Xuất bản thông tin

null Lễ giỗ lần thứ 92 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Lễ giỗ lần thứ 92 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Lễ giỗ lần thứ 92 cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc diễn ra từ ngày 30/11 - 01/12/2021 (nhằm ngày 26 - 27/10 âm lịch năm Tân Sửu), tại Khu di tích Nguyễn Sinh. Theo đó, quy mô tổ chức Lễ giỗ có giảm do tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp trên địa bàn Tỉnh. Thông tin văn hóa, văn nghệ cập nhật các nội dung.

=====> Xem chi tiết