Xuất bản thông tin

null Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh tổng kết hoạt động năm 2020

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh tổng kết hoạt động năm 2020

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Tỉnh vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020, với nhiều kết quả nổi bật, nhiều cá nhân được nhận Bằng khen của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Thông tin văn hoá, văn nghệ cập nhật các nội dung.

=====> Xem chi tiết