Xuất bản thông tin

null Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân

Sáng ngày 10/8, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Long Thuận, gần 130 cán bộ, đảng viên và nhân dân cư trú trên địa bàn xã Long Thuận được tham gia buổi gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự.

Tại buổi gặp gỡ, Ban Thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Đảng bộ Huyện.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân đang cư trú trên địa bàn xã Long Thuận phấn khởi, tin tưởng sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền. Dịp này, có 08 lượt ý kiến góp ý trao đổi về những giải pháp, cách làm hay góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã như: Việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng cầu, đường nông thôn, kêu gọi đầu tư giải quyết việc làm; phản ánh về giải quyết các thủ tục hành chính… các ý kiến góp ý, phản ánh đã được cấp ủy trao đổi trả lời trực tiếp, thỏa đáng và được nhân dân đồng tình.

Việc thực hiện Quy chế Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ cấp uỷ gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng đến giải quyết kịp thời những băn khoăn, trăn trở và yêu cầu chính đáng của nhân dân theo quy định của pháp luật và thẩm quyền của địa phương. Đó còn nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, đời sống, ý kiến đóng góp, phản ánh của nhân dân về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng của địa phương; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong mối quan hệ giao tiếp, giải quyết các thủ tục hành chính và phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kết hợp tuyên truyền, giải thích cho nhân dân nắm những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, định hướng của địa phương.

Ngô Thị Chi - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hồng Ngự