Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Lan toả phong trào thi đua học tập suốt đời theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chi tiết bài viết Học tập và làm theo lời Bác (Tư tưởng HCM)

Đồng Tháp: Lan toả phong trào thi đua học tập suốt đời theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tự học và học suốt đời là tư tưởng rất quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, Bác dạy:“Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời”. Theo đó, Bác nhắc nhở mọi người cần phải quan tâm đến phương pháp học tập, đặc biệt coi trọng phương pháp tự học “Lấy tự học làm cốt”.  

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tài trợ Quỹ Khuyến học, giúp phát triển phong trào thi đua học tập suốt đời trong giáo viên, sinh viên, học sinh (Ảnh NH)

Bác đã tự mình nêu một tấm gương mẫu mực về tinh thần tự học và học suốt đời. Người tranh thủ học mọi lúc, mọi nơi, “Học trong đời sống của mình... học ở giai cấp công nhân”, kể cả khi đã trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước. Bác khuyên cán bộ, đảng viên phải học, phải đọc để làm chủ được tri thức, làm phong phú sự hiểu biết của mình và có đủ trí tuệ lãnh đạo đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Người chỉ rõ: “Phải nâng cao và hướng dẫn việc tự học, phải học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học hỏi ở nhân dân”...

Hiện nay, chúng ta đang thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, do vậy, chúng ta cần phải quán triệt sâu rộng hơn tư tưởng của Bác về tự học và học tập suốt đời, xem đây là một di sản vô giá, tạo động cơ thôi thúc mọi người, mọi đối tượng đều ham học, ham đọc và tự học tập thường xuyên suốt đời. Tư tưởng của Bác về học suốt đời hết sức phù hợp với khuyến nghị của UNESCO về 4 trụ cột của giáo dục là “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để làm người”…

Để thực hiện lời dạy của Bác, được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, các ngành; sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của cộng đồng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài Tỉnh; sự tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội các cấp, sự đồng lòng ủng hộ của tất cả hội viên và sự đồng thuận của Nhân dân nên công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của tỉnh nhà ngày càng phát triển, lan tỏa tinh thần hiếu học, học tập suốt đời đến từng người dân, từng gia đình, dòng họ, đến cơ quan, đơn vị, trường học và cộng đồng dân cư.

Kết quả đó được minh chứng trong thời gian qua các cấp Hội trong Tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu xây dựng mô hình học tập theo Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Cụ thể: đến cuối năm 2020, Đồng Tháp có 81% gia đình được công nhận Danh hiệu “Gia đình học tập”; trên 76,7% dòng họ được công nhận Danh hiệu “Dòng họ học tập”; 94,3% cộng đồng (ấp, khóm) đạt Danh hiệu “Cộng đồng học tập”; có 91,8% tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị thuộc xã quản lý đạt Danh hiệu “Đơn vị học tập”. Kết quả và tác động của các mô hình học tập này đã tích cực góp phần xây dựng 100% xã, phường, thị trấn trong Tỉnh đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” cấp xã. Đồng thời, lan tỏa tinh thần học tập đến mọi người, mọi nhà... Đặc biệt, đơn vị Thành phố Sa Đéc được UNESCO công nhận đạt chuẩn Thành phố học tập trong mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu.Năm 2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII ban hành Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 489/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW; Hội khuyến học các cấp đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình: “Công dân học tập”, đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2021 - 2030, trong đó, các cấp Hội đã tiến hành Đại hội thi đua Khuyến học nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các địa phương trong Tỉnh nhằm thúc đẩy các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người dân; qua đó tiếp tục lan tỏa phong trào thi đua xây các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị học tập đến toàn dân.

Ngoài ra, Hội các cấp thường xuyên tổ chức tháng Khuyến học và Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời đến cán bộ, hội viên và Nhân dân. Theo đó, các hoạt động Tháng Khuyến học tại các địa phương diễn ra trong tháng 8 và đầu tháng 9 hằng năm nhằm kịp thời hỗ trợ những phần quà, những suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập chuẩn bị bước vào năm học mới. Thông qua hoạt động Tháng khuyến học được UBND cấp xã tổ chức hàng năm đã kịp thời tuyên dương, khen thưởng, tri ân những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo bước chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đặc biệt thúc đẩy việc tự học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân. Chủ đề của Tháng khuyến học hằng năm tuy có khác nhau, nhưng thường tập trung vào các nội dung như: “Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại; Tự học là một cách xây dựng xã hội học tập; Phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời; Năm 2021: “Học để thay đổi và thích nghi với cuộc cách mạng công nghệ 4.0”, “Học để có nghề, có việc làm và làm việc hiệu quả”, “Học để làm giàu cho gia đình và xã hội”…

Học tập thường xuyên, học tập suốt đời theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó lấy tự học làm chính để hướng đến xây dựng một xã hội học tập là niềm mong mỏi và cố gắng chung của các cấp, các ngành và của toàn xã hội mà trong đó chăm lo và tạo điều kiện cho việc học tập của thế hệ trẻ, lực lượng thanh thiếu niên hiện nay là vô cùng quan trọng và cấp thiết, hướng đến xây dựng nền tảng nhân cách và đạo đức cho thế hệ trẻ - nguồn nhân lực to lớn cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Đồng Tháp - Đất Sen Hồng.

Hội Khuyến học tỉnh Đồng Tháp