Xuất bản thông tin

null Lai Vung: Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên thời sự quý I năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Lai Vung: Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên thời sự quý I năm 2022

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Lai Vung vừa phối hợp với Trung tâm Chính trị Huyện tổ chức Hội nghị báo cáo thời sự quý I năm 2022 bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu của Huyện và trực tuyến đến điểm cầu 12 xã, thị trấn. Hơn 427 cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, cán bộ Tuyên giáo Đảng uỷ, tuyên truyền viên cấp xã, đảng viên các chi bộ trực thuộc đảng uỷ các xã, thị trấn tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy và đồng chí Trần Văn Bé Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy thông tin những nội dung cơ bản: Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm và các Hướng dẫn liên quan kết quả Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Ngoài ra, các báo cáo viên thông tin tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua trên địa bàn, trong đó, Huyện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để điều chỉnh hình thức tuyên truyền từ trực tiếp sang trực tuyến để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, cần thiết phục vụ quá trình tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, cộng tác viên dư luận xã hội.

Hội nghị Báo cáo viên thời sự được tổ chức định kỳ nhằm cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên, cộng tác viên dư luận xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động của các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Nguyễn Minh Hiếu - Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ Lai Vung