Xuất bản thông tin

null Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã tân Dương, huyện Lai Vung

Chi tiết bài viết Tin tức

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã tân Dương, huyện Lai Vung

Chiều ngày 10/8, Ban Chỉ đạo 138 huyện Lai Vung tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốctại xã Tân Dương. Đến dự ngày hội có đồng chí Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành liên quan.

Tại ngày hội, các đại biểu được nghe Chủ tịch Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự xã Tân Dương thông qua diễn văn ôn lại vị trí, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đánh giá kết quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác bảo vệ an ninh trật tự 8 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thị Kim Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp, các đoàn thể và sự hưởng ứng, đồng hành của nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã. Theo đó, địa phương có nhiều cách làm mới, mô hình hay, như: “Tổ Nhân dân tự quản”, “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững”, “Camera an ninh”, “Tổ cảm hoá giáo dục người có dấu hiệu vi phạm pháp luật”.

Ngoài ra, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, các ngành, các cấp, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp các phong trào cách mạng, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ngay từ cơ sở. Đây là vấn đề quan trọng, vừa mang tính cấp bách, mang tính chiến lược, lâu dài,đểphong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết chặt chẽ các phong trào cách mạng của Tỉnh, địa phương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân xã Tân Dương nói riêng và Tỉnh nhà nói chung, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển sâu, rộng, bền vững với nhiều mô hình mới, cách làm hay, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, xây dựng con người Đồng Tháp phát triển toàn diện, nghĩa tình, năng động, có lòng yêu nước, khát vọng phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

PT Sơn