Xuất bản thông tin

null Thành ủy Hồng Ngự làm việc với các ngành Khối vận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành ủy Hồng Ngự làm việc với các ngành Khối vận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Chiều ngày 21/12, đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự có buổi làm việc với ngành Khối vận về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Đầu năm 2022 đến nay, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hộiHuyện phối hợp với chính quyền cùng cấp thực hiện tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của địa phương, chương trình phối hợp thống nhất hành động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; phối hợp vận động trao tặng 9.365 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, tổng kinh phí trên4 tỷ đồng, trao tặng 76 chiếc điện thoại thông minh, 126 suất học bổng, 5.863 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồng Ngự yêu cầu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 11/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về tiếp tục tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác Dân vận đến năm 2025; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ, tiềm năng, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả các mô hình ở cộng đồng dân cư như: Tổ Nhân dân tự quản, Hội quán; tiếp tục củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước mắt, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, Hội Nông dân cấp cơ sở đúng theo yêu cầu đã đề ra.

Đoàn Ti Vi (Ban Tuyên giáo Thành ủy Hồng Ngự)