Xuất bản thông tin

null Tăng cường vai trò của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Chi tiết bài viết Tin tức

Tăng cường vai trò của người dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Chiều ngày 29/12/2020, tại thành phố Hồng Ngự, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Hoàng Cương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Trong năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp tốt của chính quyền các cấp, sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với lực lượng biên phòng, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội các huyện, thành phố khu vực biên giới của tỉnh Đồng Tháp đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nổi bật là: hai cơ quan đã phối hợp tốt trong công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, đề án, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh và địa phương; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật, quy định về bảo vệ an ninh biên giới, nâng cao cảnh giác của người dân trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước ta; tuyên truyền để người dân hiểu và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Đình Anh, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Hai cơ quan đã phối hợp tuyên truyền, phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Ngày “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”… và các hoạt động an sinh xã hội, từ đó, góp phần làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Song song đó, các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới đã luôn tích cực tham gia phối hợp với các đồn biên phòng tổ chức tuần tra biên giới, tuần tra địa bàn, góp phần giữ gìn nguyên trạng đường biên, cột mốc và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới và an ninh trật tự khu vực biên giới gắn với mô hình “Tổ nhân dân tự quản” được duy trì hoạt động đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên, phát huy tốt vai trò tự chủ, tự quản của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới; đồng thời, giúp cho nhiều thành viên của Tổ có điều kiện sinh kế vươn lên thoát nghèo.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tặng Bằng khen cho 03 tập thể, 03 cá nhân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

                                                                                                                        M.P