Xuất bản thông tin

null Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng tổ chức Kỳ họp thứ năm, khoá VII

Chi tiết bài viết Tin tức

Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng tổ chức Kỳ họp thứ năm, khoá VII

Sáng ngày 16/12, Hội đồng nhân dân huyện Tân Hồng tổ chức kỳ họp lần thứ năm, khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân năm 2022 và đề ra nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023. Đồng chí Tô Hoàng Khương, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng tham dự.

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân Huyện đã xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Huyện và các ngành có liên quan trình bày. Trong đó, tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2022; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước năm 2023…

Sau khi thảo luận các nội dung nghị quyết, với sự đồng thuận cao, Hội đồng nhân dân Huyện đã biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, có phê chuẩn và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023; việc chi từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023 để ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Huyện cho vay năm 2023; xây dựng huyện Tân Hồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025; Quy hoạch xây dựng vùng huyện Tân Hồng gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, kỳ họp Hội đồng nhân dân Huyện thông qua tờ trình cho thôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân Huyện, đơn vị số 9 xã Tân Công Chí đối với đồng chí Lý Văn Giàu, nguyên Phó Bí  thư Thường trực và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND Huyện đối với đồng chí Mai Văn Siêng (do chuyển công tác khác). Theo đó, đại biểu tiến hành bầu bổ sung 02 Ủy viên Ủy ban nhân dân Huyện đối với đồng chí Đoàn Văn Thuận, Trưởng phòng Nội vụ và đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Đồng thời, bầu đồng chí Mai Văn Siêng, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kim Lệ