Xuất bản thông tin

null Đoàn thanh tra công tác quốc phòng làm việc đối với Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Tin tức

Đoàn thanh tra công tác quốc phòng làm việc đối với Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng

Trong 02 ngày (15 và 16/9), Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng do đồng chí Đại tá Bùi Mạnh Thắng, Thanh tra viên chính, Bộ Quốc phòng làm Tổ trưởng Tổ công tác số 2 cùng các thành viên trong Đoàn thanh tra công tác quốc phòng đối với Uỷ ban nhân dân (UBND) huyện Tân Hồng. Đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Huỳnh Văn Nhã, Phó Chủ tịch UBND Huyện tiếp và làm việc với Đoàn.

Theo kết quả thanh tra, từ đầu năm 2019 đến nay, Huyện ủy và UBND huyện Tân Hồng đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát việc triển khai thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; Luật Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dự bị động viên và Nghị định của Chính phủ về công tác quốc phòng, các nghị quyết, chỉ thị đảng, của Tỉnh, đặc biệt là tổ chức thực hiện việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đối ngoại quốc phòng - an ninh, gắn quốc phòng với an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế; quản lý, bảo vệ các công trình quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc... Bên cạnh thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý, sắp xếp, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên, công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Đoàn Thanh tra Bộ quốc phòng ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Tân Hồng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng thời gian qua. Theo đó, yêu cầu địa phương lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng trong lực lượng dân quân thường trực; tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác; quan tâm đầu tư, xây dựng hệ thống công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ theo Nghị định số 21-NQ/CP ngày 27/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ kết quả đánh giá công tác thanh tra quốc phòng của Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng, đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND Huyện nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đoàn; kịp thời khắc phục những khuyết điểm, tồn tại sau thanh tra, góp phần đưa hoạt động công tác quốc phòng địa phương đi vào nền nếp, hiệu quả.

Kim Lệ + Chí Dũng