Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI đến cán bộ chủ chốt của xã

Chi tiết bài viết Tin tức

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI đến cán bộ chủ chốt của xã

Vừa qua, Đảng bộ xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 để triển khai, tuyên truyền kết quả Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Hứa Thái Ngọc, Bí thư Đảng ủy chủ trì.

Quang cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có 39 đồng chí là cán bộ chủ chốt của xã, các tổ chức chính trị - xã hội của các ấp và bộ phận tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, UBND xã.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Hứa Thái Ngọc, Bí thư Đảng ủy -Chủ tịch UBND Xã quán triệt, tuyên truyền kết quả của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 năm 2020với chủ đề: "Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch,vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của nhân dân; xây dựng nền văn hoá và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh". Đồng chí Hứa Thái Ngọc nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân của tỉnh Đồng Tháp nói chung và của xã Thạnh Lợi nói riêng. Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo và sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên trong Tỉnh, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp đã thành công tốt đẹp.

Theo đó, đồng chí Hứa Thái Ngọc cũng thông tin sâu vềnhững thành quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu cụ thể trên từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 05 năm đạt 7,5%/năm. Đến năm 2025, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020 (tương đương 3.434 USD). Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá đạt khoảng 42%, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn dưới 40%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó lao động được đào tạo nghề đạt 57%; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3% (dự kiến theo chuẩn mới); có 30 giường bệnh/01 vạn dân; có 10,5 - 11 bác sĩ/01 vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; có 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, có 30% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10% xã nông thôn mới nâng cao đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 05 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 01 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu thành lập mới 35 hợp tác xã hoạt động có hiệu quả; tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 98%; có 100% chất thải nguy hại được xử lý;tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%; tỷ lệ đảng viên trên 4% dân số; có 70% ban công tác mặt trận, chi đoàn, chi hội, Hội quán, Tổ Nhân dân tự quản hoạt động từ khá trở lên.

Đại hội cũng đã xác định 06 nhiệm vụ trọng tâm, 05 khâu đột phá chiến lược trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội,giai đoạn 2020 - 2025.

Sau Hội nghị, Đảng ủy xã Thạnh Lợi chỉ đạo các đồng chí cấp ủy, cán bộ chủ chốt, các chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức triển khai, quán triệtsâu rộng kết quả Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh gắn với tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Huyện và Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ Xã đến cán bộ, đảng viên quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng để tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, sự đồng thuận cao nhất trong xã hội.

Minh Thọ