Xuất bản thông tin

null Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh vận động hỗ trợ và trao tặng quà hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh vận động hỗ trợ và trao tặng quà hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Hưởng ứng Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Chính phủ phát động và lời kêu gọi của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh đã kêu gọi các chi bộ, đảng ủy cơ sở, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Khối phát động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tuỳ theo điều kiện có thể ủng hộ máy tính, máy tính bảng, điện thoại thông minh.

Qua 02 đợt phát động (từ ngày 16/9 đến ngày 27/9/2021), có 09 tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối (03 Chi bộ cơ sở: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Sa Đéc, Quỹ Đầu tư Phát triển, Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh; 06 Đảng bộ cơ sở: Ngân hàng TMCP Công thương VN - Chi nhánh Đồng Tháp, Công ty CP Cấp nước và MTĐT, Công ty CPDP Imexpharm, Cục Thuế Tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Tòa án nhân dân Tỉnh) và 02 tổ chức cơ sở đoàn thuộc Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh (CĐCS Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, ĐCS Công ty CPDP Imexpharm) tham gia hỗ trợ, gửi về Đảng ủy Khối với số tiền mặt là 142.931.703 đồng và 16 thiết bị gồm 10 điện thoại mới, 05 máy tính bảng đã qua sử dụng, 01 laptop đã qua sử dụng.

Sau đợt phát động, sáng ngày 05/10/2021, đoàn công tác Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã đến Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp trao tặng các phần quà trên; qua đó Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phân phối, chuyển đến các đơn vị, trường học để tặng cho học sinh khó khăn trên địa bàn Tỉnh.

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” nhằm chung tay hỗ trợ cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối