Xuất bản thông tin

null Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ VII

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ VII

Hội sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ VII diễn ra từ ngày 19/4/2020 đến 20/5/2020, do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tổ chức với chủ đề “Hội sách trực tuyến chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7”. Đồng Tháp hưởng ứng tổ chức trao tặng sách cho các Tủ sách khuyến học.

Ảnh: Phòng KG&VHVN

=====> Xem chi tiết