Xuất bản thông tin

null Thành phố Sa Đéc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Chi tiết bài viết Tin tức

Thành phố Sa Đéc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Trong những năm qua, các cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn thành phố Sa Đéc đã có nhiều cách làm hiệu quả trong việc tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Hội thảo đóng góp “Lịch sử Đảng bộ thành phố Sa Đéc 85 năm xây dựng và phát triển (1930 - 2015)”

Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW của Ban Bí thư, công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương đã được triển khai sâu rộng. Thành phố đã hoàn thành việc biên soạn “Lịch sử Đảng bộ thành phố Sa Đéc 85 năm xây dựng và phát triển (1930 - 2015)”, “Lịch sử Lực lượng vũ trang thành phố Sa Đéc (1945 - 2015)” và đang tiến hành thủ tục xuất bản “Lịch sử Công an thành phố Sa Đéc (giai đoạn 1945 - 2015)”.

Các công trình lịch sử sau khi phát hành đã được tổ chức tuyên truyền, giáo dục thông qua các hội nghị, các lễ kỷ niệm, sinh hoạt câu lạc bộ; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội; nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động như pa-nô, áp-phích, tranh cổ động, khẩu hiệu, băng rôn, triển lãm ảnh và trưng bày sách… được sử dụng rộng rãi, thường xuyên, nhất là vào các thời điểm diễn ra các sự kiện lớn trên địa bàn Thành phố.

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp Trung tâm Chính trị Thành phố mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ Công tác lịch sử Đảng tại cơ sở và các lớp tìm hiểu về lịch sử Đảng bộ thành phố Sa Đéc, kết quả từ năm 2018 đến nay, đã tổ chức được 07 lớp, có 477 lượt người tham dự. Ngoài ra, phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố còn chỉ đạo Ban Giám hiệu các trường xây dựng kế hoạch bộ môn, chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch và phân công giáo viên giảng dạy, tiến hành lồng ghép, liên hệ thực tế, tổ chức về nguồn thăm các di tích lịch sử…

Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được phát huy hiệu quả, các cấp uỷ, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp với đối tượng để phát huy tác dụng của các công trình nghiên cứu lịch sử Đảng, các giá trị di tích lịch sử, văn hóa hiện có, xem đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chính trị, tư tưởng ở mỗi tổ chức Đảng và đảng viên, là nhiệm vụ của các ngành, cấp, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn Thành phố.

Trương Bá Ý