Xuất bản thông tin

null Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Bắt đầu từ ngày 09/7/2021, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trong toàn Tỉnh. Nội dung được đề cập trong thông tin công tác khoa giáo kỳ này.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

1. Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Bắt đầu từ ngày 09/7/2021, Sở LĐ,TB&XH đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg trong toàn Tỉnh.

Theo đó, Sở LĐ,TB&XH, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố thực hiện việc hỗ trợ NLĐ tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chính sách hỗ trợ NLĐ ngừng việc. Chính sách hỗ trợ đối với NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ đối với người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch, hỗ trợ hộ kinh doanh...

Căn cứ vào quy định, Sở LĐ,TB&XH có hướng dẫn cụ thể đối với từng đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, phương thức chi trả… Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn, Phòng LĐ,TB&XH các huyện, thành phố, đơn vị có thẩm quyền sẽ thông báo, hướng dẫn, xem xét, hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động thuộc các đối tượng cần hỗ trợ theo quy định, hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ đảm bảo các quyền lợi cho đối tượng được thụ hưởng theo quy định..

2. Danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2 và lớp 6 năm học 2021 - 2022

UBND Tỉnh vừa có báo cáo về việc chọn sách giáo khoa (SGK) khối lớp 1, 2 và lớp 6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, việc lựa chọn SGK khối lớp 1, 2 và lớp 6 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bảo đảm đúng theo hướng dẫn tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do UBND Tỉnh ban hành.

Kết quả, Hội đồng đã chọn 01 bộ sách giáo khoa sử dụng chung trong toàn Tỉnh, thuận lợi trong triển khai thực hiện và gần tương đồng với kết quả lựa chọn SGK ở Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh lân cận. Riêng môn tiếng Anh được chọn nhiều SGK (4 đầu sách đối với lớp 1, 2 và 2 đầu sách đối với lớp 6) tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn, phù hợp với năng lực tiếng Anh của học sinh từng địa phương, giáo viên được tiếp cận với nhiều nội dung chương trình được thiết kế đa dạng, phong phú.

3. Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục

UBND Tỉnh đã có Quyết định ban hành Quy chế xét chuyển công tác đối với viên chức ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021 và thay thế Quyết định số 308/QĐ-UBND-HC ngày 12/4/2019 của UBND Tỉnh. Quy chế này quy định việc xét chuyển công tác đối với viên chức công tác tại các cơ sở giáo dục công lập, trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật, cơ sở giáo dục có tổ chức dạy theo chương trình giáo dục thường xuyên trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, viên chức chuyển đi trong và ngoài Tỉnh phải đáp ứng các điều kiện: Đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét chấp thuận cho chuyển công tác; đã được tuyển dụng, qua thời gian tập sự và được bổ nhiệm chính thức vào ngạch hoặc được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo quy định, không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.

Trường hợp viên chức đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết chuyển công tác (không bao gồm điều động từ đơn vị thừa về công tác tại đơn vị thiếu, điều động do sắp xếp, sáp nhập đơn vị) thì thời gian công tác tại đơn vị mới phải từ đủ 36 tháng trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ. Không áp dụng đối với viên chức chuyển ra ngoài Tỉnh. Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước bằng kinh phí từ ngân sách Nhà nước phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định trước khi chuyển công tác ra ngoài Tỉnh.

Việc tiếp nhận viên chức trong Tỉnh phải đáp ứng các điều kiện nêu trên và đủ tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo nhu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận theo quy định. Đối với viên chức đang công tác ngoài Tỉnh phải được cơ sở giáo dục, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức xem xét chấp thuận cho chuyển đi; đã được tuyển dụng, qua thời gian tập sự và được bổ nhiệm chính thức vào ngạch hoặc được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo quy định, không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử; đủ tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp theo nhu cầu vị trí việc làm cần tiếp nhận theo quy định; được cấp có thẩm quyền xếp loại chất lượng viên chức tại năm học đang công tác đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên theo quy định hiện hành.

4. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên

UBND Tỉnh vừa có Công văn về việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên yêu cầu Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông cùng các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong thế hệ trẻ.

Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và địa phương quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp phù hợp; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao để giáo dục phát triển toàn diện học sinh, sinh viên; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng văn hóa trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. UBND Tỉnh giao cho Sở GD&ĐT chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động tư vấn học đường, từng bước tiến tới chuyên nghiệp hóa hoạt động trợ giúp, tư vấn tâm lý học đường tại các cơ sở giáo dục; tăng cường phối hợp giữa chính quyền địa phương, nhà trường, gia đình và tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng, chống bạo lực học đường; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở VH,TT&DL phối hợp Sở GD&ĐT và các cơ quan, đơn vị có liên quan định hướng phát triển các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao, giáo dục thể chất, kết hợp với tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa, giáo dục lý tưởng cho học sinh, sinh viên; lồng ghép nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong quá trình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác gia đình với các mô hình “Phòng, chống bạo lực gia đình”, mô hình ‘‘Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống”…

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các địa phương định hướng, hỗ trợ các cơ quan thông tin, truyền thông cơ sở xây dựng chuyên mục tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; xử lý theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân tuyên truyền các hành vi, lối sống tiêu cực, không lành mạnh.

5. Kêu gọi y, bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19

Ông Nguyễn Lâm Thái Thuận - Giám đốc Sở Y tế đã có thư ngỏ kêu gọi cán bộ y tế đã nghỉ hưu, y dược tư nhân tại Đồng Tháp tình nguyện tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Tỉnh. Trong thư kêu gọi, Giám đốc Sở Y tế cho biết, đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp và khả năng sẽ kéo dài hơn so với các đợt dịch trước trên diện rộng. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp đã có nhiều ca dương tính Covid-19 ngoài cộng đồng với nhiều nguồn lây nhiễm phức tạp. Nhận định trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 có thể còn diễn biến phức tạp, dự báo nguy cơ dịch bệnh có thể tăng cao trên địa bàn Tỉnh, Ban Giám đốc Sở Y tế bày tỏ lòng trân trọng và rất hoan nghênh các cán bộ y tế đã nghỉ hưu, y dược tư nhân tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch để cùng chung tay góp sức, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

6. Ký kết thiết lập mạng lưới y tế vùng hạ lưu sông Mê Kông

Sáng ngày 01/7/2021, Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp tổ chức lễ ký kết với Trường Đại học Ubon Ratchathani Rajabhat (Thái Lan) và Trường Cao đẳng Sức khỏe Champasak (Lào) theo hình thức trực tuyến về việc thiết lập mạng lưới y tế tại vùng hạ lưu sông Mê Kông, nhằm xây dựng chính sách y tế cho khu vực, tăng cường năng lực, ảnh hưởng của toàn mạng lưới; hợp tác chương trình giảng dạy và hội thảo đào tạo; nâng cao sức khỏe cộng đồng; hợp tác để tạo ra dịch vụ học thuật và chương trình phát triển trong các vấn đề sức khỏe cộng đồng cho khu vực.

Thông qua việc ký kết hợp tác, các bên sẽ trao đổi các thông tin liên quan đến phát triển đào tạo, chương trình học hè, nghiên cứu hợp tác, phát triển dự án học thuật và các hoạt động quảng bá dự án; tổ chức các cuộc họp hoặc hội nghị khoa học quốc tế hằng năm... Đây là cơ hội để các trường tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, từng bước cải thiện, nâng cao sức khoẻ cộng đồng, đồng thời cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để việc hợp tác diễn ra thành công.

7. Giữ vững 100% xã, phường, thị trấn không có ma túy được công nhận năm 2020

UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021 với quyết tâm giữ vững 100% xã, phường, thị trấn không có ma túy được công nhận năm 2020; phấn đấu đến cuối năm 2021 mỗi huyện, thành phố chuyển hóa ít nhất 01 xã có ma túy thành không có ma túy.

Kế hoạch hướng đến việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, điều trị nghiện ma túy tại cơ sở; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện và thực hiện quy trình cai nghiện bắt buộc, tự nguyện tại cơ sở theo quy định; kết hợp các hoạt động điều trị gắn với vui chơi, giải trí, thể dục thể thao, thực hành lao động giản đơn; tăng cường công tác dạy nghề, tạo việc làm, tư vấn tái hòa nhập và hướng dẫn người nghiện xây dựng kế hoạch tái hòa nhập. Ngoài ra, còn tổ chức sinh hoạt nội dung về giáo dục chính sách, pháp luật, đạo đức, lối sống, phục hồi hành vi nhân cách cho học viên cai nghiện tại cơ sở gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ và hướng dẫn bộ môn thể dục, thể thao; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, nhân sự, chế độ điều trị... hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy.

8. Kế hoạch hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021 - 2025

100% người dân tại các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em được tiếp cận các thông tin, kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý các tình huống liên quan đến lĩnh vực này; 100% thông tin liên quan mua bán người chuyển đến cơ quan có thẩm quyền được phân loại, xử lý theo luật định... Đây là mục tiêu được đề cập trong Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Tỉnh.

Thực hiện kế hoạch này, Tỉnh sẽ tập trung củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, đảm bảo tính sẵn có, dễ tiếp cận và phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của nạn nhân. Trong đó, thực hiện công tác tiếp nhận, thông tin, thông báo, tố giác về mua bán người tới tổng đài điện thoại nóng (02773.875111); xử lý thông tin, tư vấn, chuyển tuyến các nạn nhân hoặc nghi là nạn nhân bị mua bán; xây dựng và thí điểm các mô hình phòng ngừa bị mua bán trở lại, hỗ trợ sinh kế giúp giảm nguy cơ bị mua bán; giúp nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng. Cùng với đó là lồng ghép truyền thông phòng, chống mua bán người với các hoạt động truyền thông phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; ưu tiên đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị mua bán và những nạn nhân bị mua bán trở về, giúp họ hòa nhập cộng đồng; thực hiện tốt chính sách chăm sóc sức khỏe, trợ giúp xã hội, hỗ trợ giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tư vấn, trị liệu tâm lý và các dịch vụ bảo vệ trẻ em; quy định quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại, bóc lột, trẻ em bị mua bán..

9. Năm 2021, hỗ trợ đào tạo nghề cho 15.000 người

UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp, bảo đảm nguồn nhân lực có chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng nghề, nâng cao năng suất lao động đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động trong và ngoài nước:

Giai đoạn 2021 - 2025, Tỉnh phấn đấu hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho 75.000 người, trong đó sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng là 47.908 người, trung cấp là 15.552 người, cao đẳng là 11.540 người. Riêng năm 2021, hỗ trợ đào tạo nghề cho 15.000 người, trong đó sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng là 9.958 người, trung cấp là 2.855 người, cao đẳng là 2.187 người.

Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Tỉnh đạt 79%, trong đó, qua đào tạo nghề đạt 57%. Hằng năm, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt tối thiểu 80%.

Theo Kế hoạch, Tỉnh sẽ tập trung đào tạo các nghề phi nông nghiệp như kỹ thuật, công nghệ, sản xuất và chế biến, dịch vụ xã hội, tiểu thủ công nghiệp chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch và các nghề truyền thống khác, chú trọng đào tạo trong 50 ngành, nghề phi nông nghiệp đã được phê duyệt, đào tạo cho lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng và ngành, nghề trọng điểm các cấp độ (quốc tế, ASEAN, quốc gia) đã được Bộ LĐ,TB&XH phê duyệt giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

10. Phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường

UBND Tỉnh ban hành Công văn số 543/UBND-KT về việc triển khai thực hiện một số nội dung phát triển ngành nghề nông thôn. Theo đó, UBND Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025.

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát ngành nghề nông thôn, nghệ nhân tại địa phương và xây dựng kế hoạch để chỉ đạo thực hiện hàng năm, xác định trọng tâm, trọng điểm và lộ trình triển khai để phát huy tiềm năng, thế mạnh trong bảo tồn và phát triển ngành nghề nông thôn. Đặc biệt là các ngành nghề thủ công mỹ nghệ, ngành nghề sinh vật cảnh, các sản phẩm tham gia chương trình OCOP, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề thủ công truyền thống, các làng nghề gắn với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn để thu hút nhiều lao động địa phương; quan tâm đến công tác bảo tồn nghề, làng nghề truyền thống.

Rà soát lại quy hoạch các làng nghề, các vùng nguyên liệu phục vụ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn gắn với bảo vệ môi trường; kiểm tra tiến độ di dời các cơ sở sản xuất trong làng nghề ô nhiễm môi trường.

UBND Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai nhanh tiến độ đầu tư các khu, cụm công nghiệp làng nghề; hỗ trợ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng làng nghề gắn với phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường ở nông thôn.

Bên cạnh đó, hỗ trợ hình thành các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; gắn phát triển làng nghề với kế hoạch xúc tiến thương mại, phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý…

CHÍNH SÁCH - VĂN BẢN MỚI

1. Tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2021

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội lên 360.000 đồng/tháng áp dụng từ ngày 01/7/2021.

2. Không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng

Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 10/7/2021, trong đó, đối với vi phạm quy định về cải tạo, phục hồi môi trường trọng hoạt động khai thác khoáng sản, Nghị định số 55/2021/NĐ-CP quy định bổ sung mức phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo công tác thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường về cơ quan phê duyệt phương án và cơ quan quản lý về bảo vệ môi trường tại địa phương theo quy định; không báo cáo cơ quan phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong trường hợp có sự điều chỉnh phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

Đồng thời, Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi phạt tiền từ 100 - 120 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ một trong các hạng mục công việc phải thực hiện trong phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định.

Phạt tiền từ 150 - 200 triệu đồng đối với hành vi không có phương án cải tạo, phục hồi môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; không lập lại phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định, trừ trường hợp thuộc đối tượng phải lập lại báo đánh giá tác động môi trường.

3. Các chính sách hỗ trợ người lao động khó khăn do đại dịch Covid-19

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong đó, quy định cụ thể về các đối tượng người lao động (NLĐ) gặp khó khăn được hỗ trợ. NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19; có thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của HĐLĐ từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương. Mức hỗ trợ tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 1 tháng là 1.855.000 đồng/người; từ 1 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người.

Trường hợp NLĐ làm việc theo chế độ HĐLĐ bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động; thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc. Mức hỗ trợ một lần 1 triệu đồng/người.

NLĐ làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục nghề nghiệp chấm dứt HĐLĐ do phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn (không bao gồm các đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến  hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ một lần 3.710.000 đồng/người.

Các hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 - 31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 được ngân sách nhà nước hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.

Đối với lao động không có giao kết HĐLĐ (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, căn cứ điều kiện cụ thể và khả năng ngân sách của địa phương, các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, mức tiền hỗ trợ nhưng mức hỗ trợ không thấp hơn 1.500.000đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của địa phương...

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHOA GIÁO CẤP HUYỆN

Để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm công cộng, phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND Thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện tạo mã QR trên ứng dụng Bluezone, niêm yết mã QR tại nơi tiếp đón khách đến làm việc và phân công người nhắc nhở, hướng dẫn khách đến liên hệ công việc khai báo y tế và quét mã QR theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tại đơn vị cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh, khai báo y tế cá nhân và thực hiện quét mã QR khi vào nơi làm việc. UBND các xã, phường vận động các cửa hàng cung cấp dịch vụ thiết yếu, khu công nghiệp, chợ đầu mối, chợ dân sinh, các khu di tích, tín ngưỡng tôn giáo, bến đò, bến phà trên địa bàn tạo mã QR trên ứng dụng Bluezone, khai báo y tế và quét mã QR theo quy định. Thực hiện tạo mã QR và niêm yết tại đơn vị và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã, phường. Thực hiện tuyên truyền trên trạm truyền thanh và Trang thông tin điện tử xã, phường về việc tạo và quét mã QR qua ứng dụng Bluezone và cài đặt ứng dụng Bluezone để Nhân dân biết thực hiện. Phòng Y tế, Trung tâm y tế Thành phố ngoài các phương pháp thực hiện truy vết F1 tại các “mốc dịch tễ”, triển khai áp dụng truy vết thông qua ứng dụng Bluezone, Viet Nam Health Declaration. Đăng ký sử dụng theo hướng dẫn của Bộ Y tế để được hướng dẫn, quản lý, truy vết.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại thành phố Sa Đéc, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Sa Đéc đã kịp thời vận động mọi nguồn lực ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Qua đó, đã tiếp nhận từ các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và cá nhân ủng hộ tiền mặt và nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 02 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức, cá nhân đóng góp cho quỹ phòng chống dịch Covid-19 của địa phương gần 250 triệu đồng tiền mặt và quỹ vắc xin ngừa Covid-19 với số tiền trên 250 triệu đồng, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Sa Đéc đã chuyển về Quỹ vắc xin Trung ương đợt 1 trên 193 triệu đồng. Thông qua các nguồn vận động về vật tư y tế và nhu yếu phẩm, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Sa Đéc đã phối hợp các tổ chức thành viên phân bổ hỗ trợ kịp thời cho bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và các khu cách ly tập trung, hỗ trợ lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch như: khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ bảo hộ y tế, mì gói, sữa, nước uống và hàng chục ngàn suất ăn miễn phí cho đội ngũ y bác sĩ, thân nhân người bệnh và những trường hợp cách ly tập trung, khu vực phong tỏa. Với sự vào cuộc kịp thời này, đã tạo nên sức mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần để người dân thành phố Sa Đéc cùng nhau quyết tâm vượt qua những khó khăn, từng bước đẩy lùi dịch Covid-19.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để quản lý, giám sát các yếu tố dịch tễ cũng như phát hiện kịp thời các trường hợp có dấu hiệu bất thường liên quan đến dịch bệnh Covid-19 và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm soát dịch bệnh, UBND thành phố Hồng Ngự đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện việc tạo và quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, địa điểm công cộng các cơ sở điều trị, khu cách ly, chốt kiểm soát dịch nhằm hỗ trợ cho việc truy vết phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thông qua phần mềm ứng dụng Bluezone trên điện thoại di động thông minh. Theo đó để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hầu hết các cơ quan, đơn vị và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hồng Ngự đã nâng cao mức cảnh báo cao nhất. Đặc biệt, cán bộ, công chức, viên chức, người dân khi đến làm việc hoặc liên hệ công tác đều thực hiện khai báo y tế điện tử bằng quét mã QR-Code theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.… Khai báo y tế bằng quét mã QR còn tạo thuận tiện cho người dân khi chỉ với một lần cài đặt duy nhất có thể thực hiện khai báo y tế ở tất cả mọi nơi đi và đến. Việc triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử là mô hình thông minh giúp người dân có thể kiểm soát được tình trạng hiện tại của bản thân, góp phần kiểm soát bảo vệ cộng đồng trước tình hình đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, giảm thiểu thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh”.

Huyện Tam Nông vừa tổ chức Hội nghị triển khai các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo đó, các đối được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP gồm: người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc; chính sách hỗ trợ đối với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ đối với người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch, hỗ trợ hộ kinh doanh... UBND Huyện yêu cầu các ngành chuyên môn và UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ, đảm bảo đúng đối tượng, nhanh chóng, kịp thời; chủ động trong việc xác nhận, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời, đầy đủ về các chính sách hỗ trợ; tăng cường hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc rà soát, xác nhận đối tượng hỗ trợ,…

PHÒNG KHOA GIÁO VÀ VĂN HÓA - VĂN NGHỆ