Xuất bản thông tin

null Cách làm mới trong công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xã Phú Ninh, huyện Tam Nông

Chi tiết bài viết Học tập và làm theo lời Bác (Tư tưởng HCM)

Cách làm mới trong công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại xã Phú Ninh, huyện Tam Nông

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông vừa phối hợp với Đảng uỷ xã Phú Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong phong trào học tập, làm theo gương Bác, giai đoạn 2021-2023 và các giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền tổ chức thực hiện trong thời gian tới gắn với Toạ đàm chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cán bộ tuyên giáo Đảng uỷ, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội; Trưởng Ban Công tác Mặt trận, chi hội trưởng các chi hội, chi đoàn ấp; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn năm 2021-2023 trên địa bàn xã Phú Ninh cùng tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Hạ Văn Minh, Phó Bí thư Đảng uỷ Phú Ninh báo cáo kết quả thực hiện xây dựng và nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo gương Bác giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn. Thời gian qua, Đảng uỷ xã Phú Ninh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác triển khai, quán triệt, cụ thể hoá, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác; tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nổi bật là, phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 đã trở thành phong trào trọng tâm, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự hưởng ứng tích cực và quyết tâm thi đua xây dựng nông thôn mới của các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, nâng cao đời sống cho người dân.

Phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 cũng đã khuyến khích sự chủ động và phát huy nội lực từ địa bàn dân cư, của từng người dân, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các chính sách, dự án hỗ trợ hộ nghèo được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ như: Nhà ở, tín dụng, y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm..., các chính sách an sinh xã hội (trợ cấp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tiền điện) đã giúp cho người nghèo có chỗ ở ổn định, có việc làm, tăng thu nhập cải thiện cuộc sống, từ đó tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm qua từng năm, cụ thể: Cuối năm 2021, toàn xã có 87 hộ nghèo, 186 hộ cận nghèo, đến cuối năm 2023, còn 33 hộ nghèo, 47 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo của xã hiện tại là 3,69%, giảm 11% so với năm 2021 (14,5%).

Riêng phong trào thi đua “03 hỗ trợ”, “05 đồng hành” cùng doanh nghiệp, doanh nhân với nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển, đặc biệt trong điều kiện rất khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, xã Phú Ninh đã dành nhiều nguồn lực, thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ chủ doanh nghiệp từ sản xuất, kinh doanh đến chăn nuôi và buôn bán nhỏ vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng phát triển kinh tế của xã. Ngoài ra, phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2021-2025 gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa công sở và nêu cao tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua đó hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực trong thực thi nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Phong trào đã mang lại hiệu quả tích cực trên nhiều lĩnh vực cải cách hành chính, giúp đổi mới quy trình giải quyết, niêm yết công khai các thủ tục hành chính để nhân dân nắm; tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, giảm phiền hà và chi phí đi lại, được nhân dân đồng tình và ủng hộ.

Đặc biệt, kết quả thực hiện mô hình “ngày thứ 2 không hẹn và thanh niên tình nguyện hỗ trợ thủ tục hành chính và hỗ trợ tổ chức, công dân nộp hồ thủ tục hành chính trực tuyến”; tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 khi thực hiện giao dịch thủ tục hành chính mang lại hiệu quả cao; giải quyết thủ tục hành chính của xã không có hồ sơ trễ hạn, dịch vụ công trực tuyến đạt 77,9%, thanh toán trực tuyến đạt 32%, số hoá hồ sơ đạt 75%.

Còn phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” cũng được triển khai sâu rộng, phát huy được tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, tập trung cao nhất mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian dịch bệnh, xã Phú Ninh đã huy động hơn 9.333 phần quà, trị giá gần 711.964.000 đồng hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Từ các phong trào đó, trên địa bàn xã Phú Ninh có 50 mô hình, cách làm hay, hiệu quả đã và đang được duy trì thực hiện.

Đồng chí Phan Thị Cẩm Hồng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ/Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện đánh giá cao kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của xã Phú Ninh; biểu dương những kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của xã; đồng thời, yêu cầu Đảng uỷ xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua và ghi nhận, vận dụng các ý kiến đề xuất kiến nghị thiết thực của các đại biểu để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thời gian tới.

Lâm Thanh Vũ - Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông