Xuất bản thông tin

null Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Ngày 05 và 06/12, tại Hội trường Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 11.632 điểm cầu trên toàn quốc với gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp - Hội trường Bông Sen

Tại điểm cầu Trung ương, dự Hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành đoàn thể trực thuộc Trung ương; Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; các đồng chí lãnh đạo vụ, đơn vị, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội…

Tại điểm cầu Đồng Tháp, ngoài điểm cầu Tỉnh, có 19 điểm cầu cấp huyện, 43 điểm cầu cấp cơ sở với khoảng 7.000 cán bộ, đảng viên tham dự.

Trong 02 ngày diễn ra Hội nghị, đại biểu được nghe các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Trung ương Đảng - những người trực tiếp tham gia vào quá trình chỉ đạo xây dựng các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu, quán triệt các chuyên đề: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ hai bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII để làm định hướng cho việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sau hội nghị này, các cấp uỷ, tổ chức đảng cần tập trung tiến hành ngay các nhiệm vụ: Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 với hình thức thích hợp giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thuấn nhuần nội dung các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6 được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu mô hình, điển hình hay trong quá trình thực hiện; kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt; chú trọng công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ; Đặc biệt, phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là các đảng đoàn, ban cán sự đảng trực thuộc Trung ương khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hoá Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 6, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận. Kịp thời thông tin, báo cáo kết quả thực hiện theo từng quý, năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả.

Giao Huỳnh