Xuất bản thông tin

null Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ tư, sơ kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ 06 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Trần Văn Tám, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; đại diện các sở, ban, ngành; Ban Chấp hành Hội LHPN Tỉnh; Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hồng Ngự, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Tỉnh tham dự.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội LHPN các huyện, thành phố bám sát chương trình hành động của cấp ủy và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND cùng cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp điều kiện đặc thù của địa phương gắn với nhu cầu của hội viên, phụ nữ và triển khai 100% cơ sở thực hiện. Các đơn vị trực thuộc tổ chức phát động phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội gắn với phong trào thi đua của ngành. Qua phát động, đông đảo hội viên, phụ nữ toàn lực lượng đồng tình hưởng ứng và đăng ký thực hiện đạt tỷ lệ 100%.

Ngoài ra, các cấp Hội phụ nữ trong Tỉnh tập trung thực hiện tốt những phong trào, nội dung hoạt động Hội bằng nhiều giải pháp thiết thực, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tính đến nay, thực hiện đạt và vượt  07/15 chỉ tiêu lớn; đối với các chỉ tiêu còn lại đến cuối năm đánh giá kết quả đầu ra như giúp hộ gia đình đạt các tiêu chí 5 không 3 sạch, giúp hộ nghèo, xếp loại các chi Hội…Nhìn chung, các đơn vị có nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện, phát động thi đua thường xuyên, gắn thi đua chuyên đề; lồng ghép nhiệm vụ công tác với nhiệm vụ chính trị địa phương, phát huy hiệu quả hoạt động từ các chương trình phối hợp.

Tại hội nghị, có 07 ý kiến phát biểu chia sẻ nhiều cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt được cấp ủy địa phương đánh giá cao. Đặc biệt, là sự hỗ trợ phối hợp giữa Hội với các sở, ngành tỉnh, huyện trong thực hiện các chương trình, đề án trọng tâm của Tỉnh.

Dịp này, Hội nghị tổ chức lấy ý kiến giới thiệu kiện toàn nhân sự bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Nguyễn Phúc Nhi, Thành uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hồng Ngự.

            Thúy Liễu