Xuất bản thông tin

null Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chi tiết bài viết Tin tức

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chiều ngày 11/8/2022, tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh; đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Hồng tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, được sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Văn Dư, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Đinh Văn Năm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Văn Năm bày tỏ niềm vui, vinh dự khi được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tin tưởng, giao trọng trách, nhiệm vụ mới. Qua đó, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hứa sẽ nỗ lực nghiên cứu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cấp uỷ giao.

Đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của đồng chí Đinh Văn Năm trong quá trình công tác ở nhiều cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đề nghị tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn ở cơ sở, cùng tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh; bắt nhịp nhanh công việc mới, trong đó, nghiên cứu nâng cao công tác tổ chức quán triệt, học tập, cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy; lãnh đạo, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là ở cấp cơ sở, đặc biệt là xây dựng chương trình hành động cá nhân để cụ thể hoá thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ. Về phía tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí tân Phó Trưởng Ban thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường xây dựng tinh thần đoàn kết, thống nhất nội bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới...

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, đồng chí Lê Thị Kim Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ bày tỏ niềm vui, vinh dự khi được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ kiện toàn đủ tập thể lãnh đạo Ban, đồng thời, tin tưởng đồng chí Đinh Văn Năm sẽ nỗ lực nghiên cứu, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, cùng tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Quốc Cường