Xuất bản thông tin

null Lai Vung họp mặt tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung họp mặt tôn giáo mừng Đảng, mừng Xuân 2021

Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Lai Vung vừa tổ chức họp mặt các chức sắc, tôn giáo trên địa bàn mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.

Cùng tham dự với lãnh đạo huyện và các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện, đảng uỷ xã, thị trấn là sự có mặt của 38 vị đại diện tổ chức các tôn giáo, cơ sở thờ tự trên địa bàn huyện.

Đại diện lãnh đạo Huyện thông tin tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, theo đó nhấn mạnh: mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Lai Vung đã đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó có sự đóng góp quan trọng của các vị chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo, nhất là công tác an sinh xã hội, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng cầu, đường phát triển giao thông nông thôn.

Dịp này, lãnh đạo huyện thể hiện niềm tin và hy vọng thời gian tới các tôn giáo tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng Đảng, chính quyền và người dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy truyền thống sống “tốt đời, đẹp đạo”, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại cơ sở, xây dựng khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Lai Vung ngày càng giàu đẹp.

Đại diện một số tôn giáo phát biểu chúc mừng năm mới đối với lãnh đạo Huyện, các ngành, đồng thời bày tỏ tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước khi thời gian qua luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động. Các tôn giáo cũng cam kết thời gian tới sẽ luôn gắn bó và đồng hành với địa phương tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước và công tác an sinh xã hội.

Trần Thắng