Xuất bản thông tin

null Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 21/01/2021, Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của Tỉnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại Phòng họp Nhà Quốc hội và 63 điểm cầu tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phần dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quc Việt Nam, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội...

Tại điểm cầu 63 tỉnh, thành phố có sự tham gia của Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy; Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các sở, ban, ngành; đại diện Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về tổ chức bầu cử

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia nêu rõ: Năm 2021 là năm chuyển giao của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc bầu cử này có ý nghĩa chính trị, pháp lý hết sức quan trọng để bầu ra cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội và bầu ra cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là Hội đồng nhân dân các cấp. Từ đó, bầu ra các chức danh lãnh đạo cao cấp của Nhà nước, của Quốc hội và Chính phủ. Với tinh thần hết sức khẩn trương, tích cực, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo luật định, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước nêu rõ: Cuộc bầu cử diễn ra vào 23/5/2021 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc lựa chọn, bầu ra các đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để đạt kết quả cao nhất và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu đã nghe triển khai các nội dung:

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư phổ biến Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu những điểm mới trong Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị: Sau hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tỉnh, thành phố và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt, đúng các mốc thời gian theo luật định về bầu cử để cuộc bầu cử bảo đảm đúng sự lãnh đạo của Đảng thực sự dân chủ, đúng pháp luật và lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân để tham gia vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Công bố thành lập Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp và chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy về công tác bầu cử  

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị của Trung ương, tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc thành lập Uỷ ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 31 đồng chí. Trong đó, đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh làm Chủ tịch; đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh làm Phó Chủ tịch Thường trực; đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh và đồng chí Lê Thành Công, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh làm Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử.

Uỷ ban bầu cử Tỉnh thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 23 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015. Uỷ ban bầu cử Tỉnh có con dấu và tài khoản; cơ quan thường trực đặt tại Sở Nội vụ và được trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập để giúp thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức bầu cử. Uỷ ban bầu cử Tỉnh hết nhiệm vụ đối với việc bầu cử đại biểu Quốc hội sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử Quốc hội trong cả nước và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội; hết nhiệm vụ đối với việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân sau khi Uỷ ban bầu cử đã trình báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và hồ sơ, tài liệu về bầu cử tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong đề nghị các huyện ủy, thành ủy phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử phải đảm bảo đúng tiến độ và thời gian theo quy định; đảm bảo số lượng phân bổ và các yêu cầu về tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương; chủ động xử lý tốt các phương án cho công tác bầu cử. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý‎ nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử. Xem đây là đợt sinh hoạt chính trị rất quan trọng của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời, phải chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực; đấu tranh kịp thời và hiệu quả đối với những thông tin xấu, độc chống phá Đảng, Nhà nước và cuộc bầu cử.

M.P