Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với người dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Cao Lãnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với người dân

Vừa qua, tại Hội trường Hương Sen, thành phố Cao Lãnh tổ chức thành công Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2020.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho đội đạt giải Nhất

Mỗi đội thi gồm 5 thành viên đến từ các Tổ hoà giải ở 15 xã, phường trên địa bàn Thành phố. Các đội trải qua 2 phần thi (lý thuyết và xử lý tình huống). Phần thi lý thuyết gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức pháp luật và nhận thức về vai trò, vị trí của hoạt động hoà giải ở cơ sở, đánh giá sự vận dụng kiến thức pháp luật về lĩnh vực dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, phổ biến giáo dục pháp luật, khiếu nại, tố cáo... trong thực tiễn hoạt động hoà giải ở cơ sở. Phần thi xử lý tình huống, đội thi vận dụng kinh nghiệm thực tiễn hoà giải, những kiến thức pháp luật, đạo đức xã hội, phong tục tập quán tốt đẹp để xử lý tình huống một cách hợp lý.

Kết quả, đội xã Tịnh Thới xuất sắc giành giải Nhất. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 12 giải Khuyết khích.

Hội thi là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động hòa giải giữa các hòa giải viên ở cơ sở, đồng thời bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở, kỹ năng giải quyết, xử lý tình huống, các vụ việc phát sinh trong thực tế cho đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn Thành phố. Thông qua Hội thi, các cơ quan quản lý nhà nước các cấp nắm bắt được thực trạng năng lực, trình độ, kỹ năng của đội ngũ hòa giải viên, từ đó đề ra các biện pháp để củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động này, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương trong tình hình hiện nay, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở”.

Hội thi còn là dịp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ cho hoà giải viên ở cơ sở, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến với người dân.

Thành Nguyên