Xuất bản thông tin

null Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan nói chuyện chuyên đề về văn hóa

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan nói chuyện chuyên đề về văn hóa

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Minh Hoan vừa có buổi nói chuyện chuyên đề về văn hóa với lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành văn hóa, thể thao và du lịch trên toàn tỉnh thông qua hình thức trực tuyến. Thông tin văn hóa, văn nghệ cập nhật nội dung này.

Ảnh: Phòng KG&VHVN

=====> Xem chi tiết