Xuất bản thông tin

null Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội thuộc tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Tab Thông tin

Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội thuộc tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh uỷ Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 18/10/2022, thay thế Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội thuộc tỉnh Đồng Tháp. Nội dung Kế hoạch có nhiều điểm mới. Nội dung được đề cập trong thông tin công tác khoa giáo kỳ này.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

1. Thống nhất kinh phí tổ chức các lớp học bồi dưỡng giáo viên dạy liên môn năm học 2022 - 2023

Thực hiện Thông tư số: 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông, tại kỳ họp đột xuất lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X đã ban hành Nghị quyết số: 05/2022/NQ-HĐND ngày 24/3/2022 ban hành quy định nội dung, mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, tại Điều 2 của Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cụ thể gồm: Chi điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng; chi tổ chức các cuộc họp, hội thảo, hội nghị có liên quan; chi đi công tác để kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng, đánh giá kết quả tập huấn, bồi dưỡng; chi biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tập huấn, bồi dưỡng mới; chỉnh sửa, bổ sung cập nhật chương trình, giáo trình tài liệu tập huấn bồi dưỡng; chi số hóa tài liệu phục vụ tập huấn, bồi dưỡng trực tuyến; chi tiền công giảng viên, trợ giảng, báo cáo viên; chi thuê biên dịch, phiên dịch; chi khen thưởng cho học viên đạt loại giỏi, loại xuất sắc khi tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng. Các nội dung khác không quy định tại Điều này được thực hiện theo Thông tư số: 83/2021/TT-BTC ngày 04/10/2021 của Bộ Tài chính.

Căn cứ Nghị quyết này, trên cơ sở xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo xin chủ trương tổ chức các lớp học bồi dưỡng giáo viên dạy liên môn và ý kiến của Sở Tài chính về kinh phí tổ chức các lớp học bồi dưỡng giáo viên dạy liên môn, ngày 20/10/2022, Uỷ ban nhân dân Tỉnh có văn bản gửi Sở Tài chính, uỷ ban nhân dân cấp huyện thống nhất chủ trương kinh phí tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên dạy liên môn cấp Tiểu học, THCS đáp ứng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2022 - 2023 với số tiền dự toán trên 5,8 tỷ đồng (ngân sách nhà nước hỗ trợ học phí cho các đối tượng được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo bồi dưỡng và bố trí dự toán năm 2023 cho các địa phương thực hiện; các chi phí khác do đơn vị cử người đi đào tạo, bồi dưỡng và người học tự chi trả).

Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao Sở Tài chính bố trí dự toán năm 2023 cho các địa phương, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị thực hiện. Các đơn vị, địa phương được bố trí dự toán kinh phí chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích; đồng thời tổ chức thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí theo đúng chế độ, định mức quy định.

2. Kéo giảm tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi < 3‰

 Với mục tiêu cải thiện tình trạng sức khoẻ sinh sản, tập trung vào cải thiện sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban hành Kế hoạch chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ trên địa bàn Tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, phấn đấu kéo giảm tỷ suất tai biến sản khoa ≤ 3,6‰; tỷ suất tử vong mẹ < 25/100.000 trẻ đẻ sống; 90% phụ nữ được khám thai đủ 4 lần trong 03 thời kỳ thai nghén; 99,5% phụ nữ sinh tại cơ sở y tế; 80% trẻ sơ sinh được chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm trong và ngay sau sinh/sau mổ lấy thai; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi < 3‰; 85% phụ nữ được xét nghiệm tầm soát HIV trong khi mang thai...

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra một số nội dung trọng tâm, trong đó đẩy mạnh truyền thông vận động về tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản, đặc biệt là truyền thông cho người làm công tác quản lý ở các cấp, người có uy tín trong cộng đồng; huy động các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông tham gia vận động chính sách, nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi cho công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản.

Nâng cao chất lượng chăm sóc phụ nữ mang thai như: Quản lý thai sớm, khám thai định kỳ đủ 04 lần trong 03 thời kỳ thai nghén, tuân thủ đầy đủ quy trình khám thai; theo dõi chặt chẽ quá trình chuyển dạ nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu nguy cơ để xử trí kịp thời; đầu tư xây dựng bệnh viện chuyên khoa sản - nhi làm đơn vị kỹ thuật để phát triển, mở rộng các dịch vụ và kỹ thuật thiết yếu để chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Cùng với đó, kiện toàn mạng lưới cung cấp dịch vụ theo phân tuyến kỹ thuật, tập trung cho vùng khó khăn, đảm bảo cung cấp các gói dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản thiết yếu ở các tuyến, đặc biệt là tuyến cơ sở; huy động mạnh mẽ sự tham gia của hệ thống y tế tư nhân, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức hoạt động xã hội khác đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản...

3. Chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật

Để chủ động phòng ngừa lây truyền bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật và giảm thiểu nguy cơ lây từ động vật sang người, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các huyện, thành phố chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh này ở động vật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động phối hợp với Sở Y tế, cơ quan thông tin truyền thông cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với cơ quan Y tế và các cơ quan có liên quan tổ chức điều tra ổ dịch, lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm phát hiện tác nhân gây bệnh trong phòng thí nghiệm và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật trên địa bàn Tỉnh.

Uỷ ban nhân dân Tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo ngành y tế cơ sở và các đơn vị liên quan trong việc phòng, chống dịch bệnh từ động vật hoang dã, đặc biệt là nhóm động vật có nguy cơ lây nhiễm cao với bệnh Đậu mùa khỉ; tổ chức đào tạo, tập huấn, chia sẻ thông tin, phối hợp tổ chức điều tra, xử lý ổ dịch, chia sẻ mẫu bệnh phẩm (nếu có), triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

4. Tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19

Sở Y tế vừa đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống phòng dịch Covid-19 hiệu quả, đảm bảo công tác quản lý, phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát, sẵn sàng nguồn lực vào việc phòng chống dịch Covid-19 và báo cáo theo quy định. Theo dõi chặt chẽ các biến thể mới của SARS-CoV-2 xuất hiện trên địa bàn để có phương án đáp ứng kịp thời. Rà soát, thống kê các trường hợp mắc Covid-19 nhập lên hệ thống quản lý mã ca bệnh kịp thời theo quy định.

Quản lý và điều phối vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo tiến độ tiêm chủng theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra. Sẵn sàng các phương án và kế hoạch tiêm chủng, đảm bảo an toàn, sử dụng hiệu quả các loại vắc xin đã được phân bổ, không để vắc xin hết hạn và theo đúng quy định, hướng dẫn đã ban hành, không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng và theo dõi chính xác tỷ lệ bao phủ vắc xin tại địa phương.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết, chiến dịch diệt loăng quăng và tổ chức giám sát, phát hiện sớm, hạn chế ca mắc và tử vong, xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng. Đảm bảo công tác giám sát tại các cửa khẩu và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Sở Y tế cũng đề nghị các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống phòng dịch Covid-19 hiệu quả, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, sẵn sàng nguồn lực trong phòng chống dịch Covid-19. Đảm bảo thực hiện tốt công tác thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu bệnh nhân; đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư và nhân lực y tế, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong.

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm chéo; hướng dẫn người chăm sóc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về nguy cơ nhiễm bệnh và tuân thủ các biện pháp dự phòng lây nhiễm bệnh. Không để lây lan và bùng phát các ổ dịch tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tiếp tục đảm bảo tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho các đối tượng có nguy cơ cao, tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Rà soát, đề xuất nhu cầu vắc xin sát thực tế, hạn chế xảy ra việc thiếu vắc xin tạm thời tại các địa phương.

5. Tăng cường kiểm soát các hoạt động liên quan đến caffeine

Nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng sử dụng chất caffeine làm chất động để sản xuất chất ma túy trên địa bàn Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh, uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền sâu rộng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ma túy cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân nắm, nhất là các chất, tiền chất ma túy mới, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, hậu quả, tác hại của ma túy và hình thức xử lý, nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của Tỉnh tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng các hoạt động này vào mục đích bất hợp pháp, nhất là sản xuất trái phép chất ma túy; trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Công an Tỉnh, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động nắm tình hình liên quan đến caffeine, tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm soát chặt chẽ caffeine, không để lợi dụng vào mục đích bất hợp pháp, kiểm tra phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng caffeine.

Công an Tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để rà soát các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập caffeine nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc vận chuyển caffeine bất hợp pháp qua biên giới.

6. Xử phạt người nuôi chó, mèo vi phạm quy định phòng, chống bệnh dại

Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp quản lý chó, mèo nuôi và phòng, chống bệnh dại ở động vật theo đúng quy định.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp triển khai tiêm phòng vắc xin dại cho chó, mèo; chỉ đạo đơn vị chuyên môn theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình bệnh dại. Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp người bị chó, mèo mắc bệnh dại hoặc nghi mắc bệnh dại cắn, chủ động phối hợp với cơ quan y tế và địa phương tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân ổ dịch và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố thành lập các Đoàn công tác do lãnh đạo Uỷ ban nhân dân cấp huyện làm trưởng đoàn, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh dại. Kiểm tra, xử phạt đối với chủ nuôi chó, mèo vi phạm các quy định về phòng, chống bệnh dại và để chó, mèo cắn người; giám sát, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện công tác quản lý đàn chó, mèo, tổ chức tiêm phòng, kết quả tiêm phòng, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70%, bảo đảm quản lý được trên 70% số hộ nuôi chó, mèo và số chó, mèo nuôi trong giai đoạn 2022 - 2025.

7. Mỗi huyện, thành phố xây dựng 01 mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm

Đây là chỉ tiêu của Kế hoạch nhân rộng mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Uỷ ban nhân dân Tỉnh khuyến khích các địa phương đã có mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục nhân rộng mô hình trên địa bàn. Phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 01 mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm tại các xã nông thôn mới nâng cao.

Về yêu cầu chợ an toàn thực phẩm thực hiện theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 11856:2017 Chợ kinh doanh thực phẩm được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Quyết định số: 2166/QĐ-BKHCN ngày 15/8/2017. Sử dụng nước sinh hoạt để rửa, sơ chế sản phẩm, dụng cụ sơ chế, bày bán, pha lọc và chứa đựng sản phẩm động vật, thực vật trước và sau khi bán (đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, hiện hành là QCVN 01-1:2018/BYT).

Trên địa bàn Tỉnh hiện có 181 chợ, gồm 06 chợ hạng 1, 27 chợ hạng 2, 148 chợ hạng 3. Nhìn chung, các chợ được đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh đã phát huy hiệu quả tốt trong việc thu hút, tập trung lượng hàng hóa lớn được sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh, cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi hàng hóa và tiêu dùng của nhân dân. Việc quản lý, phát triển chợ trên địa bàn Tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống mạng lưới chợ đã được hình thành và được phân bố hợp lý, phù hợp với điều kiện địa hình, địa giới của địa phương.

8. Triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia

Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn Tỉnh. Theo đó,

Mục tiêu đến năm 2025, xây dựng được hệ thống thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; hình thành lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại các sở, ngành, cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp Nhà nước; đảm bảo mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước có một bộ phận được giao nhiệm vụ làm đầu mối, chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng; khuyến khích mỗi doanh nghiệp có lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Tỉnh phấn đấu 80% người sử dụng Internet ở địa phương có cơ hội tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phấn đấu trở thành thành viên của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia.

Mục tiêu đến năm 2030, Tỉnh xây dựng được thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng với sự tham gia đông đảo, tích cực của quần chúng nhân dân; củng cố, tăng cường lực lượng bảo đảm an toàn, an ninh mạng; phấn đấu 90% người sử dụng Internet ở địa phương có cơ hội tiếp cận hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng và công cụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng...

Để thực hiện mục tiêu trên, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các sở, ngành, uỷ ban nhân dân huyện, thành phố đẩy mạnh hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong phạm vi quản lý; tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Công an Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật; ưu tiên sử dụng sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin mạng "Make in Viet Nam", an ninh mạng tự chủ. Gắn kết công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng với công tác triển khai chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, phát triển đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số.

Cùng với đó, chủ động rà soát, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên môi trường mạng thuộc phạm vi quản lý; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, công bố và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; ưu tiên bố trí nguồn lực (nhân lực, kinh phí) và điều kiện cần thiết, để triển khai hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong hoạt động nội bộ của cơ quan, tổ chức và lĩnh vực quản lý.

9. Tập huấn kỹ năng tư vấn và cung cấp các biện pháp tránh thai lâm sàng

Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức lớp tập huấn về "Kỹ năng tư vấn và cung cấp các biện pháp tránh thai lâm sàng" năm 2022. Có 158 học viên đến từ khoa Sản các bệnh viện, Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện, thành phố trong Tỉnh tham gia.

Tại lớp tập huấn, giảng viên đã cung cấp những kiến thức cơ bản về các biện pháp tránh thai; những chỉ định, chống chỉ định, ưu điểm, nhược điểm và tác dụng phụ cần lưu ý của từng biện pháp. Học viên cũng được hướng dẫn thực hành các kỹ năng tư vấn, kỹ năng đặt dụng cụ tử cung trên mô hình cũng như xử trí cơ bản ban đầu tai biến do đặt dụng cụ tử cung tại tuyến cơ sở. Bên cạnh việc cập nhật kiến thức, giảng viên cũng giúp các học viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tư vấn, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế, thảo luận và đề xuất nhiều ý kiến nhằm cải tiến chất lượng công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở tuyến cơ sở.

10. Triển khai chương trình khoa học công nghệ phục vụ nông thôn mới

Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 70% mô hình triển khai trong Chương trình được các địa phương tiếp tục triển khai, nhân rộng; ít nhất 80% mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn được triển khai trong Chương trình có sự liên kết đa ngành, liên kết theo chuỗi giá trị.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì chuyển giao kết quả nghiên cứu, tiến bộ kỹ thuật mới đến các tổ chức, đơn vị để xây dựng mô hình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ cũng sẽ rà soát các cơ chế chính sách thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; kịp thời tham mưu điều chỉnh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Kế hoạch hoặc lồng ghép các nhiệm vụ triển khai thực hiện phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp; tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh về phát triển cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy phát triển các mô hình kinh tế trang trại, các mô hình kinh tế chia sẻ, kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất và kinh doanh theo chuỗi giá trị.

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm xây dựng ít nhất 01 vùng sản xuất nông nghiệp thông minh, hiện đại gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ; xây dựng một số mô hình trình diễn về nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các thành tựu, giải pháp khoa học và công nghệ.

11. Hội thảo khoa học phục vụ đăng ký xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý "Đồng Tháp" cho sản phẩm Sen

Nhằm tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan đối với các nội dung nhằm xây dựng hồ sơ đăng ký xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý (CDĐL) "Đồng Tháp" cho sản phẩm Sen tại cục Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK tổ chức Hội thảo khoa học phục vụ công tác hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký xác lập quyền đối với chỉ dẫn địa lý "Đồng Tháp" cho sản phẩm Sen.

Hội thảo đã thu hút sự tham gia của đại diện: Sở ngành Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Thương Mại, Du Lịch và Đầu tư, Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ Tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các huyện, thành phố, Hội ngành hàng Sen và Hộ nông dân trồng Sen.

Hội thảo đã thảo luận ý kiến về các nội dung liên quan việc hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ đăng ký CDĐL "Đồng Tháp" cho sản phẩm Sen bao gồm: Bảng mô tả tính chất, chất lượng danh tiếng của sản phẩm mang CDĐL; đề xuất mô hình quản lý CDĐL Sen của tỉnh Đồng Tháp; các mẫu logo CDĐL; Quy chế và danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận đối với logo CDĐL.

Qua đó, Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK đơn vị chủ trì thực hiện Dự án tiếp thu, tổng hợp, bổ sung hoàn chỉnh các chỉ tiêu chất lượng, danh tiếng, yếu tố kỹ thuật canh tác, giống Sen Đồng Tháp, logo CDĐL, các chỉ tiêu phân tích cho Sen tươi, Sen khô, thời gian thu hoạch, biên độ lệch chuẩn các chỉ tiêu phân tích và trình Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt bản đồ và logo CDĐL hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký CDĐ "Đồng Tháp" cho sản phẩm Sen.

12. Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính nội bộ năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ kiểm tra cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng và đơn vị thuộc Sở như: Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm, Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành và Văn phòng Sở. Qua các buổi kiểm tra, Tổ kiểm tra đã đánh giá kết quả thực hiện những nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính đã giao các phòng, đơn vị, kết quả cụ thể như:

- Về theo dõi thi hành pháp luật: Các phòng và Trung tâm đã tham mưu thực hiện tốt việc theo dõi thi hành pháp luật.

- Về rà soát thủ tục hành chính: Các phòng và Trung tâm đã tiến hành rà soát thủ tục hành chính theo kế hoạch của Sở đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao (số thủ tục hành chính được rà soát là 13/42 thủ tục, chiếm tỷ lệ 31% và số thủ tục kiến nghị đơn giản hóa là 5/42 thủ tục, chiếm tỷ lệ 12%).

- Về giải quyết thủ tục hành chính: Các phòng thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân (tính đến ngày 31/8/2022, Sở đã tiếp nhận 97 hồ sơ, đã trả kết quả đúng và trước hạn 76 hồ sơ, 01 hồ sơ xin rút, 01 hồ sơ từ chối giải quyết do chưa đủ thành phần, 10 hồ sơ chưa đến hạn, không có kết quả trả trễ hạn); sử dụng phần mềm một cửa theo quy định, thực hiện đính kèm kết quả ký số lên phần mềm.

- Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính: Chuyển văn bản chỉ đạo trên phần mềm quản lý văn bản iDesk, duy trì đăng tin lên Trang thông tin điện tử của Sở, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên Bản tin khoa học và công nghệ; công chức các phòng, đơn vị hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

- Về ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng tốt các phần mềm trong giải quyết công việc như: Phần mềm quản lý văn bản iDesk, phần mềm quản lý công chức, viên chức, phần mềm Một cửa điện tử. Việc vận dụng phần mềm giúp các công chức thực hiện công việc đảm bảo thời gian và làm việc khoa học hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn tồn tại một số hạn chế, Tổ kiếm tra đề nghị các phòng, đơn vị sớm thực hiện như: Thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản pháp luật và thủ tục hành chính, thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, nhất là việc lập hồ sơ gửi về lưu trữ cơ quan đảm bảo theo quy định; cập nhật quy chế về tự kiểm tra tài chính để áp dụng tại cơ quan.

Ngoài ra, các phòng, đơn vị cũng kiến nghị Tổ kiểm tra báo cáo Giám đốc tiếp tục quan tâm việc hỗ trợ tập huấn thường xuyên cho công chức, viên chức về các nội dung về cải cách hành chính như: Tập huấn cho viên chức về việc sử dụng phần mềm iDesk, hỗ trợ công tác xây dựng văn bản quy phạm phát luật,..

Qua các buổi kiểm tra, ngoài việc rà soát các nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính, Tổ kiểm tra đã hướng dẫn, nhắc nhở các phòng, đơn vị cố gắng hoàn thành các nội dung kế hoạch của từng phòng, góp phần hoàn thành kế hoạch cải cách hành chính của Sở trong năm 2022, phấn đấu đạt từ 80% điểm trở lên.

13. Liên hiệp Hội Đồng Tháp tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho nông dân

Xuất phát từ yêu cầu của bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (gọi tắt Liên hiệp Hội) đã cùng với chuyên gia về nông nghiệp đến xã Mỹ Quý, xã Láng Biển thuộc huyện Tháp Mười để tư vấn kỹ thuật canh tác cho nông dân.

Qua tiếp cận từng mảnh vườn của nông dân, chuyên gia nông nghiệp - Thạc sĩ. Nguyễn Phước Tuyên đã giải đáp nhiều thắc mắc của nông dân, đồng thời tư vấn, hướng dẫn cho nông dân kỹ thuật canh tác các loại cây ăn trái cho phù hợp với vùng đất của địa phương, cách phòng trị sâu bệnh cho cây trồng, đặc biệt là tuyên truyền, hướng dẫn cho nông dân sử dụng phân bón hữu cơ cho các loại cây như: Sầu riêng, mãng cầu xiêm, cây mít, cây lúa…

Đây là hoạt động thường xuyên của Liên hiệp Hội Đồng Tháp thời gian qua, nhằm gắn kết giữa nhà khoa học với nông dân, giúp cho nông dân có thêm kiến thức để áp dụng vào canh tác đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như giá thành.

CHÍNH SÁCH - VĂN BẢN

1. Kể từ ngày 10/11/2022, mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2024 sẽ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số: 19/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định mức chi tiền lương đối với một số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong ngành bảo hiểm sẽ cao gấp 1,8 lần mức chi tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức thông thường.

Theo đó, có 03 nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 80% tiền lương:

(1) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

(2) Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

(3) Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương binh và xã hội.

Lưu ý: Phần tiền lương tăng thêm 0,8 lần này không bao gồm phụ cấp công vụ, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp ưu đãi giáo dục, phụ cấp thu hút ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ.

Đồng thời số tiền này cũng không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

Chế độ tiền lương này sẽ được áp dụng đến khi Chính phủ thực hiện chính sách cải cách tiền lương.

2. Kế hoạch sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội thuộc tỉnh Đồng Tháp

Tỉnh uỷ Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 18/10/2022, thay thế Kế hoạch số 132-KH/TU ngày 27/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất một số tổ chức hội thuộc tỉnh Đồng Tháp. Nội dung Kế hoạch có nhiều điểm mới:

1.1. Về loại hình tổ chức Hội quần chúng, phân làm 02 loại hình: Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (loại hình này phân làm 02 nhóm: Nhóm tổ chức hội được Đảng và Nhà nước giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động theo biên chế được giao, gồm 05 hội: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị; Liên minh Hợp tác xã; Hội Văn học Nghệ thuật; Hội Chữ Thập đỏ (sáp nhập Hội Người mù và Hội Đông Y vào). Nhóm tổ chức hội được Đảng và Nhà nước khoán kinh phí hoạt động (gồm 07 tổ chức hội: Hội Bảo trợ Người khuyết tật, Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và Bệnh nhân nghèo; Hội Y học; Hội Nhà báo; Hội Luật gia; Hội Khoa học Lịch sử; Hội Người Cao tuổi; Hội Khuyến học). Tất cả 17 hội thuộc loại hình này, trước đây gọi chung là hội có tính chất đặc thù. Đối với các hội quần chúng khác (gồm 48 hội), hoạt động theo nguyên tắc "3 tự": Tự nguyện, tự quản, tự đảm bảo kinh phí, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ, quản lý của Uỷ ban nhân dân cùng cấp; tổ chức hội và hội viên hoạt động theo điều lệ và tuân thủ pháp luật.

1.2. Mô hình tổ chức và phạm vi hoạt động quy định có khác nhau: Mô hình tổ chức hội hoạt động theo hệ thống 03 cấp (tỉnh, huyện, xã) gồm: Hội Chữ Thập đỏ; Hội Khuyến học; Hội Người Cao tuổi. Mô hình tổ chức hội hoạt động theo hệ thống 02 cấp (tỉnh, huyện) gồm: Hội Luật gia. Các hội quần chúng còn lại chỉ hoạt động ở phạm vi cấp Tỉnh với mô hình là tổ chức hội. Đối với cấp huyện, cấp xã đang có tổ chức hội thuộc nhóm này còn hoạt động thì chuyển sang mô hình tổ chức là chi hội cấp Tỉnh hoặc cấp huyện. Mô hình chi hội không có con dấu, không có tư cách pháp nhân.

Tổ chức hội có phạm vi hoạt động theo hệ thống 03 cấp, 02 cấp trong Tỉnh thống nhất áp dụng chung Điều lệ của tổ chức cấp Trung ương; các tổ chức hội chỉ hoạt động ở phạm vi cấp Tỉnh thì áp dụng Điều lệ do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh phê duyệt.

1.3. Về cơ chế giao việc, uỷ thác nhiệm vụ: Các cấp uỷ có trách nhiệm giao nhiệm vụ đối với các tổ chức hội; giao một số dịch vụ công cho các hội quần chúng thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của từng tổ chức hội; Uỷ ban nhân dân cùng cấp bảo đảm kinh phí cho tổ chức hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Uỷ ban nhân dân các cấp uỷ thác nhiệm vụ cho các hội quần chúng thực hiện một số nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời báo cáo, xin chủ trương cấp uỷ cùng cấp và đảm bảo kinh phí cho tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được uỷ thác.

Tỉnh uỷ giao nhiệm vụ cụ thể đối với một số cơ quan liên quan để tham mưu, triển khai thực hiện tốt Kế hoạch. Đáng chú ý có nội dung xây dựng phương án trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành nghị quyết quy định đặc thù từ ngân sách địa phương về chế độ, chính sách, thù lao cho người hoạt động trong các tổ chức hội; nghiên cứu điều chỉnh mở rộng đối tượng được hưởng thù lao đối với lao động trong các tổ chức hội cấp xã được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ (kể cả người đã nghỉ hưu và không là người nghỉ hưu).

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHOA GIÁO CẤP HUYỆN

Trong 03 ngày (từ ngày 20 - 22/10/2022), Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Lãnh tổ chức Hội thi Hùng biện tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở lần thứ IX, năm học 2022 - 2023. Hội thi có 72 học sinh khối lớp 5 và 132 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tham gia. Mỗi trường thành lập 01 đội dự thi, thi 3 phần gồm: Thực hiện 01 Video clip trình bày quan điểm của bản thân bằng tiếng Anh, chủ đề "Em và những người bạn của em"; Mô tả và đoán tranh; Hùng biện về một chủ đề đã bốc thăm, sau đó trả lời câu hỏi của giám khảo xoay quanh chủ đề thí sinh trình bày. Các chủ đề tham gia Hội thi là: Bạn thân; Những người bạn của em; Hoạt động hàng ngày; Hoạt động tương lai; Thói quen, sở thích; Du lịch; Dịch vụ cộng đồng; Lễ hội; Kỳ quan và địa danh nổi tiếng,… Ngoài ra, mỗi trường còn đăng ký 01 tiết mục văn nghệ bằng tiếng Anh giao lưu tại Hội thi, với các thể loại: Đơn ca, song ca, tốp ca, hát múa. Hội thi nhằm tạo điều kiện cho học sinh được giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm với nhau và với thầy, cô giảng dạy môn tiếng Anh ở các trường. Đồng thời trang bị thêm cho các em những kiến thức, phát triển tư duy và phản biện, tự tin trong giao tiếp, tạo hứng thú, yêu thích môn tiếng Anh. Ban Tổ chức Hội thi sẽ khen thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc, chọn học sinh, thành lập đội tuyển tiếp tục bồi dưỡng dự thi cấp tỉnh trong thời gian tới.

Thành phố Sa Đéc hiện có 24 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn Thành phố lên trên 68%. Trong đó có 06 trường Mầm non, 11 trường Tiểu học, 04 trường THCS và 03 trường THPT, tăng 10 trường so với năm 2015. Thành phố hiện có 35 trường học, 14 điểm Mẫu giáo tư thục. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và ngành giáo dục và đào tạo thành phố chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học nhằm đáp ứng tốt các tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó, tập trung đổi mới công tác quản lý trong các nhà trường, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, huy động xã hội hóa, thu hút các nguồn lực đầu tư cho giáo dục… Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn. Đến nay, hệ thống trường lớp và cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học tại địa phương.

Chiều ngày 20/10/2022, tại Hội trường Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sa Đéc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố phối hợp Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề: "Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ". Đại diện Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc có những chia sẻ về những yếu tố, nguy cơ gây ung thư vú do nơi sinh, độ tuổi, giới tính, tiền sử gia đình, các bệnh hiếm gặp do rối loạn nhiễm sắc thể... và các cách tầm soát ung thư phụ khoa và ung thư vú. Dịp này, Bệnh viện Phương Châu Sa Đéc trao tặng gói ưu đãi tầm soát ung thư phụ khoa và ung thư vú cho 150 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở 3 xã nông thôn mới của Thành phố.

Đến tháng 10/2022, trên địa bàn thành phố Hồng Ngự có 01 sân vận động  đạt chuẩn, 06 sân tennis, trên 20 sân bóng chuyền, 05 sân cầu lông, đá cầu, 04 hồ bơi cố định được đầu tư khai thác hệ thống sân bãi đảm bảo chất lượng là điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn tích cực tham gia tập luyện, thi đấu thể dục thể thao thường xuyên. Ngoài ra, tại các xã, phường còn thành lập 72 Câu lạc bộ thể dục thể thao ở các môn: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đá cầu... góp phần duy trì, nâng chất phong trào thể dục thể thao của Thành phố. Tổ chức được 15 giải thể dục thể thao cấp Thành phố và hỗ trợ về chuyên môn tổ chức Ngày chạy Olympic cấp cơ sở và tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic 2022. Hỗ trợ xã, phường tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở và phối họp các ban, ngành tổ chức Đại hội Thể dục thể thao thành phố Hồng Ngự lần thứ IV năm 2022. Ngoài ra, còn tổ chức các giải thể dục thể thao thi đấu giao lưu nhằm chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Thành phố. Để phong trào thể dục, thể thao tiếp tục phát triển, thành phố Hồng Ngự đã và đang đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với sự nghiệp phát triển thể dục, thể thao; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vai trò tác dụng của thể thao đối với sức khỏe; đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa thể dục, thể thao; công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh - thiếu niên. Tích cực phát triển thể dục, thể thao trong mọi tầng lớp nhân dân, củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao... nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần quan trọng xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, làm giảm các tệ nạn xã hội tại địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hồng cùng với các ngành chuyên môn kiểm tra công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2016 - 2022 tại thị trấn Sa Rài. Thị trấn Sa Rài có 71 lao động đi làm việc ở thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện triển khai 7 chương trình tín dụng tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận nhanh từ các nguồn vốn vay, trong đó có chương trình cho vay đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, số tiền trên 3 tỷ đồng. Hằng tháng, các lao động tích lũy gửi về gia đình từ 15 triệu đến 30 triệu đồng, giúp gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Phó Chủ tịch UBND Huyện đánh giá cao công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của địa phương. Qua đó, mong rằng địa phương rà soát lại số thanh niên có trình độ trong độ tuổi, ưu tiên bộ đội xuất ngũ để định hướng và tạo nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài; củng cố và kích hoạt lại "Câu lạc bộ thanh niên xuất khẩu lao động" cùng với địa phương vận động thanh niên học định hướng, tham gia sàn giao dịch việc làm. Bên cạnh, vận động gia đình nhắc nhở con em mình đang lao động tại các thị trường không vì quyền lợi trước mắt mà bỏ trốn làm việc, cư trú bất hợp pháp.

UBND huyện Lai Vung vừa tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX năm 2022 và phát động Cuộc thi lần thứ X năm 2023. Tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ IX năm 2022, có 76 mô hình, sản phẩm dự thi với 5 lĩnh vực về phần mềm tin học, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, sản phẩm thân thiện với môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế, đồ dùng học tập. Kết quả có 15 mô hình và sản phẩm đạt giải, trong đó giải Nhất là sản phẩm máy cắt lát cơm dừa của em Lưu Phước Nguyên học sinh trường THCS Vĩnh Thới, 2 giải Nhì gồm sảm phẩm dụng cụ 2 trong 1 cuộn kem đánh răng và hộp đựng bàn chải tiện dụng của em Dương Minh Hậu là học sinh trường Tiểu học Vĩnh Thới 1 và mô hình hỗ trợ thu hoạch rẫy làm giàn bằng cáp treo đa năng, 3 giải Ba là các mô hình sản phẩm của học sinh các trường Tiểu học và THCS Hòa Thành, THCS Long Thắng và THPT Lai Vung 1. Dịp này, có 9 cá nhân và 5 đại diện các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn Huyện có thành tích đóng góp cho Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng được UBND Huyện biểu dương khen thưởng. Cũng tại buổi lễ, UBND Huyện đã phát động cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ X năm 2023.

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cao Lãnh vừa Khai giảng Lớp nghề thêu thủ công - mũi thêu hiện đại nhằm tạo thêm việc làm giúp cho hội viên, phụ nữ tăng thu nhập đáp ứng nhu cầu thị trường. Tham gia lớp học có 18 học viên, các học viên được hướng dẫn những kỹ thuật và thực hành sản phẩm thêu tại lớp trên chất liệu vải linen. Sau khi các sản phẩm thêu đạt yêu cầu, các chị được nhận sản phẩm về nhà thêu để có thêm thu nhập lúc nông nhàn, cải thiện kinh tế gia đình. Công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm luôn được các cấp Hội phụ nữ trong Huyện quan tâm thực hiện, từ đầu năm đến nay đã tổ chức 19 lớp dạy nghề cho 390 chị, giới thiệu học nghề, việc làm cho 1.280 lao động, truyền nghề cho 1.301 lao động chủ yếu là đan lụt bình, chăm sóc móng và tóc...

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh phối hợp với huyện Cao Lãnh tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ rác thải nông nghiệp cho thành viên Hội quán và nông dân ở 18 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện. Đại biểu được nghe lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Nước sạch Môi trường Đồng Tháp thông tin về định hướng phát triển nông nghiệp tại Huyện; kỹ thuật sản xuất phân hữu cơ truyền thống tận dụng sản phẩm phụ từ lúa và một số phụ phẩm nông nghiệp khác; khái niệm và vai trò, kỹ thuật ủ phân hữu cơ; thực hành ủ phân hữu cơ, quản lý nhiệt độ, ẩm độ và kiểm tra độ hoại mục của đống ủ phân hữu cơ… Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức thành viên Hội quán, nông dân trong sản xuất, phát huy vai trò tự chủ, tự quản trong sản xuất và đời sống tại cộng đồng hướng tới phát triển nền nông nghiệp xanh và kịp thời định hướng, hỗ trợ thành viên Hội quán, nông dân tiếp cận, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ rác thải nông nghiệp; phát triển ổn định, bền vững vùng sản xuất nông nghiệp sạch, chất lượng cao; từng bước thực hiện quy trình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.

PHÒNG KHOA GIÁO VÀ VĂN HÓA - VĂN NGHỆ