Xuất bản thông tin

null Sinh hoạt Hội quán chia sẻ kinh nghiệm sản xuất

Chi tiết bài viết Tin tức

Sinh hoạt Hội quán chia sẻ kinh nghiệm sản xuất

Ban Chủ nhiệm Tân Mỹ Hội quán (xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình) vừa tổ chức buổi sinh hoạt đánh giá kết quả hoạt động của Hội thời gian qua và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với các thành viên của Hội quán.

Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thị Hiền (đứng giữa) chia sẻ thông tin với Hội quán

Tỉnh ủy viên/Bí thư Huyện ủy Thanh Bình Nguyễn Thị Hiền đến tham dự cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, MTTQ của huyện, cấp xã và 39 thành viên của Hội quán.

 Nội dung buổi sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức người dân trong công tác chăm sóc trồng cây ăn trái, cây lâu năm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập. Các thành viên Hội quán thảo luận sôi nổi, nêu lên những khó khăn cần bàn bạc, đề xuất giải pháp tháo gỡ. Trọng tâm là vấn đề liên kết với các doanh nghiệp thu mua sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là chia sẻ kinh nghiệm trồng cây mít... nhằm hướng đến hỗ trợ nhau trong sản xuất.

Bí thư Huyện ủy Thanh Bình đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội quán thời gian qua đã phát huy hiệu quả tích cực trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực tiễn đã góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Thông qua Hội quán, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia về nông nghiệp đến trao đổi với nông dân về những kỹ thuật sản xuất mới, cách kinh doanh hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm... tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống. Hướng tới, Hội quán tiếp tục duy trì và đổi mới nội dung sinh hoạt đa dạng trên nhiều lĩnh vực, mời các chuyên gia, ngành chuyên môn phổ biến kiến thức theo nhu cầu, để các thành viên của Hội quán có điều kiện tiếp cận, bàn luận, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu và áp dụng về tiến bộ khoa học - kỹ thuật - công nghệ vận hành sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.

Trần Thắng