Xuất bản thông tin

null Châu Thành ra mắt mô hình “Tín đồ Tin lành Báp tít An Nhơn đoàn kết, chung tay bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới”

Chi tiết bài viết Tin tức

Châu Thành ra mắt mô hình “Tín đồ Tin lành Báp tít An Nhơn đoàn kết, chung tay bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới”

Ngày 24/9, tại ấp Tân Phú, xã An Nhơn, huyện Châu Thành diễn ra buổi Lễ ra mắt mô hình “Tín đồ Tin lành Báp tít An Nhơn đoàn kết chung tay bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần xây dựng nông thôn mới”, với 20 thành viên.

Đại diện chính quyền địa phương trao Quyết định cho Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ

Thông qua mô hình để tuyên truyền, vận động tín đồ các tôn giáo và Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đông đảo người dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, bức xúc và yêu cầu chính đáng của người dân liên quan đến việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở. Mô hình còn nhằm tạo được sự gắn kết giữa cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng Công an với tín đồ các tôn giáo trong đấu tranh, phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Đến nay, huyện Châu Thành đã thành lập được 15 Câu lạc bộ của mô hình này trong cả 05 tôn giáo lớn ở Việt Nam (Phật giáo Việt Nam: 07, Phật giáo Hòa Hảo: 04; Tin lành: 02; Thiên chúa: 01; Cao đài: 01), với 556 thành viên.

Thanh Toàn (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành)