Xuất bản thông tin

null Không thu học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Không thu học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022

Chia sẻ những khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; căn cứ Điều 17 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, theo thẩm quyền quy định, Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết thống nhất không thu học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022. Nội dung được đề cập trong thông tin công tác khoa giáo kỳ này.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

1. Không thu học phí học kỳ I, năm học 2021 - 2022

Chia sẻ với những khó khăn của người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; căn cứ Điều 17, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, theo thẩm quyền quy định, HĐND Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 83/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 về việc không thu học phí học kỳ I năm học 2021 - 2022 theo quy định của Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 334/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Tỉnh đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông công lập, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Đề nghị rút ngắn thời gian tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19

Để chủ động ứng phó trước nguy cơ do biến thể Omicron trong giai đoạn tiếp theo, UBND Tỉnh đã có văn bản về việc rút ngắn thời gian tiêm liều nhắc lại đối với vắc xin phòng Covid-19 đề nghị Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng xem xét, chấp thuận cho Đồng Tháp thực hiện rút ngắn thời gian tiêm liều nhắc lại đối với vắc xin phòng Covid-19. Cụ thể, khoảng thời gian từ mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung đến liều nhắc lại sẽ được rút xuống còn 04 tháng thay vì 06 tháng như hiện nay.

Trong thời gian qua, Đồng Tháp luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát và kịp thời của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là công tác phân bổ vắc xin phòng Covid-19. Nhờ đó, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, tạo niềm tin và động lực quan trọng để tiếp tục nỗ lực cao độ cho giai đoạn tiếp theo.

Đến ngày 13/12/2021, Đồng Tháp đã thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 đạt trên 99%, mũi 2 đạt trên 83% người từ 18 tuổi trở lên. Dự kiến đến ngày 18/12/2021, Tỉnh sẽ hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân trên địa bàn.

3. Toàn Tỉnh có 09 cụm xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng RT-PCR

UBND Tỉnh đã có ý kiến về việc phương án hoạt động cụm xét nghiệm, cơ chế vận hành của các đơn vị xét nghiệm RT-PCR trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, thống nhất chủ trương phương án hoạt động cụm xét nghiệm, cơ chế vận hành của các đơn vị xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime-PCR trên địa bàn Tỉnh theo nội dung đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 5639/SYT-KHTC ngày 09/12/2021.

Theo Công văn số 5639/SYT-KHTC ngày 09/12/2021 của Sở Y tế về phương án hoạt động cụm xét nghiệm, cơ chế vận hành của các đơn vị xét nghiệm RT-PCR trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp, bố trí 09 cụm xét nghiệm SARS-CoV-2:

- Cụm số 1: Bệnh viện Phổi Đồng Tháp thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại bệnh viện, Bệnh viện Tâm Thần và nhu cầu xét nghiệm của TTYT huyện Cao Lãnh.

- Cụm số 2: Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại bệnh viện, nhu cầu xét nghiệm của TTYT huyện Tháp Mười và TTYT huyện Tam Nông.

- Cụm số 3: Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại bệnh viện và nhu cầu xét nghiệm của các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cao Lãnh và nhu cầu xét nghiệm của TTYT huyện Thanh Bình.

- Cụm số 4: Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại đơn vị, nhu cầu xét nghiệm của Doanh nghiệp, các cơ quan, ban ngành tỉnh trên địa bàn thành phố Cao Lãnh.

- Cụm số 5: Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại bệnh viện, nhu cầu xét nghiệm của TTYT thành phố Hồng Ngự, TTYT huyện Hồng Ngự và TTYT huyện Tân Hồng.

- Cụm số 6: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại bệnh viện, nhu cầu xét nghiệm của TTYT thành phố Sa Đéc và TTYT huyện Châu Thành.

- Cụm số 7: Trung tâm Y tế huyện Lấp Vò thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại đơn vị và nhu cầu xét nghiệm của TTYT huyện Lai Vung.

- Cụm số 8: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh thực hiện xét nghiệm phục vụ nhu cầu tại đơn vị; hỗ trợ các doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tỉnh và các trường hợp khác theo sự điều động của Tổ Điều phối thuộc Tiểu ban Xét nghiệm.

- Cụm số 9: Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Hòa và Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp thực hiện xét nghiệm phục vụ cho nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh và các trường hợp khác theo sự điều động của Tổ Điều phối thuộc Tiểu ban Xét nghiệm.

4. Sử dụng kết quả test nhanh để xác định người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà

UBND Tỉnh đã có công văn về việc thực hiện quản lý F0, F1 tại nhà, nơi lưu trú. Theo đó, thống nhất chủ trương sử dụng kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 là tiêu chí đưa vào quản lý, theo dõi người nhiễm SARS-CoV-2, F1 tại nhà, nơi lưu trú.

Về cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với F0, UBND Tỉnh yêu cầu khi người dân có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 (test nhanh được phép lưu hành do người dân hoặc nhân viên y tế thực hiện), trạm y tế tuyến xã thẩm định điều kiện cách ly, điều trị tại nhà, nơi lưu trú.

Trường hợp đủ điều kiện về sức khỏe và cơ sở vật chất cách ly, điều trị tại nhà, nơi lưu trú theo hướng dẫn của Sở Y tế, trạm y tế tuyến xã hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND cấp xã ban hành quyết định cách ly, điều trị tại nhà, nơi lưu trú.

Trường hợp không bảo đảm điều kiện về sức khỏe và cơ sở vật chất cách ly, trạm y tế tuyến xã hoàn chỉnh hồ sơ chuyển F0 vào cơ sở thu dung điều trị tuyến tỉnh hoặc cách ly, điều trị tuyến huyện theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Thủ tục hoàn thành cách ly, điều trị tại nhà, nơi lưu trú, trạm y tế tuyến xã lấy mẫu test nhanh vào ngày thứ 14: Nếu kết quả test nhanh âm tính và không còn triệu chứng thì kết thúc cách ly theo quy định; nếu kết quả test nhanh dương tính hoặc còn triệu chứng, tiếp tục cách ly tại nhà, nơi cư trú đến ngày thứ 21 và kết thúc cách ly khi không còn triệu chứng (không lấy mẫu xét nghiệm lại).

Về cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với F1: Áp dụng lấy mẫu test nhanh vào ngày 01 và ngày 07 đối với người tiêm đủ liều vắc xin sau ít nhất 14 ngày và không quá 06 tháng hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1.

Áp dụng lấy mẫu test nhanh vào ngày 01 và ngày 14 đối với các trường hợp còn lại.

Khi F1 có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, trạm y tế tuyến xã thực hiện quy trình cách ly tại nhà, nơi lưu trú hoặc cơ sở thu dung điều trị tuyến tỉnh hoặc cách ly, điều trị tuyến huyện theo hướng dẫn của Sở Y tế.

UBND Tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện chủ trương này; rà soát, điều chỉnh các hướng dẫn có liên quan.

5. Triển khai ứng dụng PC-Covid trong quản lý xét nghiệm SARS-CoV-2

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn Tỉnh, UBND Tỉnh có công văn về việc triển khai ứng dụng PC-Covid trong quản lý xét nghiệm SARS-CoV-2 trên phạm vi toàn Tỉnh yêu cầu Sở Y tế tổ chức thực hiện. Cùng với đó, chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tập huấn sử dụng và cập nhật kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 trên ứng dụng PC-Covid để tạo thuận lợi cho người dân khi di chuyển, khai báo y tế bằng công nghệ.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Công nghệ phòng chống dịch Covid-19 quốc gia trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng và khắc phục các lỗi (nếu có) để nâng cao hiệu quả quản lý xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng công nghệ.

UBND Tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện chỉ đạo triển khai ứng dụng PC-Covid theo hướng dẫn của Sở Y tế trên địa bàn quản lý.

6. Chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu trong thời gian sớm nhất

UBND Tỉnh đã có công văn về việc chi chính sách hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trong thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán chi chính sách hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu tại địa phương trong thời gian sớm nhất (nguồn kinh phí UBND Tỉnh đã bố trí cho các địa phương).

Các địa phương báo cáo UBND Tỉnh (thông qua Sở Y tế tổng hợp) trước ngày 31/12/2021. Trường hợp, các địa phương chậm trễ trong thực hiện chính sách chi hỗ trợ theo quy định, UBND Tỉnh xem xét đưa vào nội dung nhận xét, đánh giá cuối năm đối với lãnh đạo địa phương đó.

UBND Tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, đơn vị theo nhiệm vụ phân công; trường hợp, phát sinh vướng mắc, báo cáo kịp thời UBND Tỉnh xem xét, cho ý kiến.

7. Bổ sung 135 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

UBND Tỉnh tiếp tục thống nhất chủ trương tạm sử dụng nguồn tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố (đợt 3). Theo đó, UBND Tỉnh xét nội dung đề nghị của Sở Tài chính thống nhất chủ trương tạm sử dụng nguồn tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 để bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện, thành phố (đợt 3) với số tiền 135 tỷ đồng; đồng thời giao UBND huyện, thành phố cân đối sử dụng số dư dự toán năm 2021 tại địa phương để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

UBND Tỉnh giao Sở Tài chính bổ sung kinh phí, hướng dẫn, theo dõi đơn vị thực hiện. UBND huyện, thành phố chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích; đồng thời tổ chức thực hiện trình tự, thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí đúng theo chế độ, định mức quy định.

Trước đó, UBND Tỉnh đã đồng ý sử dụng nguồn tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh tạm cấp kinh phí 2 đợt gần 141 tỷ đồng (đợt 1 gần 25 tỷ đồng và đợt 2 là 116 tỷ đồng) cho các huyện, thành phố để kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn và chi hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

8. Hướng dẫn tạm thời về việc xét nghiệm SARS-CoV-2

Sở Y tế vừa ban hành Công văn số 5681/SYT-NVY về việc hướng dẫn thực hiện xét nghiệm, quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 trong tình hình mới, thay thế Công văn số 5342/SYT-NVY về việc Hướng dẫn tạm thời về xét nghiệm và xử trí ca nhiễm SARS-CoV-2 trong tình hình mới.

Cụ thể, theo Hướng dẫn tạm thời về việc xét nghiệm SARS-CoV-2, Sở Y tế yêu cầu chỉ thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp người dân trong cộng đồng có triệu chứng nghi ngờ như: sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác, mất khứu giác, khó thở v.v. hoặc khi có yếu tố dịch tễ; không xét nghiệm định kỳ với quy mô toàn dân; khuyến khích người dân tự test nhanh kháng nguyên theo hướng dẫn.

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp: Tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR.

Đối với cơ quan, công sở: Tự trang bị kit test để làm xét nghiệm test nhanh tại đơn vị hoặc hợp đồng với các cơ sở y tế để thực hiện xét nghiệm cho nhân viên (khi cần thiết).

Hướng dẫn mới cũng quy định đối với người tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 (F1): Là người có tiếp xúc gần trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian kín tại nơi lưu trú, làm việc, cùng phân xưởng, học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí... hoặc trong cùng khoang trên phương tiện vận chuyển với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0 (quy định tại Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế).

Người tiếp xúc gần có nguy cơ cao: Khi không sử dụng hoặc sử dụng thiếu khẩu trang y tế/tấm chắn giọt bắn; tổng thời gian tiếp xúc > 15 phút khi tiếp xúc trong khoảng cách 2 mét; tiếp xúc với người bệnh trong khoảng cách dưới 1 mét (bất kể thời gian tiếp xúc); tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp của người bệnh (ho, hắt hơi, khăn giấy có dịch tiết, sử dụng chung ly tách, khăn mặt hoặc các vật dụng vệ sinh cá nhân khác). Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn, 02 lần vào ngày thứ 1 và ngày thứ 7; hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ.

Đối với bệnh nhân Covid-19, thực hiện xét nghiệm cho F0 theo quy định của Bộ Y tế. Cụ thể, trường hợp F0 không triệu chứng: Thực hiện xét nghiệm ngày thứ 9 (tính từ ngày có kết quả RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2); trường hợp F0 có triệu chứng lâm sàng: Thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ 13 (tính từ ngày có kết quả RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2); trường hợp sử dụng thuốc Molnupiravir: Bổ sung thêm xét nghiệm vào ngày thứ 6 (cách thời điểm dùng thuốc cuối cùng tối thiểu 12 giờ).

Để giảm quá tải tại các khu cách ly tập trung người nhiễm SARS-CoV-2 tại địa phương, xem xét thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (thay vì vào ngày thứ 9 theo hướng dẫn của Bộ Y tế) các trường hợp người nhiễm không có triệu chứng, không bệnh lý nền, sức khỏe ổn định. Nếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính hoặc dương tính mà CT > 30: hoàn thành cách ly tập trung và chuyển người nhiễm về theo dõi tiếp tại nhà.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng quy định đối với người trong khu vực phong toả, tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhân viên y tế, người quản lý, người tham gia các lực lượng phòng chống dịch.

9. Quy trình xử lý kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính

Sở Y tế vừa ban hành Hướng dẫn tạm thời về quy trình xử lý kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính tại các cơ sở y tế.

Cụ thể, trường hợp test nhanh kháng nguyên dương tính:

Bước 1: Khi phát hiện ca nghi nhiễm (test nhanh dương tính), bố trí khu vực tạm thời cho đối tượng nghi nhiễm.

Bước 2:

- Trường hợp bệnh nhân có chỉ định nhập viện điều trị cấp cứu: Cơ sở y tế cần xử trí cho bệnh nhân kịp thời, nếu vượt quá khả năng chuyên môn cần hội chẩn với bệnh viện tuyến trên để chuyển tuyến.

- Trường hợp bệnh nhân không có chỉ định nhập viện:

+ Tùy thuộc vào lý do đi khám bệnh, mời Bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa đến khám bệnh cho người bệnh tại buồng cách ly, để kê đơn điều trị.

+ Hướng dẫn bệnh nhân ký cam kết thực hiện khai báo y tế tại Trạm Y tế khi về nơi cư trú (biểu mẫu kèm theo).

+ Đồng thời thông báo cho trạm y tế nơi bệnh nhân cư trú biết để theo dõi.

Bước 3: Quản lý đối tượng nghi nhiễm tại nơi cư trú.

- Người nhiễm liên hệ Trạm Y tế để khai báo.

- Trạm Y tế điều tra, theo dõi đối tượng, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để khẳng định.

Trường hợp xét nghiệm RT-PCR dương tính

- Khi PCR (+) có CT < 30: xác định ca nhiễm, đánh giá nguy cơ người nhiễm theo Phụ lục 3, xử trí theo tình trạng lâm sàng của bệnh nhân.

- PCR (+) có CT ≥ 30: thực hiện như bước 2 ở trường hợp test nhanh kháng nguyên dương, làm lại xét nghiệm sau 24 giờ. Tùy theo kết quả PCR:

+ Nếu PCR (-): không xác định ca nhiễm, kết thúc theo dõi.

+ Nếu PCR (+): xác định ca nhiễm, đánh giá nguy cơ theo Phụ lục 3, xử trí theo tình trạng lâm sàng của bệnh nhân.

10. Phòng, chống Covid-19 tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng

Sở Y tế đã ban hành văn bản về việc “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng”.

Hướng dẫn nêu rõ, hộ kinh doanh/gian hàng trong khu dịch vụ phải tuân thủ việc sắp xếp nơi bán hàng của đơn vị quản lý, đảm bảo khoảng cách an toàn trong phòng, chống dịch; yêu cầu người bán hàng, người lao động không đến làm việc nếu có một trong các biêu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc đang trong thời gian cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ quan y tế; luôn thực hiện Thông điệp 5K và các quy định phòng, chống dịch theo hướng dẫn của đơn vị quản lý khu dịch vụ.

Cùng với đó, thông báo ngay cho cán bộ quản lý khu dịch vụ, cán bộ đầu mối phụ trách phòng, chống dịch tại khu dịch vụ nếu phát hiện bản thân hoặc khách hàng, người lao động, người bán hàng có một trong các biểu hiện như mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở; hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của đơn vị quản lý khu dịch vụ; nhắc nhở khách hàng luôn đeo khẩu trang, tuân thủ khoảng cách khi mua hàng và chờ mua hàng.

Các đơn vị quản lý người lao động/làm việc, người bán hàng về các thông tin như tên, năm sinh, số Chứng minh thư/Căn cước công dân, địa chỉ nơi ở, số điện thoại, địa chỉ quê quán; yêu cầu người lao động/làm việc, người bán hàng thông báo khi có tiếp xúc với các trường hợp F0 hoặc F1, F2.

Ngoài ra, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch: Vệ sinh khử khuẩn hàng ngày; đảm bảo thông thoáng; đảm bảo khoảng cách an toàn cho người lao động/làm việc, người bán hàng, khách hàng; có biển thông báo số điện thoại liên hệ khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; ký cam kết thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 một tuần/lần.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị liên hệ về Sở Y tế qua số điện thoại: 02773.855.307 để được hướng dẫn.

11. Giảm tối đa tử vong do Covid-19

Để tăng cường công tác điều trị, giảm tối đa các trường hợp tử vong do Covid-19, Sở Y tế có công văn về việc giảm tử vong người bệnh Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ việc phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị.

Các cơ sở thu dung, điều trị phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện, đồng thời đánh giá mức độ lâm sàng, tiến triển của bệnh để phân luồng vào các khoa, buồng bệnh phù hợp, thuận tiện cho theo dõi, chăm sóc và điều trị.

Các đơn vị thực hiện “bệnh viện tách đôi” cần thực hiện thật chặt sàng lọc, phân luồng từ khu khám bệnh đến các khoa cấp cứu, hồi sức tích cực v.v... Các cơ sở khi tiếp nhận người bệnh, sàng lọc kỹ các đối tượng chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19, kể cả các đối tượng mới tiêm 01 mũi vắc xin; phối hợp với địa phương bố trí tiêm vắc xin cho các đối tượng nguy cơ khi đến khám bệnh, chữa bệnh (lưu ý với tất các trường hợp người bệnh phải nhập viện).

Cùng với đó, rà soát các đối tượng nguy cơ cao: Người trên 50 tuổi, người mắc các bệnh nền, suy giảm miễn dịch... để quan tâm chăm sóc, dinh dưỡng, điều trị phù hợp và tổ chức tiêm chủng vắc xin đầy đủ.

12. Chấn chỉnh việc phát ngôn và cung cấp thông tin y tế

Sở Y tế vừa đề nghị thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ngành y tế, Bệnh viện Quân Dân Y rà soát, chấn chỉnh việc phát ngôn và công tác cung cấp thông tin y tế; thực hiện nghiêm các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin theo quy định; các đơn vị phân công nhiệm vụ người phát ngôn của đơn vị theo đúng quy định; thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin y tế của đơn vị. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về công tác y tế; đảm bảo cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên và đột xuất theo các quy định hiện hành.

Phân công đơn vị, cán bộ đầu mối theo dõi, nắm bắt thông tin, dư luận xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý những thông tin không đúng sự thật, tin đồn làm ảnh hưởng tiêu cực đến công tác y tế. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo về Sở Y tế để hỗ trợ, xử lý. Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân cung cấp thông tin không đúng sự thật, thông tin chưa được kết luận hoặc phê duyệt của cơ quan, cá nhân người có thẩm quyền.

13. Huy động hệ thống nhà thuốc, quầy thuốc tham gia công tác phòng, chống Covid-19

Sở Y tế đã có Công văn về việc huy động hệ thống nhà thuốc, quầy thuốc tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội cùng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh tham gia các hoạt động thiết thực hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0.

Sở Y tế đề nghị các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn Tỉnh sẵn sàng tham gia hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể: Cung ứng đầy đủ và đúng theo quy định các vật dụng và thuốc cần thiết cho công tác chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người mắc Covid-19; truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0; tham gia làm cầu nối giữa người dân với các trạm y tế, trạm y tế lưu động.

Trong đó, nhà thuốc, quầy thuốc cung cấp cho người dân các thông tin về trạm y tế hoặc trạm y tế lưu động trên địa bàn để liên hệ khi cần; phối hợp với trạm y tế hoặc trạm y tế lưu động phát hiện, theo dõi, chăm sóc sức khỏe người bệnh Covid-19. Tùy theo nhu cầu thực tế tại từng địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tại huyện, thành phố sẽ chọn các nhà thuốc, quầy thuốc để cùng với trạm y tế, trạm y tế lưu động tham gia quản lý và cấp phát túi thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà.

Đồng Tháp hiện có hơn 1.800 nhà thuốc, quầy thuốc, phân bố khắp 12 huyện, thành phố. Các nhà thuốc, quầy thuốc thường tập trung tại các khu vực đông dân cư như gần chợ, khu công nghiệp... nên việc kêu gọi và huy động các nhà thuốc, quầy thuốc tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 vô cùng cấp thiết trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại Đồng Tháp nói riêng và cả nước nói chung.

14. Tăng cường triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên

Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc gián đoạn hoạt động tiêm chủng thường xuyên và chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên.

Cụ thể, đẩy mạnh công tác truyền thông về lợi ích tiêm chủng phòng bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và sự cần thiết của tiêm chủng để chủ động phòng các bệnh truyền nhiễm khác ngoài dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay, khuyến cáo người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.

Tăng cường triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên, tiêm bù tiêm vét cho các trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ; tổ chức buổi tiêm chủng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế.

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh phân tích, theo dõi tiến độ thực hiện tiêm chủng hàng tháng đến quy mô xã, phường; tổng hợp báo cáo kết quả tiêm chủng, tình hình sử dụng vắc xin trong tiêm chủng mở rộng theo quy định.

15. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại

Sở Y tế vừa đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung, liều nhắc lại giai đoạn 2021 - 2022. Theo đó, Sở Y tế đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh xây dựng kế hoạch, lập danh sách và cung cấp danh sách các đối tượng tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế về địa phương nơi đối tượng đang cư trú, lưu trú để cập nhật thông tin tổ chức tiêm cho các đối tượng; phối hợp tăng cường công tác truyền thông về lợi ích, tính an toàn của vắc xin và những tác dụng không mong muốn có thể xảy ra sau khi tiêm để người dân hiểu rõ, hiểu đúng, tránh hoang mang và hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

UBND huyện, thành phố chủ trì, chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp liên quan phối hợp ngành y tế triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức tiêm vắc xin liều bổ sung, liều nhắc lại kịp thời, đúng đối tượng tiêm và sự ưu tiên theo quy định của Bộ Y tế. Cụ thể:

- Tiêm liều bổ sung vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) bao gồm: Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng; người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputnik V. Đảm bảo khoảng cách tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vắc xin.

- Tiêm liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên: lực lượng tuyến đầu, nhân viên y tế, người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19. Đảm bảo khoảng cách tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung. Đối với những người đã mắc Covid-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo qui định.

Sở Y tế đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm tiếp nhận danh sách, các điểm tiêm chủng tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vắc xin; theo dõi, báo cáo UBND Tỉnh xử lý nghiêm, kịp thời theo pháp luật các trường hợp vi phạm.

16. Tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ người dân khi test nhanh dương tính

Sở Y tế vừa có văn bản khẩn gửi Trung tâm y tế huyện, thành phố về tự thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và đầu mối tiếp nhận thông tin khi test nhanh dương tính. Theo đó, nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn và hiệu quả, không để các trường hợp test nhanh kháng nguyên dương tính tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn y tế hoặc tự di chuyển đến bệnh viện, nơi đông người, Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị trên tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn cho người dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thành phố chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Đặc biệt đối với việc triển khai tự xét nghiệm, giúp phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, kịp thời bóc tách, khoanh vùng và dập dịch, đồng thời hạn chế việc lây nhiễm cho cộng đồng theo Công văn số 5523/SYT-NVY ngày 03/12/2021 của Sở Y tế về việc Hướng dẫn cách tự lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại nhà cho người dân.

Cập nhật số điện thoại đường dây nóng của trung tâm và trạm y tế trực thuộc lên trang thông tin truyền thông (Website, Facebook, Zalo,…) để kịp thời tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ người dân khi tự thực hiện test nhanh kháng nguyên có kết quả dương tính.

17. Vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2022, với thông điệp “Hiến giọt máu đào - Trao đời sự sống” trong thời gian 02 tháng từ ngày 05/01 đến ngày 05/3/2022.

Mục tiêu Kế hoạch nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân có đủ sức khỏe tích cực hưởng ứng hiến máu tình nguyện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; từng bước tạo dựng nét đẹp văn hóa “Hiến máu cứu người” vào dịp đầu xuân, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị cho người bệnh.

Kế hoạch đề ra mục tiêu toàn Tỉnh vận động ít nhất 3.500 người đăng ký hiến máu, đạt khoảng 2.740 đơn vị máu; vận động cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện; có ít nhất 240 người hiến máu dự bị. Ở cấp huyện, vận động và tiếp nhận tối thiểu 20% chỉ tiêu số lượng máu từ người hiến máu tình nguyện của cả năm 2022; có ít nhất 20 người hiến máu tình nguyện sẵn sàng hiến máu trong những ngày Tết Nguyên đán năm 2022 khi có yêu cầu.

Hội Chữ thập đỏ Tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tỉnh chủ trì, phối hợp với thành viên Ban Chỉ đạo Tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện và đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tuyên truyền hiến máu tình nguyện trên địa bàn Tỉnh; tổ chức các hoạt động truyền thông cấp tỉnh; mời gọi các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hưởng ứng thực hiện Kế hoạch...

18. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

UBND Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, mục tiêu đặt ra là 100% người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động trong các trường cao đẳng, trường trung cấp được tuyên truyền, phổ biến, thông tin đầy đủ, rộng rãi về pháp luật giáo dục nghề nghiệp, các nội dung pháp luật liên quan trực tiếp đến ngành, nghề đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp nhằm giúp người học nhận thức và thực hiện tốt các quy định của pháp luật.

Cùng với đó, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển từ 25 đến 30 giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học Pháp luật, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tuyên truyền viên, báo cáo viên pháp luật theo bộ chương trình, tài liệu của Chương trình để trở thành đội ngũ hạt nhân thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 100% người học trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thuộc đối tượng học xong đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thông tin, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, đời sống, công việc, vị trí việc làm sẽ đảm nhận...

19. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh đạt 80%

UBND Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh giai đoạn 2021 - 2025. Theo kế hoạch, mục tiêu đến năm 2025 tăng tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 70% (đến năm 2030 đạt 90%), giảm 1/2 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn so với năm 2020; tỷ lệ phụ nữ mang thai được tầm soát (sàng lọc trước sinh) đạt 60% (đến năm 2030 đạt 70%); tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát (sàng lọc sơ sinh) đạt 80% (đến năm 2030 đạt 90%); 100% xã, phường, thị trấn có cơ sở đủ điều kiện tư vấn về sức khỏe trước khi kết hôn và tư vấn về tầm soát bệnh, tật trước sinh và sơ sinh...

Để đạt được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó sẽ tập trung phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ nhằm tăng khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ bảo đảm chất lượng qua hệ thống cộng tác viên dân số và nhân viên y tế khóm, ấp; khuyến khích các tổ chức, cá nhân, các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia cung cấp dịch vụ; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, cán bộ dân số, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế khóm, ấp và người cung cấp dịch vụ thuộc các tổ chức, cá nhân, các cơ sở y tế ngoài công lập tham gia...

20. Thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025

Với mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bổ dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, UBND Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn dến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Phấn đấu đến năm 2025, nâng mức sinh chung đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 1,88 con), quy mô dân số của Tỉnh khoảng 1,99 triệu người; tỷ số giới tính khi sinh từ 103 đến 107 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn đạt 60%.

Đến năm 2030, phấn đấu đưa mức sinh chung đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 1,9 con), quy mô dân số của Tỉnh khoảng 2,1 triệu người; tất cả phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại, phòng tránh vô sinh và hỗ trợ sinh sản; giảm 2/3 số vị thành niên và thanh niên có thai ngoài ý muốn.

21. Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Tỉnh năm 2022

UBND Tỉnh vừa ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn Tỉnh năm 2022. Theo đó, giá tính thuế đối với đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình là 70.000 đồng/m3, cát san lấp 60.000 đồng/m3, cát xây dựng hạt nhuyễn 100.000 đồng/m3, cát xây dựng hạt trung 250.000 đồng/m3, đất làm gạch 140.000 đồng/m3.

Nước thiên nhiên (nguyên khai) tinh lọc đóng chai, đóng hộp 100.000 đồng/m3, nước mặt (dùng cho sản xuất, kinh doanh nước sạch) 2.000 đồng/m3, nước dưới đất (dùng cho sản xuất, kinh doanh nước sạch) 3.000 đồng/m3, nước thiên nhiên dùng cho sản xuất rượu, bia, nước giải khát, nước đá 40.000 đồng/m3, nước thiên nhiên dùng mục đích khác (làm mát, vệ sinh công nghiệp, xây dựng, dùng cho sản xuất, chế biến thủy sản, hải sản, nông sản,...) 4.000 đồng/m3.

Giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định này là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên có cùng phẩm cấp, chất lượng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, trường hợp sản phẩm tài nguyên được vận chuyển đi tiêu thụ, trong đó chi phí vận chuyển, giá bán sản phẩm tài nguyên được ghi nhận riêng trên hóa đơn thì giá tính thuế tài nguyên là giá bán sản phẩm tài nguyên không bao gồm chi phí vận chuyển; là cơ sở để các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thực hiện việc nộp thuế tài nguyên và là căn cứ để cơ quan thuế tính toán, xác định mức thu, quản lý thu thuế tài nguyên.

Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp cao hơn giá quy định tại Quyết định này thì giá tính thuế tài nguyên tính theo giá ghi trên hóa đơn; trường hợp giá bán trên đơn vị sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên quy định tại Quyết định này thì giá tính thuế tài nguyên áp dụng theo giá quy định tại Quyết định này.

Khi giá bán trên thị trường các loại tài nguyên nêu trong Quyết định này có biến động lớn; căn cứ các quy định hiện hành, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, điều chỉnh giá trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh kịp thời.

Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác tài nguyên, nộp thuế tài nguyên trên địa bàn Tỉnh, trong trường hợp giá bán tài nguyên biến động lớn hoặc phát sinh loại tài nguyên mới báo cáo đề nghị điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên gửi UBND Tỉnh (qua Sở Tài chính tổng hợp) để xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

22. Nâng cao nhận thức cộng đồng để giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Năm 2022, UBND Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, tập trung vào công tác tập huấn, diễn tập nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác phòng, chống thiên tai các cấp.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các tài liệu truyền thông, các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, tài liệu truyền thông về phòng tránh thiên tai, các phóng sự, video tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh mưa lớn, dông, lốc, sấm sét, chằng chống nhà cửa, cơ quan, đơn vị... nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Cùng với đó, đầu tư trang thiết bị, tổ chức tập huấn, xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động và bố trí kinh phí hoạt động cho lực lượng xung kích cấp xã. Đầu tư nạo vét các công trình cạn kiệt đảm bảo đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân; hoàn thiện hệ thống đê bao bảo vệ lúa Thu Đông các huyện, thành phố phía Bắc và đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái các huyện, thành phố phía Nam.

Đồng Tháp tiếp tục thi công các công trình hạ tầng thiết yếu trong 53 cụm, tuyến dân cư giai đoạn 2. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kè chống sạt lở bờ sông và các công trình phục vụ thoát lũ kết hợp bố trí dân cư.

23. Trên 80% tổng đàn trâu, bò phải được tiêm vắc xin Viêm da nổi cục

UBND Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025. Mục tiêu cụ thể, tiêm phòng vắc xin Viêm da nổi cục cho trên 80% tổng đàn trâu, bò trên địa bàn Tỉnh tại thời điểm tiêm phòng; chủ động giám sát, phát hiện sớm và kiểm soát tốt dịch bệnh; hằng năm giảm 20% số xã có dịch và số gia súc mắc bệnh Viêm da nổi cục so với năm liền kề trước đó.

Kế hoạch đề ra mục tiêu phòng bệnh chủ động, có hiệu quả bằng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, khử trùng, tiêu độc và tiêu diệt véc-tơ truyền bệnh; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. Tổ chức kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ nhằm ngăn chặn, không để mầm bệnh Viêm da nổi cục xâm nhiễm từ ngoài lây lan vào Tỉnh.

Theo Kế hoạch, người nuôi gia súc khi phát hiện trâu, bò mắc bệnh, nghi bị bệnh có triệu chứng bệnh tích giống bệnh Viêm da nổi cục phải báo ngay cho nhân viên thú y cấp xã, chính quyền và cơ quan thú y gần nhất, tiến hành cách ly ngay trâu, bò mắc bệnh hoặc có dấu hiệu mắc bệnh. Không mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, vứt xác trâu, bò mắc bệnh, nghi mắc bệnh, trâu, bò chết, sản phẩm trâu, bò mang mầm bệnh ra môi trường. Đồng thời, thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, xử lý, chăm sóc gia súc mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp.

24. Tuyển dụng lao động phục vụ sản xuất dịp cuối năm

Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp vừa tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động thuộc các huyện Lấp Vò, Lai Vung, Châu Thành và thành phố Sa Đéc tại Khu công nghiệp C - thành phố Sa Đéc. Đây là phiên giao dịch việc làm lần thứ 3 được tổ chức tại thành phố Sa Đéc kể từ khi chuyển sang trạng thái thích ứng, linh hoạt với tình hình mới.

Có 20, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh tham gia, với nhu cầu tuyển dụng trên 8.200 lao động làm việc trong và ngoài nước với các ngành nghề: chế biến thực phẩm, may mặc, giày da, gia công linh kiện điện tử, sản xuất nội thất.... Trung Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp và trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Việt Xô cũng có nhu cầu tuyển 700 học viên trung cấp, Cao đẳng các ngành điện dân dụng, công nghệ ô tô, hàn, công nghệ thông tin....

Phía doanh nghiệp tham gia tuyển dụng đã thông tin về các chỉ tiêu tuyển dụng, điều kiện làm việc, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, chế độ hỗ trợ đối với người lao động. Để đáp ứng đủ nguồn lao động phục vụ sản xuất hàng hóa trong dịp tết, nhiều doanh nghiệp còn hỗ trợ nhà trọ “0 đồng”, ăn uống miễn phí, có xe đưa đón công nhân về quê ăn tết… Tại phiên giao dịch, có 27 lao động đăng ký tìm việc làm tại các doanh nghiệp và 01 lao động đăng ký tham gia thị trường lao động nước ngoài.

CHÍNH SÁCH - VĂN BẢN

1. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Ngày 07/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2021/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2022:

- Điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức lương hưu của tháng 12/2021 cho các nhóm đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 1, Nghị định này.

- Điều chỉnh tăng thêm đối với các đối tượng quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị định số 108/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Chính sách tiền lương, BHXH có hiệu lực từ tháng 01/2022.

+ Tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống;

+ Tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh theo quy định này là căn cứ để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp ở những lần điều chỉnh tiếp theo.

Nghị định số 108/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/01/2022.

2. Thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng ở thành phố được coi là nghèo

Đây là nội dung của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, thay thế cho Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 đã được ban hành từ năm 2015. Cụ thể, từ năm 2022, hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu đồng trở xuống ở thành thị và từ 1,5 triệu đồng trở xuống ở nông thôn; thiếu hụt 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên được coi là hộ nghèo. 

Trước đây, ở thành thị, hộ gia đình phải có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống; hoặc trên 900.000 đồng - 1,3 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên thì mới được coi là hộ nghèo. Còn ở nông thôn, hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống; hoặc trên 700.000 đồng đến 1 triệu đồng và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

3. Không phân loại rác, không được thu gom

Kể từ ngày 01/01/2022, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chính thức có hiệu lực. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Luật này là quy định chặt chẽ về nghĩa vụ phân loại rác thải sinh hoạt của mỗi gia đình, cá nhân.

Cụ thể, hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác sẽ bị từ chối thu gom, vận chuyển, thậm chí còn bị thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra và xử lý theo quy định (Hiện nay, theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, không phân loại rác có thể sẽ bị phạt từ 15 - 20 triệu đồng).

Ngoài ra, Luật mới cũng quy định giá của dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sẽ được tính dựa trên khối lượng hoặc thể tích chất thải đã được phân loại, tức là kể từ ngày 01/01/2022, gia đình, cá nhân nào càng xả nhiều rác thì càng phải trả nhiều tiền.

Trước khi có luật mới này, phí thu gom rác thải được tính theo cơ chế cào bằng, người xả nhiều hay xả ít cùng đều đóng phí như nhau. Điều này được cho là không công bằng và không tạo động lực để người dân hạn chế xả rác, góp phần bảo vệ môi trường.

4. Triển khai mạnh mẽ “Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ”, giảm tử vong

Ngày 22/12/2021, Bộ Y tế có Công điện gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do Covid-19.

Để công tác điều trị Covid-19 tốt hơn, Bộ Y đề nghị các địa phương rà soát, rút kinh nghiệm và khắc phục bất cập trong việc tổ chức, quản lý, điều hành thu dung, điều trị người bệnh Covid-19; rà soát khả năng đáp ứng của các cơ sở thu dung, điều trị Covid-19; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác điều trị các tuyến; cung ứng và bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư tiêu hao, trang thiết bị, trang phục phòng hộ cá nhân; bảo đảm oxy từ tuyến cơ sở đến bệnh viện các tầng 1, 2, 3.

Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ việc “Phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị”; Trạm Y tế lập danh sách các trường hợp F0 tại nhà và phân chia theo các nhóm nguy cơ để quản lý; theo dõi chặt chỉ số SpO2 để đánh giá trường hợp tăng nặng và chuyển tuyến kịp thời. Các cơ sở thu dung, điều trị phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện, đồng thời đánh giá mức độ lâm sàng, tiến triển của bệnh để phân luồng vào các khoa, buồng bệnh phù hợp, thuận tiện cho theo dõi, chăm sóc, điều trị.

Triển khai mạnh mẽ, toàn diện "Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ"

Các tỉnh, thành phố triển khai mạnh mẽ, toàn diện “Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ” bằng các biện pháp: Rà soát các đối tượng chưa được tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19, đặc biệt chú trọng các đối tượng nguy cơ cao và rất cao (người trên 50 tuổi, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch…) để tiêm đầy đủ vắc xin ngay cho đủ liều và phòng chống lây nhiễm cho đối tượng nguy cơ.

Cập nhật và áp dụng các hướng dẫn điều trị; tăng cường theo dõi tình trạng người bệnh để tiên lượng sớm, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tăng nặng; quan tâm cung cấp dinh dưỡng, nước uống... đầy đủ cho người bệnh; tăng cường kết nối, hội chẩn, tư vấn điều trị từ xa. Sở Y tế và các bệnh viện tầng 3 điều phối hoạt động chuyển tuyến giữa các cơ sở điều trị; chỉ đạo, tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới.

Các địa phương bố trí mỗi bệnh viện điều trị Covid-19 có ít nhất 2 tầng điều trị để thuận tiện trong điều trị và chuyển tầng nội viện; tuyệt đối tránh tình trạng chuyển tầng khi quá muộn; củng cố hệ thống cấp cứu, vận chuyển người bệnh từ cộng đồng đến bệnh viện và giữa các bệnh viện.

Ngoài ra, tiếp tục huy động sự tham gia của cộng đồng và mạng lưới các tình nguyện viên, “Thầy thuốc đồng hành” tổ chức thiện nguyện, người có tâm huyết, người bệnh Covid-19 đã bình phục, y tế tư nhân, chính quyền cơ sở, tổ dân phố cùng tham gia vào tư vấn, điều trị, chăm sóc, quản lý người nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHOA GIÁO CẤP HUYỆN

Năm 2021, được sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp có hiệu quả của UBND các cấp thành phố Cao Lãnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự hưởng ứng, đồng thuận cao của nhân dân Thành phố, trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động “Vì người nghèo” bằng các giải pháp đồng bộ đã vận động nhiều nguồn lực tham gia đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”, xây dựng nhà tình thương vượt chỉ tiêu (đã cất 90/50 căn, tỷ lệ 180%). Hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn Thành phố nỗ lực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tích cực trong công tác vận động hỗ trợ các khu cách ly và người dân gặp khó khăn. Cùng với lực lượng tuyến đầu, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ngày công… với giá trị trên 17,5 tỷ đồng. Công tác quản lý Quỹ và sử dụng Quỹ đảm bảo đúng quy định của Nhà nước, Quỹ được chuyển nộp vào tài khoản và thường xuyên được đối chiếu hàng tháng tại Kho bạc Nhà nước. Ban vận động “Quỹ Vì người nghèo” Thành phố thường xuyên tiến hành kiểm tra việc quản lý và sử dụng Quỹ tại các xã, phường; công tác quản lý sổ sách, chứng từ thu, chi đã đi vào nề nếp đảm bảo đúng Quy chế quản lý và sử dụng quỹ. Năm 2022, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” Thành phố và xã, phường tiếp tục huy động các nguồn đóng góp công tác an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn. Trong đó, tổ chức phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ 17/10 đến 18/11/2022) nhân kỷ niệm ngày thế giới chống đói nghèo và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Từ nguồn vận động này, tiếp tục chăm lo cho diện chính sách khó khăn nhân kỷ niệm ngày 27/7; hỗ trợ đột xuất khác, tổ chức tặng quà Tết Trung thu cho các em thiếu nhi nghèo, khuyết tật, đồng thời chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo trong dịp tết Nguyên đán năm 2022. Tập trung huy động các nguồn lực xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Vận động thực hiện công tác an sinh xã hội hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Trong năm 2021, Hội khuyến học thành phố Sa Đéc tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình, phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Đến nay, có gần 28.000 gia đình đăng kí xây dựng gia đình học tập, 37/37 khóm, ấp xây dựng cộng đồng học tập, duy trì 9/9 đơn vị cấp xã đạt danh hiệu cộng đồng học tập. Mô hình nuôi heo đất khuyến học tiếp tục phát huy hiệu quả, trong năm có trên 1.800 con heo đất khuyến học được khui với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ khuyến học, Hội Khuyến học Thành phố đã trao 123 suất học bổng, gần 400 phần quà cho học sinh vượt khó học giỏi với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Thực hiện 5 chương trình gương sáng hiếu học giúp đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn... Trong năm 2022, Hội Khuyến học Thành phố tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, phấn đấu phát triển hội viên tăng thêm 1% dân số toàn Thành phố. Hướng dẫn cơ sở hội nâng cao chất lượng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, phát triển mô hình công dân học tập. Xây dựng và phát triển quỹ khuyến học các cấp nhằm thực hiện tốt công tác khuyến học  khuyến tài ở địa phương.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho học sinh và phụ huynh nắm bắt thị trường lao động và có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp phối hợp Trường Trung cấp Hồng Ngự, tổ chức Hội thảo Chuyên đề công tác giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 cho các em là học sinh khóa II, khóa III học tại trường Trung cấp Hồng Ngự. Theo đó, bà Nguyễn Thị Minh Tuyết, Phó Giám đốc Sở LĐ - TB và XH đã thuyết trình các vấn đề liên quan về quyền lợi và chính sách cho người lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, trình chiếu videos clips về các ngành nghề khi người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản,… Thông tin đến các em đơn hàng đang cần tuyển lao động làm việc tại Nhật Bản và Hàn Quốc phù hợp với các em như: Cơ khí, điện công nghiệp, điện lạnh, trang trí nội thất, in ấn, chế biến và đóng gói thực phẩm,… hợp đồng làm việc từ 01 năm đến 03 năm (tùy theo trình độ, độ tuổi, …) thu nhập bình quân hàng tháng từ 28.000.000đ - 36.000.000đ trở lên. Sau 03 năm có thể tích lũy được số tiền khoảng 800.000.000đ. Buổi tư vấn có gần 30 em học sinh đăng ký thăm gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nhằm tăng cường bao phủ vắc xin phòng Covid-19, ngày 21 và 22/12/2021, Trung tâm Y tế huyện Tam Nông đã tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trả mũi 02 Astrazeneca, tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại (mũi 03) trên địa bàn Huyện. Theo đó, tiêm ngừa mũi 02 cho những đối tượng 18 tuổi trở lên đã tiêm vắc xin Astrazeneca từ đủ 04 - 12 tuần; tiêm mũi 03, ưu tiên cho những người đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại cơ sở y tế, các đối tượng từ 50 tuổi trở lên đã đủ liều tiêm cơ bản có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc điều trị Covid-19, nhân viên y tế… Để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian tiêm, Trung tâm y tế Huyện và các Trạm Y tế đã thông báo các đối tượng nêu trên đến nơi tiêm vắc xin trước 15 phút và được hướng dẫn, khám sàng lọc, đo huyết áp, tư vấn,... Sau đó, những người sau khi tiêm vắc xin được bố trí nghỉ ngơi 30 phút để theo dõi sức khỏe an toàn sau tiêm. Qua đó, đã có trên 700 người được tiêm trả mũi 02 Astrazeneca, tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại (mũi 03).

Năm 2021, công tác y tế của huyện Thanh Bình cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với những kết quả nổi bật như: trong công tác phòng dịch Covid-19, hiện có 94.093 người trên 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin đạt 98,17%, trong đó mũi 2 là 76.525 người đạt 79,84% và có 12.916 trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm vắc xin mũi 1 đạt 95,28%, trong đó mũi 2 là 3.914 đạt 28,87%. Trong năm, có gần 120.000 lượt khám chữa bệnh và đều đảm bảo thực hiện tốt các quy chế, quy định chuyên môn; có 10/13 xã đạt tiên tiến về Y học cổ truyền, tăng 01 xã so với năm 2020; có gần 128 ngàn người tham gia BHYT đạt 94,19%. Trong năm, có 543 trường hợp tại nạn thương tích, giảm 39,06%; đã kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm 816 cơ sở và có 93 cơ sở vi phạm... Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, ngành y tế Huyện cần phát huy tốt công tác khám chữa bệnh để chăm sóc kịp thời sức khỏe người dân. Trong công tác chữa bệnh phải luôn luôn quan tâm đến thái độ phục vụ người dân; phối hợp giữa các ngành, địa phương phải chặt chẽ để công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt và đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương. Từng bác sĩ, y sĩ và nhân viên y tế phải phấn đấu hơn nữa, phải nhiệt tình hơn nữa trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và trong công tác phòng chống dịch bệnh để góp phần giúp huyện Thanh Bình ngày càng phát triển;...

Năm 2021, ngành Y tế huyện Lai Vung đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm dần, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình phòng chống HIV/AIDS được duy trì quản lý và đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt trong năm 2021, lực lượng Y tế từ huyện đến cơ sở đã tập trung toàn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, góp phần kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Trong đó, công tác tiêm phòng vắc xin, đã tiêm phòng cho đối tượng 18 tuổi trở lên đủ 02 mũi đạt trên 92%. Mục tiêu trong năm 2022, ngoài việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và khâu khám, chữa bệnh, ngành y tế tiếp Huyện tục tuyên truyền đến cộng đồng ý thức phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trước mắt tổ chức hoàn thành tiêm phòng vắc xin mũi 3, mũi bổ sung, tăng cường cho các đối tượng theo quy định; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, triển khai đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp tết Dương lịch và trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, quan tâm chăm sóc y tế ban đầu cho người dân, tham gia tích cực công tác phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện.

Năm 2021, với sự nỗ lực, quyết tâm của Hội Khuyến học và Cựu giáo chức từ huyện đến cơ sở nên phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Lấp Vò đạt nhiều kết quả tích cực, cụ thể: tổng số tiền vận động cho công tác khuyến học và mô hình nuôi heo đất khuyến học trên địa bàn Huyện là trên 02 tỷ đồng; phát triển mới 650 hội viên; phát triển thêm 1.300 Gia đình học tập, 02 Dòng họ học tập. Đến nay, toàn Huyện có 26.872 Gia đình học tập và 46 Dòng họ học tập; đã công nhận 53 khóm, ấp đạt cộng đồng học tập và 56 đơn vị học tập trên địa bàn Huyện. Hội Hội Khuyến học và Cựu giáo chức Huyện đã phối hợp vận động, tổ chức trao Gương sáng hiếu học cho 03 em học sinh với tống số tiền trao tặng trị giá 79,3 triệu đồng, tổ chức trao trang thiết bị học tập trực tuyến cho 50 em học sinh lớp 9. Hưởng ứng cuộc vận động Qũy “Sóng và máy tính cho em”, toàn Huyện đã vận động trên 536 triệu đồng. Đã chi tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng Cựu giáo chức gặp khó khăn với số tiền trên 61,2 triệu đồng, bên cạnh đó các hội cơ sở đã trao tặng hơn 100 phần quà cho học sinh nghèo hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 30 triệu đồng. Năm 2022, Hội Khuyến học và Cựu giáo chức Huyện tập trung phát triển hội viên theo hộ gia đình và gắn với phong trào xây dựng Gia đình học tập, đảm bảo 70%/hộ dân có hội viên khuyến học; phấn đấu mỗi xã, thị trấn xây dựng 2-3 Dòng họ học tập, toàn Huyện đạt từ 10 đến 15 Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập; duy trì việc quản lý các học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời nhằm hạn chế học sinh, sinh viên bỏ học. Tiếp tục triển khai thực hiện 5 chương trình hoạt động được thông qua tại Đại hội Cựu giáo chức tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ III, giai đoạn 2021 - 2025.

Năm 2021, Trung tâm y tế huyện Tháp Mười đã tập trung thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên ngành y tế đã không ngại khó khăn, nguy hiểm tham gia tuyến đầu chống dịch, thực hiện tốt các mặt công tác như: Tuyên truyền, kiểm tra giám sát, sàng lọc, trực chốt kiểm soát, truy vết, xét nghiệm, phục vụ cơ sở điều trị, cơ sở cách ly tập trung, triển khai công tác tiêm ngừa, trực điểm tập kết đón người di chuyển tự phát về địa phương, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện đã được kiểm soát tốt. Trung tâm Y tế Huyện đã tổ chức test nhanh sàng lọc Covid-19 trên 41.290 mẫu, xét nghiệm PCR đơn: 13.077 mẫu, PCR gộp: 25.781 mẫu với tổng số 254.277 người. Thực hiện truy vết: 2.552 F0, 3.035 F1 và 2.524 F2, tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2 đạt trên 86,43%. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản, các chương trình y tế quốc gia, an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện tốt. Năm 2022, Trung tâm Y tế Huyện cần làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Huyện các giải pháp quản lý F0 tại nhà, tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vắc cxin bao phủ cho người dân và tiêm vắc xin bổ sung mũi 3 cho các đối tượng ưu tiên. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch theo quy định. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ tiêm chủng, an toàn vệ sinh thực phẩm và các chương trình của ngành y tế.

PHÒNG KHOA GIÁO VÀ VĂN HÓA - VĂN NGHỆ