Xuất bản thông tin

null Tân Hồng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ cơ sở năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Tân Hồng bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ cơ sở năm 2020

Sáng ngày 03/12/2020, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tân Hồng phối hợp Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ xã, thị trấn và khóm, ấp năm 2020.

Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, cán bộ tuyên giáo các xã, thị trấn, bí thư chi bộ các khóm, ấp, cùng tham dự.

Các đại biểu đã được nghe đồng chí Báo cáo viên truyền đạt nội dungvề công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và hướng dẫn công tác giải quyết thủ tục hành chính.

Qua lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ xã, thị trấn và khóm, ấp đã cung cấp nhiều thông tin thời sự, chính trị; công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội và công tác giải quyết thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ xã, thị trấn và khóm, ấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hồng Gấm