãnh. Đồng thời, tiến hành kiểm tra các dấu của UBBC cấp huyện, cấp xã để bàn giao cho địa phương; trình UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch bầu cử; dự thảo các quyết định của UBBC Tỉnh về thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc, chỉ định chủ tài khoản, kế toán và thủ quỹ của UBBC. Thời gian tới, sẽ thực hiện dự toán kinh phí và các mục chi cho công tác bầu cử để trình HĐND Tỉnh; ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND Tỉnh; nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND Tỉnh…

Đồng chí Phan Văn Hợp, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên UBBC Tỉnh thông qua dự thảo các quyết định: Quy chế làm việc của UBBC Tỉnh; Quyết định phân công thành viên UBBC Tỉnh; Quyết định cử chủ tài khoản, kế toán, thủ quỹ của UBBC Tỉnh; Quyết định thành lập Tổ giúp việc UBBC Tỉnh; Quyết định thành lập Tiểu ban cơ sở vật chất; Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền; Quyết định thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quyết định thành lập Tiểu ban Bảo đảm an ninh trật tự.

Tại cuộc họp, thành viên UBBC Tỉnh đã phát biểu thảo luận và góp ý vào nội dung dự thảo các quyết định. Các đại biểu yêu cầu điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo Quy chế làm việc của UBBC Tỉnh; in cẩm nang hướng dẫn bầu cử phục vụ thành viên UBBC và cấp phát cho cơ sở; sớm chia đơn vị bầu cử và lập danh sách cử tri…

Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC Tỉnh đề nghị các Tiểu ban giúp việc rà soát, nắm vững nội dung Luật bầu cử ĐBQH và HĐND và các điểm mới của công tác bầu cử để thực hiện đúng nhiệm vụ công việc, đảm bảo các mốc thời gian theo quy định. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các tiểu ban chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ được giao. Chú ý công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử phải phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh hiện nay; trong đó, chú ý phát huy vai trò của các Hội quán và các Tổ nhân dân tự quản trên địa bàn Tỉnh.

Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Tỉnh, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh, Chủ tịch UBBC Tỉnh yêu cầu: UBBC Tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh phải chủ động chuẩn bị công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đảm bảo đúng các yêu cầu, thời gian theo quy định của Trung ương. Các tiểu ban giúp việc của UBBC phải chủ động bám sát lịch trình công việc để thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch đề ra. Các thành viên UBBC Tỉnh phải bám sát Quy chế làm việc của UBBC Tỉnh để thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

M.P