Xuất bản thông tin

null Hội nghị Hướng dẫn Quy trình nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử theo "cơ chế đặt hàng" đề tài khoa học và công nghệ

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị Hướng dẫn Quy trình nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử theo "cơ chế đặt hàng" đề tài khoa học và công nghệ

Sáng ngày 04/11/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị Hướng dẫn quy trình nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử theo "cơ chế đặt hàng" đề tài khoa học và công nghệ.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chủ trì Hội nghị; đồng chí Ngô Thị Ngọc Sương, Phó Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí đại diện phòng chuyên môn Quản lý Khoa học, Quản lý Ngân sách của Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; Chuyên viên phụ trách công tác lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và ban tuyên giáo các huyện uỷ, thành uỷ; cán bộ Ban Khoa học Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phụ trách công tác lịch sử ngành.

Hội nghị được nghe các báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Khoa học và Công nghệ thông tin một số nội dung về quy trình nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử theo "cơ chế đặt hàng" đề tài khoa học và công nghệ; hướng dẫn các bước triển khai nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh và các biểu mẫu thực hiện đề tài.

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận những vấn đề về việc xử lý các công trình lịch sử đang thực hiện dở dang trước khi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn thực hiện quy trình nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử theo "cơ chế đặt hàng" đề tài khoa học và công nghệ; về quy trình đăng ký và dự toán kinh phí thực hiện theo "cơ chế đặt hàng" đề tài khoa học và công nghệ; những khó khăn khi chuyển sang thực hiện nghiên cứu, biên soạn công trình lịch sử theo "cơ chế mới"… Các ý kiến của đại biểu được các cơ quan chuyên môn Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính ghi nhận, giải đáp và hướng dẫn đầy đủ, thoả đáng.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khẳng định, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng là một nhiệm vụ quan trọng của cấp uỷ, trong đó, ban tuyên giáo cấp uỷ các cấp là cơ quan tham mưu, chịu trách nhiệm trước cấp uỷ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ này; đồng thời, đề nghị ban tuyên giáo cấp huyện khẩn trương tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai đăng ký thực hiện đề tài lịch sử, trước mắt là nhu cầu thực hiện trong năm 2023 về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ để tổng hợp, đăng ký với Sở khoa học và Công nghệ trong thời gian sớm nhất.

Tạ Quang Trung