Xuất bản thông tin

null Huyện Châu Thành đẩy mạnh cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Chi tiết bài viết Tin tức

Huyện Châu Thành đẩy mạnh cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công an huyện Châu Thành vừa triển khai tiếp nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử cho Nhân dân trên địa bàn. Theo đó, Công an Huyện tổ chức tiếp nhận hồ sơ làm CCCD từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực hành chính - giao thông” thuộc Công an Huyện.

Nơi tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD tại Công an huyện Châu Thành

Để đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD, Công an Huyện đã thành lập thêm 01 Tổ cấp CCCD lưu động, có 07 đồng chí để tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và các xã, thị trấn trên địa bàn. Từ ngày 03 - 05/3/2021, Tổ cấp CCCD lưu động đã tiếp nhận hồ sơ của cán bộ, công chức các ngành, tổ chức chính trị - xã hội để làm thủ tục cấp CCCD. Sau đó, Tổ cấp CCCD tổ chức tiếp nhận hồ sơ của công dân tại các địa bàn cơ sở; riêng ngày thứ bảy và chủ nhật tiếp nhận hồ sơ của học sinh tại các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở trên địa bàn.

Dự kiến đến ngày 01/7/2021, Công an huyện Châu Thành sẽ hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho công dân theo yêu cầu được giao.

Thanh Toàn (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành)