Xuất bản thông tin

null Định hướng hoạt động văn hoá, văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Trang chủ Tab Thông tin

Định hướng hoạt động văn hoá, văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 131-HD/BTGTW ngày 29/12/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác văn hoá - văn nghệ năm 2024 và Công văn số 1136-CT/TU ngày 13/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. 

=====> Xem chi tiết