Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp: Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức trực tuyến Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện phạm vi toàn quốc. Dự tại điểm cầu Đồng Tháp, đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh; đại diện Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT; lãnh đạo một số sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh.

Với chủ đề truyền thông: “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa của bạn và gia đình”. Nội dung tuyên truyền tập trung về ý nghĩa, vai trò của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và quyền lợi khi tham gia. Đồng thời, nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Nhà nước, ngân sách địa phương với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; việc tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 01/01/2022 thì mức lương hưu cũng sẽ tăng tương ứng; những thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH một lần…

Tại Đồng Tháp, những năm qua, công tác tuyên truyền tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Tỉnh; sự phối hợp vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT. Tính đến tháng 4/2022, toàn Tỉnh có khoảng 117.800 người tham gia BHXH, trong đó hơn 17.000 người tham gia BHXH tự nguyện, số người tham gia BHYT đạt hơn 1.396 triệu người…

Sau buổi Lễ ra quân của Trung ương, BHXH Tỉnh và Bưu điện Tỉnh phối hợp tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân; truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ở cấp Tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Đoàn Tấn Bửu, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh nhấn mạnh: BHXH, BHYT là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, đề nghị các sở, ban, ngành Tỉnh tích cực phối hợp với BHXH Tỉnh và Bưu điện Tỉnh tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện tổ chức tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện đối với thân nhân người lao động của cơ quan, đơn vị mình.

Sau Lễ ra quân, cán bộ, viên chức, người lao động BHXH Tỉnh và Bưu điện Tỉnh tham gia diễu hành bằng xe ô tô, xe gắn máy để tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường nội ô thành phố Cao Lãnh.

                                                                                   LQ