Xuất bản thông tin

null Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Nông tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IX

Chi tiết bài viết Tin tức

Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Nông tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IX

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Nông vừa tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Nguyễn Phi Đa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Trương Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Nông cùng tham dự.

Huyện Tam Nông hiện có 03 ngôi tự viện, 24 vị Tăng, Ni đang tu học và hành đạo. 05 năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương và chỉ đạo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Tỉnh, Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Nông đã thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, do đó, toàn thể Tăng, Ni và Phật tử trong Huyện đã đoàn kết, hòa hợp quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể Ban Trị sự Phật giáo Huyện và các tự viện đã tham gia tích cực công tác từ thiện xã hội tại địa phương như: Hỗ trợ nhà tình thương; vận động quà cho người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ học bổng, tập viết cho học sinh với tổng trị giá trên 12,8 tỷ đồng. Ngoài ra, các Tăng, Ni và Phật tử hết lòng ủng hộ và kêu gọi cùng chung tay góp sức phòng, chống dịch Covid-19, cùng với chính quyền, địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, chung tay xây dựng nông thôn mới.

 Trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Nông tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên, đẩy mạnh các hoạt động Phật sự. Vận động Tăng, Ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào xã hội, làm tốt nghĩa vụ của người công dân Việt Nam theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” góp phần xây dựng quê hương Tam Nông ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Đại hội thống nhất thông qua danh sách Ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Nông lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 10 thành viên. Đại đức Thích Phước Huệ, Trụ trì Chùa Quê Hương được bầu giữ chức Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tam Nông nhiệm kỳ mới.

Dịp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh tặng bằng khen cho Đại đức Thích Phước Huệ đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tam Nông