Xuất bản thông tin

null Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 21 và 22/7/2022, tại Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc Hội, Thành phố Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến đến hơn 11.600 điểm cầu trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp - Hội trường Bông Sen

Tại điểm cầu Trung ương, dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp; các đồng chí trong Ban Thường vụ các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương; các đồng chí uỷ viên Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí thủ trưởng các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên, báo cáo viên Trung ương…

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức trực tuyến Hội nghị nêu trên tại điểm cầu Tỉnh và chuyển tiếp đến 21 điểm cầu cấp huyện, 123 điểm cầu cấp cơ sở với hơn 8.300 cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Tại điểm cầu Tỉnh - Hội trường Bông Sen, đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư ‎Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XV - ‎đơn vị tỉnh Đồng Tháp chủ trì Hội nghị với 273 đại biểu là các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh uỷ, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ ‎Tỉnh uỷ; các đồng chí Uỷ ‎viên Ban Chấp hành Đảng bộ; trưởng, phó các sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt ‎trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh (không là Tỉnh uỷ viên); ‎Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Tỉnh; ‎Báo cáo viên cấp Tỉnh; ‎‎Thường trực Đảng uỷ, trưởng các đơn ‎vị và bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng Tỉnh; các phóng viên Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng ‎Tháp, Cổng Thông tin Điện tử Đồng Tháp, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn Tỉnh.‎

Trong 1,5 ngày diễn ra Hội nghị, đại biểu được nghe các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng truyền đạt 04 chuyên đề quan trọng được Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua:

- Chuyên đề 1: "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" do đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt.

- Chuyên đề 2: "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do đồng chí Trần Tuấn Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt.

- Chuyên đề 3: "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt.

- Chuyên đề 4: "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" do đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên, quán triệt sâu sắc hai bài phát biểu quan trọng trong phiên khai mạc và bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, ngay sau Hội nghị này, các cấp uỷ, tổ chức đảng nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung 04 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi trong các Nghị quyết; thấy rõ những Nghị quyết này là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống nhân dân, đến quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng ngày thêm trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

Giao Huỳnh