Xuất bản thông tin

null Lễ giỗ lần thứ 91 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Lễ giỗ lần thứ 91 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Lễ giỗ lần thứ 91 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc diễn ra từ ngày 9-11/12/2020 (nhằm ngày 25 đến 27/10 năm Canh Tý), theo các nghi thức cổ truyền với phần Lễ và phần hội. Thông tin văn hóa, văn nghệ cập nhật các nội dung.

=====> Xem chi tiết