Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng: Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng vừa ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trên địa bàn huyện.

Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống đại dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19. Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân, bảo đảm mọi người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn.

Thực hiện nghiêm chế độ trực Tết và chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ Tết; xử lý kịp thời các công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của Nhân dân và doanh nghiệp. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung ngay vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức: Không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi...

Ngoài ra, còn giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị các tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh và trực Tết, bảo đảm các hoạt động kinh tế, xã hội, sản xuất, kinh doanh thông suốt an toàn, thuận lợi trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Phòng LĐ,TB&XH tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện tổ chức thăm hỏi, chúc Tết các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, các đơn vị lực lượng vũ trang và lực lượng khác làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở biên giới.

Đặng Lẹ (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh)