Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quản lý, giáo viên năm 2022

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quản lý, giáo viên năm 2022

Sáng ngày 15/8/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thúy Hà, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo dự và chủ trì Hội nghị.

Lớp bồi dưỡng được trực tiếp tại điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo và trực tuyến đến 364 điểm cầu các huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông, các phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh, với hơn 20.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập, ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn Tỉnh.

Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu được tiếp thu nội dung Kế hoạch số: 86/KH-UBND ngày 17/3/2022 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; Kế hoạch phát triển Giáo dục tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025; Kế hoạch số: 376/KH-UBND ngày 29/12/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc thực hiện Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lớp bồi dưỡng chính trị, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quản lý, giáo viên diễn ra an toàn, thiết thực, hiệu quả; giúp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhận thức sâu sắc hơn về những chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh, những vấn đề trọng tâm trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhất là những nội dung về giáo dục và đào tạo; từ đó, vận dụng vào công tác quản lý và giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phòng KG và VH-VN