Xuất bản thông tin

null Thành phố Cao Lãnh phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng và pháp luật lao động” năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Cao Lãnh phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng và pháp luật lao động” năm 2020

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ động phối hợp Liên đoàn Lao động, Phòng Tư pháp thành phố Cao Lãnh phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cao Lãnh và pháp luật lao động năm 2020.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 05 đến 30/10/2020. Các thí sinh sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên Trang tin điện tử Liên đoàn Lao động thành phố Cao Lãnh, tại địa chỉ: ldld.tpcaolanh.dongthap.gov.vn

Cuộc thi chia làm 03 kỳ, mỗi kỳ diễn ra 05 ngày, người tham gia dự thi trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thảnh phố Cao Lãnh và Bộ luật lao động, trong thời gian tối đa là 30 phút. Thí sinh có thể thi tối đa 02 lần/kỳ thi và mỗi lần thi của thí sinh được tính 1 lượt thi của đơn vị mình, các thí sinh có thể tham gia cuộc thi trên điện thoại di động có kết nối internet.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã ban hành kế hoạch, thể lệ cuộc thi đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và Nhân dân; đồng thời cung cấp các danh mục tài liệu tham khảo, nghiên cứu trên để các thí sinh dự thi có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các nội dung liên quan và tham gia cuộc thi đạt chất lượng cao nhất.

Đây là điểm mới trong hoạt động tuyên truyền mang hiệu quả giáo dục cao. Tham gia Cuộc thi, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới được nêu trong văn kiện Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ thành phố Cao Lãnh; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết; sớm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng bộ trong nội dung và nhiệm vụ công tác; gắn việc học tập, quán triệt với xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thành Nguyên