Xuất bản thông tin

null Ra mắt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Ra mắt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức công bố ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” theo hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố cả nước. Ứng dụng là kênh truyền thông trực tiếp thông tin chính sách Bảo hiểm xã hội để người sử dụng nhận biết giá trị nhân văn về các chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước. Nội dung được đề cập trong thông tin công tác khoa giáo kỳ này.

=====> Xem chi tiết