Xuất bản thông tin

null Kế hoạch tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2023 - 2024

Trang chủ Tab Thông tin

Kế hoạch tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2023 - 2024

Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2023 - 2024 trên địa bàn Tỉnh. Theo đó, đối với lớp 10 chuyên sẽ thực hiện bằng hình thức thi tuyển; lớp 10 sẽ xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện, học tập 4 năm học bậc THCS của học sinh. Nội dung được đề cập trong thông tin công tác khoa giáo kỳ này.

TIN TỨC - SỰ KIỆN

1. Kế hoạch tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2023 - 2024

Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyển sinh lớp 10, lớp 10 chuyên năm học 2023 - 2024 trên địa bàn Tỉnh.

Đối với tuyển sinh lớp 10 chuyên sẽ tổ chức thi từ ngày 08 - 10/6/2023. Học sinh sẽ thi 03 môn cơ sở (còn gọi là môn không chuyên gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và 01 hoặc 2 môn chuyên. Học sinh có thể dự thi 01 hoặc 02 môn chuyên (nếu có nguyện vọng) như các năm học qua. Môn chuyên được chia thành 03 nhóm môn để tổ chức thi, học sinh chọn 02 môn chuyên theo 03 nhóm để thi theo từng buổi thi khác nhau, gồm: Toán, Tin học, Ngữ văn; Vật lý, Lịch sử, Sinh học; Hóa học, Địa lý, Tiếng Anh.

Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Quang Diêu và Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Đình Chiểu tuyển vào lớp 10 các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Tiếng Anh. Đối với lớp chuyên Toán và Tiếng Anh tuyển sinh không quá 02 lớp/trường chuyên. Các môn còn lại tuyển 01 lớp/trường chuyên và mỗi lớp chuyên tuyển không quá 35 học sinh/lớp.

Ngoài ra, mỗi trường chuyên sẽ tuyển không quá 02 lớp không chuyên, mỗi lớp không quá 40 học sinh và bảo đảm số học sinh các lớp không chuyên không quá 20% tổng số học sinh của trường.

Đối với lớp 10, tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển cho tất cả trường trên địa bàn Tỉnh. Cách tính điểm xét tuyển dựa vào kết quả rèn luyện, học tập 04 năm học bậc Trung học cơ sở của học sinh đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10. Thời gian xét tuyển, nộp hồ sơ từ ngày 01 - 05/6/2023, thông báo kết quả trúng tuyển trước ngày 10/7/2023.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển 70% số học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở trong Tỉnh vào học lớp 10 các trường Trung học phổ thông. Đối với những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 sẽ vào học nghề hoặc học chương trình giáo dục thường xuyên tại các Trung tâm giáo dục thường xuyên, tại trường Trung học phổ thông có tổ chức dạy học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

2. Bảo đảm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của người dân

 Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, nhất là trong giai đoạn cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ phù hợp để bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng phục vụ công tác cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh, nhu cầu khám, chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán cũng như điều trị các dịch bệnh thường xảy ra trong mùa đông - xuân như: Sốt xuất huyết, cúm A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus Rota, các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa. Theo dõi, đẩy nhanh tiến độ đấu thầu của từng gói thầu tập trung tại Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh để kịp thời có ý kiến, tránh tình trạng chậm đấu thầu dẫn đến thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ điều trị và phát sinh việc mua sắm không đúng quy định.

Bảo hiểm xã hội Tỉnh phối hợp Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thanh, quyết toán thuốc, vật tư y tế từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế theo quy định; thực hiện đồng bộ dữ liệu các mặt hàng thuốc, vật tư y tế có kết quả lựa chọn nhà thầu, mua sắm kịp thời để bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

3. Đã bổ sung kinh phí cho các địa phương thực hiện chi trả chính sách phòng, chống dịch Covid-19

Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa có báo cáo kết quả rà soát tình hình thực hiện nội dung Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh. Theo đó,

Về chỉ đạo thực hiện công tác chi hỗ trợ dứt điểm cho các đối tượng theo Nghị quyết số: 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính, uỷ ban nhân dân huyện, thành phố khẩn trương thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tại Kết luận số: 72 ngày 17/3/2022. Ngoài ra, giao Sở Tài chính tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số: 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả đến Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh theo yêu cầu.

Về cân đối kinh phí hỗ trợ cho những địa phương cấp huyện nơi không thể cân đối được nguồn để chi cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 (giai đoạn trước ngày 31/12/2021), Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo cơ quan tài chính bổ sung có mục tiêu cho 07 địa phương đang thiếu nguồn kinh phí để thực hiện chi trả chính sách phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 71 tỷ đồng. Uỷ ban nhân dân Tỉnh cũng đã trình Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành Nghị quyết số: 04/2022/NQ-HĐND ngày 24/3/2022 bãi bỏ Nghị quyết số: 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

4. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa có quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) Tỉnh (viết tắt là Ban Chỉ đạo) gồm: Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh làm Trưởng ban; ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh phụ trách văn hóa - xã hội làm Phó trưởng Ban Thường trực; 3 Phó Trưởng ban và 20 Uỷ viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN để đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của từng cấp quản lý; huy động nguồn lực hợp pháp, kết hợp với sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách cho nông dân, người nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, BHTN, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp tới người người dân về các lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN để người dân biết, tích cực tham gia, nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo các lực lượng chức năng thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phát sinh nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; các doanh nghiệp có biểu hiện, dấu hiệu né tránh trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy định từ dữ liệu của cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý Nhà nước về lao động để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng khi lập hồ sơ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN và khám, chữa bệnh BHYT, nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân cũng là một nhiệm vụ quan trọng của Ban Chỉ đạo...

5. Sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bệnh bùng phát trở lại

Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và các nội dung về y tế trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; chủ động sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là đồng bộ 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị; thực hiện nghiêm 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác.

Sở Y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc diễn biến dịch Covid-19; chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh, trước mắt tập trung chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt việc tiêm vắc xin, nhất là các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp; chủ trì, phối hợp Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố bảo đảm tiến độ, tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn Tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có) về tổ chức mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế đảm bảo theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí mua vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc và các nhiệm vụ thường xuyên khác thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên của Ngành Y tế theo các chế độ chính sách được cấp có thẩm quyền ban hành và thực hiện theo quy định về phân cấp ngân sách Nhà nước.

Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; các nhiệm vụ, dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 thuộc lĩnh vực y tế đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai các dự án đầu tư hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo nguồn nhân lực để vận hành, khai thác sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh lãng phí; phối hợp trong bố trí đất, triển khai công tác giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở y tế mới (nếu có) trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chú trọng thực hiện và kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với các trường hợp vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo tinh thần "truyền thông chủ động, đi trước" để xã hội đồng thuận, tham gia thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đặc biệt là thông tin về tình hình và biện pháp phòng, chống dịch, tiến độ tiêm vắc xin; kịp thời phản bác các thông tin xấu độc; khẳng định sự nỗ lực, thành quả rất cơ bản của toàn ngành Y tế, củng cố hình ảnh "thầy thuốc như mẹ hiền".

6. Tăng cường công tác phòng, chống dịch và công tác tiêm chủng phòng Covid-19

Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Y tế tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường, thuận lợi cho vi rút dịch bệnh lây lan, phát triển; tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh để phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch bệnh bùng phát.

Đối với công tác tiêm chủng vắc xin, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm mũi 4 cho các đối tượng có nguy cơ cao; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra; tiếp tục rà soát số liệu tiêm chủng và thúc đẩy việc cập nhật dữ liệu tiêm chủng hằng ngày lên hệ thống Nền tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19.

Đối với dịch bệnh đậu mùa khỉ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tăng cường thực hiện nghiêm giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời.

Đối với bệnh cúm lây truyền từ gia cầm sang người (cúm A/H5), Sở Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm, điều tra các trường hợp người nghi nhiễm các chủng cúm gia cầm, xử lý sớm, triệt để ổ dịch tại các địa phương. Cùng với đó, rà soát các hướng dẫn chuyên môn về giám sát, phòng, chống cúm gia cầm trên người; xây dựng phương án phòng, chống dịch; phối hợp với ngành thú y địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh cúm trên gia cầm để có các biện pháp dự phòng lây sang người và chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đáp ứng; tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm lây sang người tại khu vực có gia cầm ốm, chết và những vùng có nguy cơ cao.

Đối với bệnh do vi rút Adeno và các bệnh dịch nguy hiểm khác, Sở Y tế tiếp tục chủ động, tăng cường triển khai công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với công tác truyền thông, Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm mới nổi; tiếp tục đẩy mạnh thông tin về tiêm vắc xin phòng Covid - 19 theo công thức "2K" (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.

7. Thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới

 Uỷ ban nhân dân Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới" năm 2022, với chủ đề "Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới". Thời gian thực hiện từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2022.

Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên phạm vi toàn quốc; thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Các hoạt động hưởng ứng chính gồm: Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động với hình thức phù hợp; tổ chức các diễn đàn, đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn; tuyên truyền về các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng, vai trò của việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới.

Cùng với đó, đẩy mạnh huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột; tăng cường các hình thức kiểm tra về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong Tháng hành động; xử lý nghiêm các vi phạm về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội...

8. Đoàn thể thao Đồng Tháp xuất quân dự Đại hội thể thao toàn quốc

Sáng 01/11/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ xuất quân Đoàn thể thao tỉnh Đồng Tháp tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, đại diện vận động viên cảm ơn lãnh đạo Tỉnh, sở ngành thời gian qua đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để vượt qua gian khó, tập luyện tốt. Với tinh thần thể thao trung thực, cao thượng và tiến bộ, các vận động viên tỉnh Đồng Tháp sẽ cố gắng hết sức để mang vinh quang về cho tỉnh nhà.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chúc các vận động viên thi đấu thành công; đồng thời mong muốn mỗi vận động viên sẽ là một đại sứ hình ảnh du lịch cho thể thao, con người Đồng Tháp, lan tỏa được sự hào sảng, nghĩa tình của công dân Đất Sen hồng đến với Đại hội.

Tại Đại hội lần này, Đoàn thể thao tỉnh Đồng Tháp gồm: 190 vận động viên, 40 huấn luyện viên, 04 lãnh đạo Đoàn phụ trách chuyên môn của 16 môn thể thao phấn đấu đạt 15 Huy chương Vàng, 08 Huy chương Bạc, 20 Huy chương Đồng, giữ vững thành tích trong tốp 15/65 hạng đầu toàn quốc và hạng 3/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, tập trung vào các môn thể thao thế mạnh truyền thống như: Đá cầu, Xe đạp, Judo, Karate, Bi sắt, Cầu mây, Cờ vua...

Trong những năm qua, thể thao thành tích cao Đồng Tháp nhận được quan tâm đầu tư, phát triển phù hợp với xu thế của cả nước. Một số môn thể thao thế mạnh truyền thống của Tỉnh đã đạt trình độ cao so với trong nước. Cụ thể, tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần VII năm 2014, Đoàn Đồng Tháp đạt 17 Huy chương Vàng, 13 Huy chương Bạc, 19 Huy chương Đồng, xếp hạng 11/63 đoàn. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018, Đoàn Đồng Tháp đạt 12 Huy chương Vàng, 06 Huy chương Bạc và 18 Huy chương Đồng, xếp hạng 13/63 đoàn, xếp hạng 2/13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

9. Hội nghị đối thoại "Triển khai các quy định và chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tình Đồng Tháp"

Ngày 01/11/2022, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức Hội nghị "Triển khai các quy định và chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp" với mong muốn đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn Tỉnh.

Hội nghị có sự tham gia của trên 50 doanh nghiệp (trong đó có 08 doanh nghiệp khoa học và công nghệ) trên địa bàn Tỉnh. Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã được chuyên gia TS. Đào Quang Thủy, Trưởng phòng ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ chia sẻ về các quy định, chính sách phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ như: Các quy định trong việc đăng ký và chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ươm tạo phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hướng dẫn thực hiện ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Trên cơ sở chia sẻ của chuyên gia, các doanh nghiệp đã đặt các câu hỏi cần giải đáp xoay quanh các quy định để được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các chính sách thụ hưởng khi trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ như: Chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, về chính sách ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, về ưu đãi tín dụng…

Qua giải đáp của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và chuyên gia, các doanh nghiệp đã hiểu hơn về điều kiện để trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ, cũng như các chính sách ưu đãi từ địa phương và Bộ Khoa học và Công nghệ khi trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Ngoài ra, các doanh nghiệp mong muốn Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan tổ chức nhiều hơn các Hội nghị phổ biến các chính sách khoa học và công nghệ nhằm tuyên truyền rộng rãi và nâng cao hiểu biết của các doanh nghiệp trong việc áp dụng khoa học và công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

10. Hội thi sáng tạo kỹ thuật các tỉnh, thành Đồng Bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2012 - 2022

Có 5.049 giải pháp tham dự tại Hội thảo khoa học "Đánh giá 10 năm tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (2012 - 2022) góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long" vừa được diễn ra tại thành phố Cần Thơ, vào ngày 03/11/2022 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp Hội) thành phố Cần Thơ tổ chức.

Qua báo cáo đề dẫn của ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Liên hiệp Hội thành phố Cần Thơ cho biết việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật (Hội thi) luôn được sự quan tâm ủng hộ và đánh giá cao của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố, các sở, ngành, đơn vị liên quan. Hội thi đã thực sự trở thành phong trào lao động sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân. Hội thi có chủ trương chung từ Trung ương cho đến địa phương và được sự hướng dẫn của Ban Tổ chức Hội thi toàn quốc trong tổ chức triển khai.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức, tuyên truyền Hội thi tại các tỉnh/ thành phố đều có những khó khăn như: Kết quả Hội thi vẫn chưa như mong muốn, vẫn còn nhiều đối tượng chưa tiếp cận và hiểu biết đầy đủ về Hội thi, một số ngành, địa phương, các đơn vị sản xuất kinh doanh chưa thấy rõ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật là hoạt động cần thiết nên chưa đề ra các biện pháp cụ thể trong việc phổ biến, hướng dẫn và tạo điều kiện động viên cho các tổ chức, cá nhân tham gia Hội thi.

Qua đó, tại Hội thảo, đại diện các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đã có nhiều bài tham luận chia sẻ, đề xuất những giải pháp và cách làm hay trong tổ chức và tuyên truyền Hội thi. Một số giải pháp tiêu biểu như: Ban Tổ chức Hội thi cần quan tâm đến với đầu tư kinh phí tuyên truyền, quảng bá các giải pháp đạt giải Hội thi gắn với phong trào đổi mới sáng tạo khởi nghiệp và ứng dụng kịp thời vào sản xuất và đời sống; quan tâm công tác xã hội hóa, thu hút nhiều nguồn lực nhằm tạo sức mạnh tổng hợp để không ngừng thúc đẩy sự phát triển cũng như tạo sự lan tỏa hoạt động Hội thi.

Tham gia tại Hội thảo, ông Lê Minh Hùng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Đồng Tháp đã nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin cần được Ban Tổ chức Hội thi quan tâm. Tại Đồng Tháp, trong công tác chấm thi đã được Ban Tổ chức ứng dụng thông qua hệ thống thông tin Hội thi. Đây là kết quả nghiên cứu đề tài cấp cơ sở do Liên hiệp Hội Đồng Tháp chủ trì đã được nghiệm thu và chuyển giao cho cơ quan thường trực Ban Tổ chức quản lý và sử dụng. Nhờ việc ứng dụng Hệ thống thông tin trong triển khai chấm thi vừa qua đã giúp hoạt động của Hội đồng giám khảo diễn ra theo đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao.

Kết quả Hội thảo đã nhận được sự đồng tình và đánh giá cao của các đại biểu tham dự. Với những giải pháp, kiến nghị được tập hợp tại Hội thảo sẽ thúc đẩy phong trào hoạt động sáng tạo của Hội thi ngày càng nâng lên về chất lượng. Nhất là có nhiều giải pháp hữu ích, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong thời gian tới.

11. Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị "Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho đội ngũ chuyên viên, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp".

Hội nghị được nghe Ths. Nguyễn Thành Trung, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp chia sẻ về quy trình, các bước triển khai nghiên cứu khoa học, nhất là trong thực hiện các đề tài, dự án ở cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Hữu Soi nhấn mạnh: "Khoa học và công nghệ đã từng bước khẳng định vai trò động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Khoa học và công nghệ hiện hữu trong tất cả các ngành, lĩnh vực, các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương". Hội nghị này giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của khoa học và công nghệ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các khoa, phòng và chuyên viên, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Tỉnh.

CHÍNH SÁCH - VĂN BẢN

1. Bảo đảm 100% người cao tuổi, người khuyết tật có thẻ bảo hiểm y tế

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, để bảo đảm 100% người cao tuổi, người khuyết tật có thẻ bảo hiểm y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về pháp luật, chính sách đối với người cao tuổi, người khuyết tật; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Cùng với đó, chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố tổ chức rà soát số người cao tuổi, người khuyết tật chưa có thẻ bảo hiểm y tế; có giải pháp nguồn kinh phí bảo đảm đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nghị định số: 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 01/11/2022.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm, giáo dục đại học, giáo dục thường xuyên về: Mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh, đào tạo và văn bằng, chứng chỉ; phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu; cơ sở vật chất và thiết bị trường học; bảo đảm chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục; quản lý Nhà nước về tiếng Việt và tiếng các dân tộc; quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 28 đơn vị, tổ chức.

3. Ba nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước quy định

 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số: 19/2022/QĐ-TTg ngày 22/9/2022 quy định về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2024.

Quyết định quy định mức chi tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cơ quan bảo hiểm xã hội bằng 1,8 lần mức lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định được áp dụng đối với các đối tượng sau đây trong chỉ tiêu biên chế hoặc vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong tổ chức Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

- Người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp của ngành lao động - thương binh và xã hội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2022 và được áp dụng cho các năm tài chính từ năm 2022 đến hết năm 2024.

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KHOA GIÁO CẤP HUYỆN

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Cao Lãnh vừa tổ chức Hội thi bơi cấp thành phố năm 2022. Tham gia Hội thi có hơn 200 vận động viên được chia làm 4 nhóm tuổi: Từ 7 - 8 tuổi, 9 - 10 tuổi, 11 - 12 tuổi và 13 - 14 tuổi thi đấu ở các nội dung: 25m tự do, 25m ếch, tiếp sức 100m tự do, 50m tự do, 50m ếch và tiếp sức 200m nam và nữ. Kết thúc Hội thi, đơn vị phường Mỹ Phú xuất sắc giành hạng Nhất toàn đoàn, Phường 1 giành hạng Nhì và Phường 4 đạt hạng Ba. Hội thi bơi cấp Thành phố năm 2022 là hoạt động thể dục thể thao được tổ chức thường niên, nhằm đánh giá kết quả công tác phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn; duy trì và đẩy mạnh phong trào tập luyện môn bơi, phát hiện và bồi dưỡng những em có thành tích xuất sắc đại diện thành phố Cao Lãnh tham dự Hội thi bơi, lặn và cứu đuối tỉnh Đồng Tháp hằng năm.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh đã xây dựng nhiều mô hình thiết thực bảo vệ môi trường, thu hút đông đảo hội viên và người dân tham gia, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao như: Mô hình "Đi xách giỏ về tới ngõ", hình thành năm 2018 và đây cũng được chọn làm mô hình điểm để nhân rộng ra các xã, phường trong thành phố Cao Lãnh; mô hình "Tổ phụ nữ tiểu thương nói không với túi nilon"... Các mô hình bảo vệ môi trường nông thôn mới của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Thuận Đông đã đem lại hiệu quả tích cực, gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", góp phần nâng cao ý thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm của hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân, huy động sự chung tay giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, thành phố Sa Đéc đề ra kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm hỗ trợ các chính sách an sinh xã hội, nâng cao mức sống cho người dân, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố xuống còn dưới 2%. Trên địa bàn Thành phố hiện có 677 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,18% và 998 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,21%. Trong 09 tháng đầu năm 2022, Thành phố đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 1.740 người thuộc hộ nghèo với kinh phí thực hiện hơn 114 triệu đồng; vận động mạnh thường quân hỗ trợ cấp gần 2.800 thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ cận nghèo. Thực hiện chi tiền điện cho 675 lượt hộ nghèo với số tiền trên 222 triệu đồng, hỗ trợ cất mới 01 căn nhà cho hộ nghèo ở Phường 3 với số tiền 50 triệu đồng, 01 căn cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở Phường 1 với số tiền là 40 triệu đồng. Hiện các ngành, đoàn thể Thành phố và UBND các xã, phường tăng cường công tác phối hợp trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ cho người nghèo, hộ nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, vốn tín dụng ưu đãi, an sinh xã hội, tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nhân đạo để trợ giúp các hộ nghèo. Chú trọng giải quyết việc làm cho lao động khu vực nông thôn, thanh niên và sinh viên mới tốt nghiệp; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động nhằm thực hiện tốt công tác giảm nghèo và an sinh xã hội tại địa phương.

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố Hồng Ngự có 3.422 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 108,79% so với chỉ tiêu giao; 855 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 54,77% so với chỉ tiêu; 62.581 người tham gia BHYT, đạt 97,62% so với chỉ tiêu giao, chiếm 81,85% dân số. Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT toàn dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức điều tra, rà soát những đối tượng trong độ tuổi tham gia bảo hiểm đang sinh sống tại địa phương mà chưa tham gia để tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi người tham gia BHYT, ngăn ngừa kịp thời những trường hợp lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện tổ chức Giải cờ vua dành cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn Huyện, năm học 2022 - 2023. Giải quy tụ gần 200 vận động viên (VĐV) thuộc 36 trường tiểu học, THCS, THPT trong Huyện tham gia thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn (hệ Thụy Sĩ 5 ván) theo các nhóm tuổi: 6 - 8, 9 - 10, 11 - 12, 13 - 14, 15 và 16 - 17. Ban Tổ chức đã trao 11 HCV, 10 HCB, 10 HCĐ cho VĐV đạt thành tích xuất sắc ở các nhóm tuổi. Đồng thời trao các giải toàn đoàn cho các đơn vị: Trường Tiểu học Thường Lạc 1 (khối Tiểu học), Trường THCS Phú Thuận B (khối THCS) và Trường THPT Hồng Ngự 3 (khối THPT). Giải đấu nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh rèn luyện trí tuệ và tuyển chọn VĐV xuất sắc tham dự Giải cờ vua các lứa tuổi tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.

Tính đến hết tháng 10/2022, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng đã tổ chức mở được 09 lớp dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, đạt 69,2% kế hoạch, trong đó có 130 học viên được cấp giấy chứng nhận gồm các nghề như: Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loài hoa ở xã An Phước, Tân Phước; Kỹ thuật nuôi lươn ở xã Bình Phú và xã Thông Bình; Chăn nuôi gà, vịt theo hướng an toàn sinh học ở xã An Phước; Kỹ thuật nuôi bò ở xã Bình Phú. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Huyện đang tiếp tục thực hiện mở 03 lớp kỹ thuật nuôi ếch theo hướng an toàn sinh học ở xã Tân Thành B; kỹ thuật nuôi dê và kỹ thuật trồng nấm rơm ở xã Tân Phước. Qua các lớp dạy nghề nông nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, cơ cấu lại nguồn lao động tại địa phương. Đồng thời, giúp lao động nông thôn trang bị thêm những kiến thức để ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình, cải thiện thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung Tâm Dịch vụ việc làm Tỉnh và UBND huyện Tân Hồng đã tổ chức triển khai chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và ký kết công tác vận động tuyên truyền về xuất khẩu lao động. Tại đây, Trung Tâm Dịch vụ việc làm Tỉnh triển khai các bước chuẩn bị khi tham gia xuất khẩu lao động như: Công tác đăng ký hồ sơ, khám sức khoẻ lần đầu, phỏng vấn, ký hợp đồng xin giấy phép lưu trú visa, khám sức khoẻ lần 2, nhập quốc, về nước và thanh lý hợp đồng. Đồng thời, giới thiệu 3 thông tin tuyển dụng làm việc tại Nhật Bản gồm các đơn hàng: Chế biến và đóng gói thực phẩm, cơ khí, điện lạnh, điện công nghiệp, trang trí nội thất, chương trình thực tập sinh và kỹ sư... Cũng tại đây, Trung tâm Dịch vụ việc làm Tỉnh và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Hồng tiến hành ký kết cộng tác viên vận động lao động tham gia chương trình lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngày 29/10/2022, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện Lai Vung, UBND Huyện tổ chức hội thi bơi huyện Lai Vung năm 2022 cho học sinh khối tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Huyện. Tham dự Hội thi năm nay có 114 em học sinh đến từ 24 trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Các vận động viên có nhóm tuổi từ 6 - 14 tranh tài 16 nội dung cá nhân nam, nữ gồm: Bơi tự do, bơi ếch cự ly 20 - 40m. Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 16 bộ huy chương vàng, bạc, đồng và nhiều giải khuyến khích cho các vận động viên có thành tích cao tại Hội thi bơi. Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh và tạo điều kiện để các em học sinh có cơ hội tham gia thi đấu, cọ xát, giao lưu với nhau. Đồng thời, phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng bơi lội và phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh trong trường học.

Sáng ngày 08/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, cập nhật kiến thức cho người dân trên địa bàn huyện Cao Lãnh về chuyển đổi số Quốc gia tại hội trường Trung tâm văn hoá - Học tập cộng đồng xã Mỹ Long. Đến dự buổi tuyên truyền có 120 hộ dân thuộc các xã Mỹ Long, Mỹ Hiệp, Bình Hàng Trung, Bình Hàng Tây và Bình Thạnh. Qua buổi tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp phổ biến một số nội dung, kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ số cho người dân như: Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tổng đài phản ánh kiến nghị và giải đáp thắc mắc (1022), ứng dụng sàn thương mại điện tử trong các hoạt động kinh doanh, mua bán (voso.vn, postmark.vn)... Với những kiến thức được cập nhật trong buổi tuyên truyền về chuyển đổi số, người dân được tiếp cận kỹ năng ứng dụng công nghệ số, chủ động nắm bắt thông tin và áp dụng vào đời sống thực tiển, tích cực hưởng ứng và lan toả trong nhân dân, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Quốc gia, của Tỉnh và của địa phương.

Ngày 09/11/2022, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tháp Mười tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, công nghệ số, công nghệ 4.0 cho trên 250 người dân xã Đốc Binh Kiều và xã Mỹ An. Tại buổi tập huấn, người dân được giới thiệu các khái niệm về Chuyển đổi số, những lợi ích của Chuyển đổi số; kiến thức, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số; các kỹ năng khai thác, sử dựng các ứng dụng di dộng, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, người dân còn được triển khai một số kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính và an toàn thông tin mạng. Dịp này, Bưu điện Tỉnh đến giới thiệu chung về sàn thương mại điện tử POSTMART; cách tạo tài khoản, đưa sản phẩm, quản lý và bán hàng trên sàn. Thông qua buổi tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, các nền tảng số, giúp người dân nhận thức rõ hơn về Chuyển đổi số cũng như thụ hưởng các thành quả từ Chuyển đổi số.

Ngày 09/11/2022, tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Kiều, Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười phối hợp với Trạm y tế xã Tân Kiều tổ chức truyền thông nói chuyện chuyên đề về đề án xã hội hóa phương tiện tránh thai. Tại buổi truyền thông, các đại biểu tham dự được nghe cán bộ của Trung tâm Y tế Huyện trao đổi về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của việc xã hội hóa cung cấp các phương tiện tránh thai và dịch vụ hàng hóa sức khỏe sinh sản; giới thiệu các phương tiện tránh thai, lợi ích sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản... Buổi nói chuyện chuyên đề nhằm đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, giúp cho người dân chuyển dần thói quen sử dụng phương tiện tránh thai miễn phí sang tự chi trả và lựa chọn các sản phẩm tránh thai phù hợp, hiệu quả, nâng cao chất lượng dân số, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

PHÒNG KHOA GIÁO VÀ VĂN HÓA - VĂN NGHỆ