Xuất bản thông tin

null Thành phố Hồng Ngự: Tổng kết công tác tuyển quân, tuyển sinh năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Hồng Ngự: Tổng kết công tác tuyển quân, tuyển sinh năm 2022

Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố Hồng Ngự vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển quân, tuyển sinh năm 2022. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố Hồng Ngự;đại diện các phòng, ban, ngành Thành phố và UBND các xã, phườngtrên địa bàn tham dự.

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Bộ CHQS Tỉnh, công tác hướng dẫn kịp thời của các cơ quan Tỉnh; Đảng uỷ, Ban CHQS Thành phố tích cực tham mưu Thành uỷ, UBND Thành phốlãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. UBND xã, phường đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện và hoàn thành tốt các mặt công tác. Nổi bật: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; theo dõi, nắm tình hình, tham mưu kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong việc ngăn chặn nhập biên trái phép trên sông, trên bộ, góp phần làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid- 19. Công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện, hội thi, hội thao, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, có nhiều chuyển biến tích cực,…

Ngoài ra, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện hàng năm và hoàn thành chỉ tiêu. Cấp uỷ, UBND các cấp chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, xuyên suốt, đây là điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm đạt chỉ tiêu theo kế hoạch.Ngay từ đầu năm, Ban tuyển sinh quân sự Thành phố chủ động tham mưu Thành uỷ, UBND Thành phố xây dựng kế hoạch tuyển sinh quân sự, tổ chức triễn khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận,tham gia đóng góp nhiều ý kiến, nhất là trình bày những khó khăn, hạn chế,góp phần thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương đạt chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Trương Hồng Kha,  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố đề nghị các cấp địa phương thường xuyên quán triệt, sinh hoạt, tham mưu triển khai các kế hoạch ở cấp trên, kế hoạch Hội đồng nghĩa vụ quân sự. Qua đó mong muốn Ban Giám hiệu 02 trường THPT trên địa bàn tăng cường công tác phối hợp với Quân sự Thành phố để công tác tuyển sinh quân sự đạt hiệu quả cao hơn.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh và UBND thành phố Hồng Ngự tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến, chiến sĩ thi đua và có thành tích tốt trong công tác tuyển quân năm 2022.

Đoàn Ti Vi (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồng Ngự)