Xuất bản thông tin

null Những ngày văn hóa Cao Lãnh - Hội An năm 2020. Ảnh: Phòng KG&VHVN

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Những ngày văn hóa Cao Lãnh - Hội An năm 2020. Ảnh: Phòng KG&VHVN

Trong tháng 7/2020, Đồng Tháp tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, văn nghệ sôi nổi, thu hút người dân tham gia. Nổi bật: Những ngày văn hóa Cao Lãnh - Hội An và Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 200; Triển lãm ảnh “Đồng Tháp Sen hồng uống nước nhớ nguồn” và “Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19, chống dịch như chống giặc”; Chương trình nghệ thuật Chào mừng Đại hội Đảng các cấp… Thông tin văn hóa, văn nghệ kỳ này cập nhật các nội dung.

Những ngày văn hóa Cao Lãnh - Hội An năm 2020 (Ảnh: Phòng KG&VHVN)

=====> Xem chi tiết