Xuất bản thông tin

null Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu năm 2021

Thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ vui Xuân, đón Tết Tân Sửu 2021 bắt đầu từ ngày 20 tháng 01 năm 2021 (nhằm ngày mùng 8 tháng Chạp). Cao điểm đợt hoạt động bắt đầu từ ngày 04 tháng 02 năm 2021 đến ngày 21 tháng 02 năm 2021 (nhằm ngày 23 đến ngày mùng 10 Tết âm lịch). Thông tin văn hóa, văn nghệ cập nhật các nội dung.

=====> Xem chi tiết