Xuất bản thông tin

null Hội nghị học tâp, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị học tâp, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 11/01/2021, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu của Tỉnh và 143 điểm cầu tại huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn trong Tỉnh với gần 11.600 đại biểu.

Quang cảnh Hội nghị tại Hội trường số 27 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Tại điểm cầu cấp Tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì với sự tham dự của các đồng chí nguyên thường trực Tỉnh uỷ, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, nguyên Tỉnh uỷ viên; ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Tại điểm cầu cấp huyện, cấp xã do Thường trực cấp uỷ chủ trì, các đồng chí là cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã và cán bộ, đảng viên tham dự.

Trong 01 ngày diễn ra Hội nghị, đại biểu được nghe đồng chí Lê Quốc Phong, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ báo cáo Chuyên đề 1: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược phát triển giai đoạn 2020 - 2025; đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tỉnh báo cáo Chuyên đề 2: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đồng chí Phạm Thiện Nghĩa báo cáo Chuyên đề 3: Khai thác tiềm năng kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư, khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, quản lý tốt tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chuyên đề 4: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, xây dựng môi trường văn hoá, phát triển con người toàn diện và bảo đảm an sinh xã hội; đồng chí Nguyễn Hữu Cương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh báo cáo Chuyên đề 5: Tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm ổn định và phát triển xã hội.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong toàn Đảng bộ, các doanh nghiệp và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giao Huỳnh