Xuất bản thông tin

null Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp vừa tổ chức buổi họp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020); đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đến dự.

Tham dự buổi họp còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ; các đồng chí là cán bộ, công chức đã từng tham gia công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; đồng chí trưởng ban tổ chức cấp huyện; các đồng chí nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Tổ chức Nhà nước” và tập thể cán bộ, công chức hiện đang công tác tại cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

Tại buổi Họp mặt, các đại biểu đã được xem phim phóng sự về “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Tháp 90 năm tiếp bước truyền thống vẻ vang”, do Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp với Đài phát thành và Truyền hình Đồng Tháp xây dựng. Đoạn phim có thời lượng khoản 15 phút, nội dung thể hiện được quá trình hình thành và phát triển của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Tháp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là công tác tham mưu cho cấp uỷ các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao vai trò trách nhiệm của người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu tại buổi Họp mặt, đồng chí Phan Văn Thắng nhấn mạnh: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Tháp trong những năm qua đã có những bước trưởng thành vượt bậc, không ngừng đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc; tích cực, chủ động hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từng bước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ban Tổ chức các cấp uỷ luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược cho cấp uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chuyên viên, nhân viên của ngành Tổ chức xây dựng Đảng Tỉnh luôn hết mình vì công việc, không ngại khó khăn, gian khổ, luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với những thành tích và kết quả đã đạt được, trong những năm qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Ban Tổ chức các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ đã được Trung ương tặng thưởng nhiều Bằng khen, Huân chương và Huy chương các loại. Đặc biệt, tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI (2020 - 2025), Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (do Chủ tịch nước trao tặng) vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Với tinh thần cầu thị, khắc phục những hạn chế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tự hào với lịch sử truyền thống của Ngành, đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, công chức đang công tác trong Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần ra sức vun đắp, tô đẹp thêm những mốc son mới để không phụ lòng những bậc tiền bối, những người đã gửi gắm niềm tin đến thế hệ chúng ta. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Tỉnh nhà tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu xây dựng một tập thể đoàn kết, trọng sạch vững mạnh. Trước mắt, từ nay đến cuối năm 2020 và những năm tiếp theo, chúng ta phải thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

 Tập trung tham mưu cấp uỷ tổ chức thật tốt Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ Tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng theo đúng tinh thần của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII và các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương bảo đảm theo yêu cầu.

Tham mưu cho cấp uỷ thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, quản lý, sử dụng cán bộ và thực hiện chính sách với cán bộ. Thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, gắn với công tác kiểm điểm, đánh giá cán bộ, từ đó lựa chọn những cán bộ đủ đức, đủ tài, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tham mưu cho các cấp uỷ kiện toàn, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các tổ chức của hệ thống chính trị. Đổi mới nội dung sinh hoạt cấp uỷ, đảng bộ, chi bộ; chấp hành, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đổi mới việc phân công công tác cho đảng viên theo hướng thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới; thực hiện nghiêm túc, nền nếp, dân chủ, khách quan đúng thực chất công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên.

Thường xuyên, quan tâm công tác đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực thực tiễn, công tâm, tận tụy, trách nhiệm, đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng từ Tỉnh đến cơ sở với phương châm:“Trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”.

Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng nhận định: Trải qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và ban tổ chức cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, các nhiệm vụ được giao và đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chuyên viên, nhân viên của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Tỉnh nói chung luôn hết mình vì công việc, không ngại khó khăn, gian khổ và hi sinh, sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nổi bật là đã tham mưu cho cấp uỷ thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.  Vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh ban hành đồng bộ các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương. Qua đó, giúp cho cho các cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp trong Tỉnh, tiến tới Đại hội XI Đảng bộ Tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

Thay mặt Thường trực Tỉnh uỷ, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nhà trong thời gian qua. Phát huy những truyền thống vẻ vang đó, trong thời gian tới đồng chí đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng phát huy truyền thống của Ngành, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ, công chức trong Ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhất là kịp thời tham mưu cấp uỷ, thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ Tỉnh khoá XI, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”; “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”.

Tích cực triển khai các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020), đảm bảo ý nghĩa, trang trọng, lan tỏa. Tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cách làm hay, mô hình mới”. Phát huy tự hào về truyền thống 90 năm của Ngành, biến thành sức mạnh, cảm hứng đối với mỗi thế hệ cán bộ, công chức. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần tự giác, lòng tự trọng, tính chuyên nghiệp của cán bộ trong toàn Ngành. Xây dựng dữ liệu cá nhân, xây dựng “thương hiệu” Ngành Tổ chức xây dựng Đảng “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”. Mỗi cán bộ, công chức Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng thực hiện nghiêm túc 3 không: “Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”. Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.

Chuẩn bị tổ chức tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020. Cần làm nổi bật lên những kết quả quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2020, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm hay, bài học quý, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch công tác trong năm 2021.

Tập trung cao độ tham mưu chuẩn bị thật tốt việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời, tham mưu triển khai Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Tham mưu bố trí sắp xếp tổ chức, bộ máy và nhân sự sau đại hội cho phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế các đơn vị cấp huyện, của Tỉnh; tiếp tục tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó chú trọng đề xuất các giải pháp phát triển đảng viên ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước; đảng viên là người có đạo; đảng viên trẻ, đảm bảo số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, tập trung xây dựng các đề án, kế hoạch tổng thể về công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ, đảm bảo có tầm nhìn, mang tính chiến lược, có chiều sâu, phục vụ tốt cho sự phát triển của các ngành và của Tỉnh.

Tại buổi họp mặt, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố và trao Quyết định của Ban Tổ chức Trung ương về tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tổ chức xây dựng Đảng” và Quyết định của Bộ Nội vụ về tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Ngành Tổ chức Nhà nước” cho các đồng chí đã có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp công tác Tổ chức của Đảng và Nhà nhước.

Trần Lê Sơn Tra (Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Đồng Tháp)