Xuất bản thông tin

null Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Chi tiết bài viết Tin tức

Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mặt công tác

Căn cứ Kế hoạch số 64-KH/ĐUK ngày 14/02/2022 và Công văn số 732-CV/ĐUK ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh về việc thăm, làm việc với cấp uỷ cơ sở Quý 2 năm 2022; ngày 24/5/2022, Đoàn Công tác của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh có buổi đến thăm, làm việc với Đảng uỷ cơ sở Văn phòng Tỉnh uỷ để nắm tình hình hoạt động công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, giúp cấp uỷ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Quang cảnh buổi làm việc

Đoàn Công tác do đồng chí Nguyễn Việt Thống, Phó Bí thư Thường trực cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ và các đồng chí đảng uỷ viên.

Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ hiện có 63 đảng viên, trong đó, có 23 đảng viên nữ; chuyển sinh hoạt tạm thời 02 đảng viên (do học Lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị). Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ ổn định, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế làm việc của Đảng bộ, chi bộ và của Cơ quan.

Thời gian qua, Đảng uỷ triển khai kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên đến các chi bộ để đảng viên, quần chúng nắm, thực hiện. Lãnh đạo tổ chức triển khai, quán triệt trong toàn Đảng bộ thực hiện Chương trình hành động năm 2022 của cấp uỷ cấp trên và cấp mình, nhất là Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; các Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối về triển khai; hướng dẫn về đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tạo điều kiện cho đảng viên học tập, quán triệt văn bản của Đảng. Ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nội dung văn kiện, nhân sự đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Hiệp y, điều động cán bộ các phòng, đơn vị thuộc Văn phòng Tỉnh uỷ đúng quy định. Cho ý kiến về nguồn Quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp phòng giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030.

Lãnh đạo chi uỷ các chi bộ phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả cao. Nổi bật là phối hợp tham mưu công tác chuẩn bị chu đáo và phục vụ thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu ban hành 06 Nghị quyết, 10 Kết luận chuyên đề và 04 Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh. Phối hợp chuẩn bị nội dung và phục vụ các cuộc họp, hội nghị của cấp uỷ Tỉnh theo Quy chế làm việc bảo đảm yêu cầu; các hội nghị sơ kết, tổng kết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức. Văn bản hoá kịp thời sau các cuộc họp, hội nghị. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Thường trực Tỉnh uỷ giao việc cho các cấp uỷ, tổ chức đảng hàng tuần, hàng tháng.

Ngoài ra, phối hợp chuẩn bị và phục vụ các Đoàn Công tác của Trung ương làm việc với Tỉnh. Chuẩn bị Kế hoạch tổ chức các Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ kiểm tra các cấp uỷ địa phương năm 2022. Phối hợp tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, tiếp dân, xử lý đơn, thư đạt nhiều kết quả tích cực. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tài chính, tài sản, đảng phí, theo quy định. Thực hiện việc chuyển đổi mô hình quản lý đối với tài sản là nhà, đất thuộc nguồn dự trữ của Đảng; tập huấn công tác tài chính Đảng năm 2022.  Tham mưu triển khai Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng năm 2022; mua sắm thiết bị hội nghị trực tuyến tại các huyện uỷ, thành uỷ; đề xuất đầu tư, trang bị máy tính cho đảng uỷ các xã, phường, thị trấn. Nghiên cứu nâng cấp các phần mềm phục vụ công tác Văn phòng cấp uỷ và phối hợp chỉnh sửa giao diện, đề mục website Tỉnh uỷ và nâng cấp các phần mềm ứng dụng nội bộ. Thường xuyên kiểm tra bảo trì, sửa chữa, mua sắm phương tiện kỹ thuật làm việc, kinh phí phục vụ công tác của Thường trực Tỉnh uỷ và Văn phòng Tỉnh uỷ. Lãnh đạo đối với hoạt động Nhà khách Phố Sen phục vụ chu đáo, an toàn. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày một tốt hơn...

Với những thành tích và kết quả đạt được trong những năm qua nói chung và 5 tháng đầu năm 2022. Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tặng Cờ thi đua và tặng Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền (2016 - 2020) cho Chi bộ 2 và cho Bí thư Đảng uỷ. Văn phòng Tỉnh đã xây dựng Báo cáo thành tích đề nghị Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba trình cấp có thẩm quyền xem xét. Thời gian tới, Đảng uỷ lãnh đạo 04 chi bộ tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2022 - 2025 trước ngày 25/7/2022. Trong đó, chọn Chi bộ 3 để tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm triển khai thực hiện (hoàn thành trước ngày 11/7/2022).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Thống, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ đầy đủ, bảo đảm nội dung yêu cầu công tác. Đảng uỷ lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng; cụ thể hoá chương trình, kế hoạch kịp thời, báo cáo đúng thời gian, toàn diện các mặt công tác, phát huy cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ tốt, đây là điều kiện tiêu chí để đánh giá cuối năm. Hoàn thành khối lượng công việc lớn trong việc tham mưu cấp uỷ Tỉnh theo kế hoạch đề ra. Kịp thời biểu dương, động viên cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Chủ động công tác lãnh đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2024, cố gắng thẩm định văn kiện, nhân sự đại hội để lãnh đạo đại hội nghiêm túc, bảo đảm yêu cầu. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đã triển khai quy trình mới, triển khai quán triệt các văn bản mới sát cơ sở. Đảng uỷ lãnh đạo 02 đoàn thể trong đơn vị hoạt động tốt.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối các cơ quan Tỉnh đề nghị Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ quan tâm các mối quan hệ của đảng viên trong xã hội, tham gia mạng xã hội. Nếu phát sinh các vấn đề, kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh mang tính chất phòng ngừa là chính thông qua các buổi họp lệ chi bộ để thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên kịp thời; quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, đảng viên khi ốm đau. Phân công nhiệm vụ theo dõi giúp đỡ đảng viên mới kết nạp, bồi dưỡng tạo nguồn giới thiệu kết nạp đảng viên, nhất là cán bộ trưởng thành từ hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Vi Hùng