Xuất bản thông tin

null Châu Thành: Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức

Châu Thành: Tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Sáng ngày 11/01/2022, Uỷ ban nhân dân  huyện Châu Thành tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ Châu Thành; đồng chí Lê Minh Trung, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện và đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan tham dự.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện, mức độ nguy hiểm cao, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống của Nhân dân. Nhưng với sự chủ động, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, Uỷ ban nhân dân Huyện Châu Thành đã điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo từng điều kiện cụ thể; tập trung triển khai mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội”, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh; duy trì và khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hạn chế thấp nhất tổn thất về kinh tế, chăm lo sức khỏe cho người dân.

Cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp, nông thôn tiếp tục duy trì, phát triển; Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp năm 2021 đối với 07 sản phẩm, thuộc 03 chủ thể; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Đến nay, có 11/11 xã được Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động, trong năm, có 07 cơ sở sản xuất đăng ký mới, tổng vốn đăng ký 540 triệu đồng. Đến nay, đã có 59/59 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện, với 2.568 lao động.

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì phát triển, có 275 hộ kinh doanh đăng ký mới, tổng vốn đăng ký 15.832,7 triệu đồng. Công tác an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời. Công tác chăm lo sức khỏe người dân được đảm bảo; tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,62%. Công tác giáo dục luôn được quan tâm và đầu tư, toàn Huyện đã vận động được 579.512.472 đồng; 310 điện thoại thông minh và 604 sim 3G, 4G thông qua chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Năm 2022, huyện Châu Thành đề ra 29 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 53,62 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 135.000 triệu đồng; tỉ lệ đô thị hóa là 10,7%; tỉ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá 90%; tỉ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 giảm 0,15%.Có 11/11 xã giữ vững và nâng chất 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới và huyện Châu Thành giữ vững đạt chuẩn nông thôn mới. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và công tác chỉ đạo điều hành cùng một số đề xuất kiến nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Lực, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Châu Thành ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương đã đạt được trong năm 2021; đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân, các phòng ban, đoàn thể cấp huyện và Uỷ ban nhân dân các địa phương.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, yếu kém trong năm và đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn tiếp tục nỗ lực, hành động, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đề ra và những năm tiếp theo. Với niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới, Uỷ ban nhân dân Huyện và các ngành, đơn vị tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, cùng hệ thống chính trị và Nhân dân hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 -2025; phấn đấu trong năm 2022 Châu Thành đạt huyện Nông thôn mới.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện Châu Thành Lê Minh Trung trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Đồng thời, giao Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân Huyện và các phòng chuyên môn, ngành cấp huyện hoàn thiện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện cũng yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt khó khăn, thách thức, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đột phá để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2022.

Dịp này, Uỷ ban nhân dân Huyện khen thưởng 08 tập thể và 08 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Thực hiện cải cách hành chính” huyện Châu Thành năm 2021.

Trúc Linh - Trung tâm Chính trị Huyện